Μοριοδότηση ετεροχρονισμένων αιτήσεων για επίδομα ενοικίου (2023-24)


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Ανακοινώνεται η μοριοδότηση των αιτήσεων που έγιναν δεκτές ετεροχρονισμένα (τελευταία προθεσμία 21/8/23) για σκοπούς παραχώρησης επιδόματος ενοικίου για το 2023-24. 

 

Πατήστε εδώ για τον πίνακα μοριοδότησης.

Δικαιούχοι επιδόματος καθίστανται όσοι/ες εξασφάλισαν τουλάχιστον 12 μόρια. Η διαδικασία για παραχώρηση του επιδόματος επεξηγείται αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση (εδώ).

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του/της αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι την Δευτέρα, 4/9/2023, ώρα 13:00, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy

Άτομα που αναζητούν ιδιωτικό διαμέρισμα μπορούν να συμβουλευτούν το δίκτυο που έχει δημιουργήσει η Φοιτητική Ένωση, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, στο facebook (εδώ), τηλ. 25 002728.

Άτομα με τουλάχιστον 12 μόρια που δεν έχουν ακόμη ενοικιάσει ιδιωτικά, καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο Στέγασης ώστε να μπουν στη λίστα αναμονής σε περίπτωση που υπάρξουν κενά δωμάτια εστιών. Να στείλουν σχετικό μήνυμα με τα στοιχεία τους στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25002380. 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Ανακοινώνεται η μοριοδότηση των αιτήσεων που έγιναν δεκτές ετεροχρονισμένα (τελευταία προθεσμία 21/8/23) για σκοπούς παραχώρησης επιδόματος ενοικίου για το 2023-24. 

 

Πατήστε εδώ για τον πίνακα μοριοδότησης.

Δικαιούχοι επιδόματος καθίστανται όσοι/ες εξασφάλισαν τουλάχιστον 12 μόρια. Η διαδικασία για παραχώρηση του επιδόματος επεξηγείται αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση (εδώ).

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του/της αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι την Δευτέρα, 4/9/2023, ώρα 13:00, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy

Άτομα που αναζητούν ιδιωτικό διαμέρισμα μπορούν να συμβουλευτούν το δίκτυο που έχει δημιουργήσει η Φοιτητική Ένωση, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, στο facebook (εδώ), τηλ. 25 002728.

Άτομα με τουλάχιστον 12 μόρια που δεν έχουν ακόμη ενοικιάσει ιδιωτικά, καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο Στέγασης ώστε να μπουν στη λίστα αναμονής σε περίπτωση που υπάρξουν κενά δωμάτια εστιών. Να στείλουν σχετικό μήνυμα με τα στοιχεία τους στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25002380.