Φοιτητικές εστίες - Μοριοδότηση αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου (2021-22)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου για διαμονή στις φοιτητικές εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Υποβλήθηκαν συνολικά 202 αιτήσεις. Αριθμός 172 αιτήσεων ήσαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Αριθμός 12 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Δεκαοκτώ (18) αιτήσεις κρίθηκαν εκτός διαδικασίας. Οι αιτήσεις αυτές δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν και ως εκ τούτου εξαιρούνται από τη διαδικασία κατανομής δωματίων.

Πατήστε εδώ για δείτε τον κατάλογο μοριοδότησης. Το αρχείο excel έχει τρία φύλλα: πλήρεις αιτήσεις με μοριοδότηση, ελλιπείς αιτήσεις και εκτός διαδικασίας αιτήσεις.  

Κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 ημερών (μέχρι το Σάββατο, 7/8/2021, ώρα 14:00), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412. Φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ελλιπείς, αν θεωρούν ότι έγινε κάποιο λάθος εκ μέρους του γραφείου στέγασης, μπορούν να υποβάλουν ένσταση ή/και να επικοινωνήσουν με το γραφείο στέγασης στο τηλ. 25 002380

Κατανομή δωματίων

Η κατανομή δωματίων θα ανακοινωθεί το Σαββατοκύριακο, με βάση τον τελικό κατάλογο μοριοδότησης που θα διαμορφωθεί αφού εξεταστούν τυχόν ενστάσεις.

Θα κατανεμηθούν συνολικά 66 κλίνες.

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου για διαμονή στις φοιτητικές εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Υποβλήθηκαν συνολικά 202 αιτήσεις. Αριθμός 172 αιτήσεων ήσαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Αριθμός 12 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Δεκαοκτώ (18) αιτήσεις κρίθηκαν εκτός διαδικασίας. Οι αιτήσεις αυτές δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν και ως εκ τούτου εξαιρούνται από τη διαδικασία κατανομής δωματίων.

Πατήστε εδώ για δείτε τον κατάλογο μοριοδότησης. Το αρχείο excel έχει τρία φύλλα: πλήρεις αιτήσεις με μοριοδότηση, ελλιπείς αιτήσεις και εκτός διαδικασίας αιτήσεις.  

Κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 ημερών (μέχρι το Σάββατο, 7/8/2021, ώρα 14:00), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412. Φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ελλιπείς, αν θεωρούν ότι έγινε κάποιο λάθος εκ μέρους του γραφείου στέγασης, μπορούν να υποβάλουν ένσταση ή/και να επικοινωνήσουν με το γραφείο στέγασης στο τηλ. 25 002380

Κατανομή δωματίων

Η κατανομή δωματίων θα ανακοινωθεί το Σαββατοκύριακο, με βάση τον τελικό κατάλογο μοριοδότησης που θα διαμορφωθεί αφού εξεταστούν τυχόν ενστάσεις.

Θα κατανεμηθούν συνολικά 66 κλίνες.

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412