Πληροφορίες για το επίδομα ενοικίου 2023-24


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου είναι άτομα που έχουν ενεργή φοιτητική ιδιότητα (πτυχίο), έχουν λάβει τουλάχιστον 12 μόρια για το 2023-24 και τουλάχιστον 1 μόριο απόστασης μόνιμης διαμονής, έχουν συνάψει συμβόλαιο ενοικίασης στο όνομά τους σε Λεμεσό ή Πάφο. Η προϋπόθεση μοριοδότησης δεν ισχύει για φοιτητές/τριες 2ου και 3ου έτους του ΑΞΙΚ και για πρωτοτείς φοιτητές της Σχολής Φιλοξενίας από Ελλάδα.

Το επίδομα ενοικίου είναι €250 το μήνα και καλύπτει 10 μήνες (σύνολο €2,500 για το 2023-24). Αν το ποσό που καταβάλλετε ως μηνιαίο ενοίκιο είναι μικρότερο από €250 το μήνα, το επίδομα θα είναι ίσο με το ποσό καταβολής (π.χ. αν πληρώνετε €200 ευρώ, θα πάρετε επίδομα €200 το μήνα).

Η είσπραξη του χρηματικού ποσού θα γίνεται με τραπεζικό έμβασμα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του/της δικαιούχου/ας φοιτητή/τριας. Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε πιστοποιητικό iban.

Θα σας ζητηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023 να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  • Συμβόλαιο ενοικίασης με ρητή αναφορά στο ακίνητο (με στοιχεία ιδιοκτήτη) και στο πρόσωπο του ενοικιαστή. Θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του/της δικαιούχου/ας φοιτητή/τριας. Αν οι ένοικοι είναι περισσότεροι από ένα/μία, θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων στο συμβόλαιο.

Αν η συνολική ετήσια αξία του συμβολαίου ξεπερνά τις €5,000 (π.χ. το μηνιαίο ενοίκιο είναι συνολικά πάνω από €450), τότε είναι αναγκαίο το συμβόλαιο να χαρτοσημανθεί. Η χαρτοσήμανση είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που αρνηθεί/αμελήσει να το πράξει, τότε φροντίστε εσείς να κάνετε χαρτοσήμανση του δικού σας αντιγράφου συμβολαίου.

Βήματα: Υπολογίστε την αξία χαρτοσήμων που χρειάζεστε: πολλαπλασιάστε το μηνιαίο ενοίκιο επί 12, αφαιρέστε 5,000, διαιρέστε δια 1000 και πολλασιάστε επί 1,5

Π.χ. μηνιαίο ενοίκιο €800 Χ 12 = €9,600 - €5,000 = €4,600 / 1000 = €4,6 Χ 1,5 = €6,9  = χαρτόσημα αξίας 7 ευρώ.

Αγοράστε τα χαρτόσημα στην αξία που υπολογίσατε από ένα ταχυδρομείο, κολλήστε τα στο μέρος κάτω από τις υπογραφές του συμβολαίου, τραβήξτε μια γραμμή με πέννα από πάνω ώστε να φαίνονται «διαγραμμένα». 

Εμείς θα σας ζητήσουμε ψηφιακό αντίγραφο του συμβολαίου (κρατήστε το πρωτότυπο).

  • Όταν πληρώνετε το ενοίκιο κάθε μήνα, είτε με μετρητά είτε με έμβασμα, να ζητάτε χωριστή απόδειξη πληρωμής. Θα σας ζητήσουμε τις μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής. Αν μοιράζεστε το ενοίκιο, η απόδειξη να είναι χωριστή στο όνομα σας ή να είναι όλα τα ονόματα σε μία απόδειξη.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023, θα σας καλέσουμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά:

  • Συμβόλαιο ενοικίασης (με χαρτοσήμανση)
  • Μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής (ό,τι έχετε μέχρι εκείνη τη στιγμή)
  • Πιστοποιητικό iban

Θα τα ελέγξουμε και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα σας εμβάσουμε ποσό που αναλογεί στο επίδομα ενοικίου δύο μηνών (€500).

Στις αρχές Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Μαρτίου και Ιουνίου θα σας ζητήσουμε να υποβάλετε μόνο τις μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής. Θα λάβετε με έμβασμα τα επόμενα €500 ευρώ στο τέλος του κάθε μήνα που αναφέρεται πιο πάνω.

Για πληροφορίες, housing@cut.ac.cy , τηλ. 25 002380

*Δείτε εδώ οδηγίες του κράτους για τον τρόπο χαρτοσήμανσης εκ μέρους του ιδιοκτήτη https://www.gov.cy/gr/hlektronikes-yphresies/perioysia-kai-forologia/amesi-forologia-polites-kai-epixeiriseis/xartosimansi-eggrafon

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου είναι άτομα που έχουν ενεργή φοιτητική ιδιότητα (πτυχίο), έχουν λάβει τουλάχιστον 12 μόρια για το 2023-24 και τουλάχιστον 1 μόριο απόστασης μόνιμης διαμονής, έχουν συνάψει συμβόλαιο ενοικίασης στο όνομά τους σε Λεμεσό ή Πάφο. Η προϋπόθεση μοριοδότησης δεν ισχύει για φοιτητές/τριες 2ου και 3ου έτους του ΑΞΙΚ και για πρωτοτείς φοιτητές της Σχολής Φιλοξενίας από Ελλάδα.

Το επίδομα ενοικίου είναι €250 το μήνα και καλύπτει 10 μήνες (σύνολο €2,500 για το 2023-24). Αν το ποσό που καταβάλλετε ως μηνιαίο ενοίκιο είναι μικρότερο από €250 το μήνα, το επίδομα θα είναι ίσο με το ποσό καταβολής (π.χ. αν πληρώνετε €200 ευρώ, θα πάρετε επίδομα €200 το μήνα).

Η είσπραξη του χρηματικού ποσού θα γίνεται με τραπεζικό έμβασμα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του/της δικαιούχου/ας φοιτητή/τριας. Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε πιστοποιητικό iban.

Θα σας ζητηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023 να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  • Συμβόλαιο ενοικίασης με ρητή αναφορά στο ακίνητο (με στοιχεία ιδιοκτήτη) και στο πρόσωπο του ενοικιαστή. Θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του/της δικαιούχου/ας φοιτητή/τριας. Αν οι ένοικοι είναι περισσότεροι από ένα/μία, θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων στο συμβόλαιο.

Αν η συνολική ετήσια αξία του συμβολαίου ξεπερνά τις €5,000 (π.χ. το μηνιαίο ενοίκιο είναι συνολικά πάνω από €450), τότε είναι αναγκαίο το συμβόλαιο να χαρτοσημανθεί. Η χαρτοσήμανση είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που αρνηθεί/αμελήσει να το πράξει, τότε φροντίστε εσείς να κάνετε χαρτοσήμανση του δικού σας αντιγράφου συμβολαίου.

Βήματα: Υπολογίστε την αξία χαρτοσήμων που χρειάζεστε: πολλαπλασιάστε το μηνιαίο ενοίκιο επί 12, αφαιρέστε 5,000, διαιρέστε δια 1000 και πολλασιάστε επί 1,5

Π.χ. μηνιαίο ενοίκιο €800 Χ 12 = €9,600 - €5,000 = €4,600 / 1000 = €4,6 Χ 1,5 = €6,9  = χαρτόσημα αξίας 7 ευρώ.

Αγοράστε τα χαρτόσημα στην αξία που υπολογίσατε από ένα ταχυδρομείο, κολλήστε τα στο μέρος κάτω από τις υπογραφές του συμβολαίου, τραβήξτε μια γραμμή με πέννα από πάνω ώστε να φαίνονται «διαγραμμένα». 

Εμείς θα σας ζητήσουμε ψηφιακό αντίγραφο του συμβολαίου (κρατήστε το πρωτότυπο).

  • Όταν πληρώνετε το ενοίκιο κάθε μήνα, είτε με μετρητά είτε με έμβασμα, να ζητάτε χωριστή απόδειξη πληρωμής. Θα σας ζητήσουμε τις μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής. Αν μοιράζεστε το ενοίκιο, η απόδειξη να είναι χωριστή στο όνομα σας ή να είναι όλα τα ονόματα σε μία απόδειξη.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023, θα σας καλέσουμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά:

  • Συμβόλαιο ενοικίασης (με χαρτοσήμανση)
  • Μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής (ό,τι έχετε μέχρι εκείνη τη στιγμή)
  • Πιστοποιητικό iban

Θα τα ελέγξουμε και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα σας εμβάσουμε ποσό που αναλογεί στο επίδομα ενοικίου δύο μηνών (€500).

Στις αρχές Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Μαρτίου και Ιουνίου θα σας ζητήσουμε να υποβάλετε μόνο τις μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής. Θα λάβετε με έμβασμα τα επόμενα €500 ευρώ στο τέλος του κάθε μήνα που αναφέρεται πιο πάνω.

Για πληροφορίες, housing@cut.ac.cy , τηλ. 25 002380

*Δείτε εδώ οδηγίες του κράτους για τον τρόπο χαρτοσήμανσης εκ μέρους του ιδιοκτήτη https://www.gov.cy/gr/hlektronikes-yphresies/perioysia-kai-forologia/amesi-forologia-polites-kai-epixeiriseis/xartosimansi-eggrafon