Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών 2022-23


Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών

Ανακοινώνεται η μοριοδότηση αιτήσεων από φοιτητές/τριες πτυχίου για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2022-23. 

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει φοιτητές/τριες που ΔΕΝ υπέβαλαν αίτηση μοριοδότησης για εστία/επίδομα. Οι φοιτητές/τριες που υπέβαλαν αίτηση για εστία/επίδομα ενοικίου θα προστεθούν σε επόμενη ανάρτηση.

Πατήστε εδώ για τον πίνακα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα καλούνται να ελέγξουν τη μοριοδότηση που έλαβαν και έχουν προθεσμία μέχρι την Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023 να υποβάλουν τεκμηριωμένη γραπτή ένσταση αν διαπιστώσουν κάποιο λάθος, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο stella.thecharous@cut.ac.cy.

Η τελική κατάταξη μοριοδότησης για τα βοηθήματα του Σωματείου που θα περιλαβάνει και άτομα που μοριοδοτήθηκαν για σκοπούς στέγασης/επιδόματος ενοικίου θα ανακοινωθεί στις 18/7/2023 και οι δικαιούχοι βοηθήματος θα ανακοινωθούν στις 27/7/2023 μετά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25002541, stella.theocharous@cut.ac.cy.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Ανακοινώνεται η μοριοδότηση αιτήσεων από φοιτητές/τριες πτυχίου για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2022-23. 

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει φοιτητές/τριες που ΔΕΝ υπέβαλαν αίτηση μοριοδότησης για εστία/επίδομα. Οι φοιτητές/τριες που υπέβαλαν αίτηση για εστία/επίδομα ενοικίου θα προστεθούν σε επόμενη ανάρτηση.

Πατήστε εδώ για τον πίνακα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα καλούνται να ελέγξουν τη μοριοδότηση που έλαβαν και έχουν προθεσμία μέχρι την Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023 να υποβάλουν τεκμηριωμένη γραπτή ένσταση αν διαπιστώσουν κάποιο λάθος, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο stella.thecharous@cut.ac.cy.

Η τελική κατάταξη μοριοδότησης για τα βοηθήματα του Σωματείου που θα περιλαβάνει και άτομα που μοριοδοτήθηκαν για σκοπούς στέγασης/επιδόματος ενοικίου θα ανακοινωθεί στις 18/7/2023 και οι δικαιούχοι βοηθήματος θα ανακοινωθούν στις 27/7/2023 μετά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25002541, stella.theocharous@cut.ac.cy.