Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών 2022-23


Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων από φοιτητές/τριες πτυχίου για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2022-23. 

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει και τους/τις φοιτητές/τριες πτυχίου που υπέβαλαν αίτηση μοριοδότησης για εστία/επίδομα ενόψει του νέου έτους. 

Πατήστε εδώ για τον πίνακα.

Οι δικαιούχοι/ες βοηθημάτων και το ακριβές ποσό που θα λάβουν θα ανακοινωθούν στις 27/7/2023 μετά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25002541, stella.theocharous@cut.ac.cy.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων από φοιτητές/τριες πτυχίου για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2022-23. 

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει και τους/τις φοιτητές/τριες πτυχίου που υπέβαλαν αίτηση μοριοδότησης για εστία/επίδομα ενόψει του νέου έτους. 

Πατήστε εδώ για τον πίνακα.

Οι δικαιούχοι/ες βοηθημάτων και το ακριβές ποσό που θα λάβουν θα ανακοινωθούν στις 27/7/2023 μετά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25002541, stella.theocharous@cut.ac.cy.