Κατανομή υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 2022-23


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Μετά την εξέταση ενστάσεων και μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ανακοινώνεται η κατατανομή υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το 2022-23.

 

Πατήστε εδώ για τον τελικό πίνακα μοριοδότηση και την κατανομή των υποτροφιών.

Κατανέμονται οι ακόλουθες υποτροφίες:

Μάστερ

  • 4 πλήρεις υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές/ριες Μάστερ, από 26 μόρια και άνω και 12 μερικές υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές/ριες Μάστερ, από 17 μέχρι 23 μόρια.
  • 2 πλήρεις υποτροφίες σε Ξένους (Ελλαδίτες) φοιτητή Μάστερ με 25 μόρια και άνω και 2 μερικές υποτροφίες σε Ξένους (Ελλαδίτες) φοιτητές/τριες Μάστερ από 19 μέχρι 24 μόρια.

Διδακτορικό

  • 3 πλήρεις υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές Διδακτορικού με 17 μόρια και άνω.
  • 1 πλήρη υποτροφία σε Ξένο (Ελλαδίτη) φοιτητή/τρια Διδακτορικού με 21 μόρια.

Μια πλήρης υποτροφία Μάστερ ισοδυναμεί με τα συνολικά δίδακτρα ύψους €4,100. Μια πλήρης υποτροφία Διδακτορικού ισοδυναμεί με τα συνολικά δίδακτρα ύψους €3,200. Μερική υποτροφία ισοδυναμεί με το 50% της πλήρους.

Για πληροφορίες επικοινωνείτει με 25 002541, stella.theocharous.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μετά την εξέταση ενστάσεων και μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ανακοινώνεται η κατατανομή υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το 2022-23.

 

Πατήστε εδώ για τον τελικό πίνακα μοριοδότηση και την κατανομή των υποτροφιών.

Κατανέμονται οι ακόλουθες υποτροφίες:

Μάστερ

  • 4 πλήρεις υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές/ριες Μάστερ, από 26 μόρια και άνω και 12 μερικές υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές/ριες Μάστερ, από 17 μέχρι 23 μόρια.
  • 2 πλήρεις υποτροφίες σε Ξένους (Ελλαδίτες) φοιτητή Μάστερ με 25 μόρια και άνω και 2 μερικές υποτροφίες σε Ξένους (Ελλαδίτες) φοιτητές/τριες Μάστερ από 19 μέχρι 24 μόρια.

Διδακτορικό

  • 3 πλήρεις υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές Διδακτορικού με 17 μόρια και άνω.
  • 1 πλήρη υποτροφία σε Ξένο (Ελλαδίτη) φοιτητή/τρια Διδακτορικού με 21 μόρια.

Μια πλήρης υποτροφία Μάστερ ισοδυναμεί με τα συνολικά δίδακτρα ύψους €4,100. Μια πλήρης υποτροφία Διδακτορικού ισοδυναμεί με τα συνολικά δίδακτρα ύψους €3,200. Μερική υποτροφία ισοδυναμεί με το 50% της πλήρους.

Για πληροφορίες επικοινωνείτει με 25 002541, stella.theocharous.