Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακή υποτροφία με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 2022-23


Στήριξη Φοιτητών Φοιτητικά Νέα

Η ΥΣΦΕ ανακοινώνει τη μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το 2022-23.

Υποβλήθηκαν συνολικά 32 αιτήσεις από υφιστάμενους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού. Αριθμός 28 αιτήσεων ήσαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Αριθμός 3 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Μία αίτηση ήταν εκτός κριτηρίων.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης.

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι τη Δευτέρα, 3/7/2023, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο stella.theocharous@cut.ac.cy, τηλ. 25 002541. 

Δικαιούχοι/ες υποτροφίας

Η κατανομή των υποτροφιών και οι δικαιούχοι/ες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες μετά από συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου.  Προσοχή: οι έγκυρες αιτήσεις δεν σημαίνει ότι θα λάβουν όλες υποτροφία.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Η ΥΣΦΕ ανακοινώνει τη μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το 2022-23.

Υποβλήθηκαν συνολικά 32 αιτήσεις από υφιστάμενους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού. Αριθμός 28 αιτήσεων ήσαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Αριθμός 3 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Μία αίτηση ήταν εκτός κριτηρίων.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης.

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι τη Δευτέρα, 3/7/2023, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο stella.theocharous@cut.ac.cy, τηλ. 25 002541. 

Δικαιούχοι/ες υποτροφίας

Η κατανομή των υποτροφιών και οι δικαιούχοι/ες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες μετά από συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου.  Προσοχή: οι έγκυρες αιτήσεις δεν σημαίνει ότι θα λάβουν όλες υποτροφία.