Ελλαδίτες/τισσες υποψήφιοι/ες-Υποβολή Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Β' Κατανομή θέσεων 2023


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνουν όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ελλαδίτες/τισσες φοιτητές/τριες ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής για τη Β’ κατανομή θέσεων σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

  • Η υποβολή ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Β' Κατανομή θέσεων θα μπορεί να γίνει, ηλεκτρονικά, από την Τετάρτη 23 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00.
  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης, είτε για εξασφάλιση θέσης είτε για βελτίωση θέσης, θα έχουν μόνο οι υποψήφιοι/ες που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση στην Α΄κατανομή του 2023.
  • Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Β΄και τελευταία Κατανομή, θα πρέπει να ξανασυνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Α’ κατανομής https://applications.ucy.ac.cy/pub_seatallocationgr/main_cand με τους ίδιους κωδικούς (username , password) που έχουν ήδη δημιουργήσει από τη Α΄κατανομή. Ακολούθως θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη Β΄κατανομή θέσεων.
  • Τα αποτελέσματα της Β΄κατανομής θέσεων Ελλαδιτών/ίτισσων υποψηφίων, αναμένεται να ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 στις ιστοσελίδες των δύο Πανεπιστημίων.

Για πληροφορίες ή βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy, τηλ. +35725002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνουν όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ελλαδίτες/τισσες φοιτητές/τριες ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής για τη Β’ κατανομή θέσεων σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

  • Η υποβολή ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Β' Κατανομή θέσεων θα μπορεί να γίνει, ηλεκτρονικά, από την Τετάρτη 23 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00.
  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης, είτε για εξασφάλιση θέσης είτε για βελτίωση θέσης, θα έχουν μόνο οι υποψήφιοι/ες που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση στην Α΄κατανομή του 2023.
  • Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Β΄και τελευταία Κατανομή, θα πρέπει να ξανασυνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Α’ κατανομής https://applications.ucy.ac.cy/pub_seatallocationgr/main_cand με τους ίδιους κωδικούς (username , password) που έχουν ήδη δημιουργήσει από τη Α΄κατανομή. Ακολούθως θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη Β΄κατανομή θέσεων.
  • Τα αποτελέσματα της Β΄κατανομής θέσεων Ελλαδιτών/ίτισσων υποψηφίων, αναμένεται να ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 στις ιστοσελίδες των δύο Πανεπιστημίων.

Για πληροφορίες ή βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy, τηλ. +35725002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).