Έκτακτη υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές - Σχολή Μηχανικής - Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023/24


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

H Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας ανακοινώνει πως γίνονται εκτάκτως δεκτές αιτήσεις για εξωτερική μετεγγραφή στα προγράμματα πτυχίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, με έναρξη φοίτησης το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023-24, τα μαθήματα του οποίου αρχίζουν 4 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 7 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουλίου 2023.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από φοιτητές/τριες προπτυχιακού επιπέδου που φοιτούν σε άλλο, αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που επιθυμούν να μετεγγραφούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα ακόλουθα προγράμματα πτυχίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας:

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Μηχανολόγων Μηχανικών 
 • Πολιτικών Μηχανικών 
 • Τοπογράφων Μηχανικών και Γεωπληροφορικής

► Για αναλυτικές πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και τα κριτήρια πατήστε εδώ

► Για απευθείας υποβολή αίτησης πατήστε εδώ


Ανάλογα με την αίτηση που θα υποβάλετε, θα χρειαστεί να επισυνάψετε (στην ηλεκτρονική σας αίτηση) τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αναλύονται πιο κάτω:

 1. Δελτίο Αποτελεσμάτων Παγκυπρίων Εξετάσεων Πρόσβασης (ή Αντίστοιχο Προσόν Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτάτε)
 2. Αναλυτική Βαθμολογία από το Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτάτε
 3. Σύντομη έκθεση στην οποία να παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται το αίτημα μετεγγραφής
 4. Άλλα δικαιολογητικά που δύναται να υποστηρίξουν το αίτημά σας.

Για πληροφορίες ή βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy, τηλ. 25002710/11.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

H Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας ανακοινώνει πως γίνονται εκτάκτως δεκτές αιτήσεις για εξωτερική μετεγγραφή στα προγράμματα πτυχίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, με έναρξη φοίτησης το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023-24, τα μαθήματα του οποίου αρχίζουν 4 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 7 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουλίου 2023.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από φοιτητές/τριες προπτυχιακού επιπέδου που φοιτούν σε άλλο, αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που επιθυμούν να μετεγγραφούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα ακόλουθα προγράμματα πτυχίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας:

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Μηχανολόγων Μηχανικών 
 • Πολιτικών Μηχανικών 
 • Τοπογράφων Μηχανικών και Γεωπληροφορικής

► Για αναλυτικές πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και τα κριτήρια πατήστε εδώ

► Για απευθείας υποβολή αίτησης πατήστε εδώ


Ανάλογα με την αίτηση που θα υποβάλετε, θα χρειαστεί να επισυνάψετε (στην ηλεκτρονική σας αίτηση) τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αναλύονται πιο κάτω:

 1. Δελτίο Αποτελεσμάτων Παγκυπρίων Εξετάσεων Πρόσβασης (ή Αντίστοιχο Προσόν Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτάτε)
 2. Αναλυτική Βαθμολογία από το Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτάτε
 3. Σύντομη έκθεση στην οποία να παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται το αίτημα μετεγγραφής
 4. Άλλα δικαιολογητικά που δύναται να υποστηρίξουν το αίτημά σας.

Για πληροφορίες ή βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy, τηλ. 25002710/11.