Φοιτητικές Εστίες 2024/25: Ενδιαφέρει υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2024-25, γίνονται δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου του Πανεπιστημίου καθώς και στρατιώτες που κράτησαν θέση για να φοιτήσουν από το Σεπτέμβρη 2024, για διαμονή σε δωμάτια εστιών ή για επίδομα ενοικίου.  

Τα δωμάτια εστιών στη Λεμεσό αφορούν τα 4 κτίρια στο κέντρο που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο και τη φοιτητική εστία Απολλώνια που διαχειρίζεται η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

Τα δωμάτια εστιών στην Πάφο, για τη Σχολή Διοίκησης, Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, αφορούν το νέο κτίριο εστιών που θα διαχειρίζεται ο Δήμος Πάφου. Περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο κτίριο και τις τιμές θα δοθούν σε κατοπινό στάδιο.

Άτομα που δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν δωμάτιο εστίας ή που προτιμούν επίδομα, εφόσον συγκεντρώσουν πάνω από 12 μόρια καθίστανται δικαιούχα επιδόματος ενοικίου μέχρι €2,500 το χρόνο (€250 το μήνα για περίοδο 10 μηνών). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή, 3 Μαϊου 2024.

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης.

Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογητικά, με πιο βασικό (απαραίτητο) την Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για το 2023 για πατέρα και μητέρα. Εκδίδεται από τα ΚΕΠ, πατήστε εδώ για δείγμα.

Οι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας (σε Λεμεσό και Πάφο) ή επιδόματος θα γνωστοποιηθούν τον Ιούνιο, με βάση τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Η περσινή μοριοδότηση δεν ισχύει για το 2024-25. Συνεπώς, όλοι/ες οι φοιτητές/τριες πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση αν ενδιαφέρονται για εστία ή επίδομα ενοικίου.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στο γραφείο Στέγασης, τηλ. 25 002380 και housing@cut.ac.cy

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2024-24

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2024-24

Φοιτητικές Εστίες 2024/25: Ενδιαφέρει υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση)

Φοιτητικές Εστίες 2024/25: Ενδιαφέρει υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση)

Υποβολή αποδείξεων για 3η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 3η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 3η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2024-25, γίνονται δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου του Πανεπιστημίου καθώς και στρατιώτες που κράτησαν θέση για να φοιτήσουν από το Σεπτέμβρη 2024, για διαμονή σε δωμάτια εστιών ή για επίδομα ενοικίου.  

Τα δωμάτια εστιών στη Λεμεσό αφορούν τα 4 κτίρια στο κέντρο που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο και τη φοιτητική εστία Απολλώνια που διαχειρίζεται η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

Τα δωμάτια εστιών στην Πάφο, για τη Σχολή Διοίκησης, Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, αφορούν το νέο κτίριο εστιών που θα διαχειρίζεται ο Δήμος Πάφου. Περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο κτίριο και τις τιμές θα δοθούν σε κατοπινό στάδιο.

Άτομα που δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν δωμάτιο εστίας ή που προτιμούν επίδομα, εφόσον συγκεντρώσουν πάνω από 12 μόρια καθίστανται δικαιούχα επιδόματος ενοικίου μέχρι €2,500 το χρόνο (€250 το μήνα για περίοδο 10 μηνών). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή, 3 Μαϊου 2024.

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης.

Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογητικά, με πιο βασικό (απαραίτητο) την Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για το 2023 για πατέρα και μητέρα. Εκδίδεται από τα ΚΕΠ, πατήστε εδώ για δείγμα.

Οι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας (σε Λεμεσό και Πάφο) ή επιδόματος θα γνωστοποιηθούν τον Ιούνιο, με βάση τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Η περσινή μοριοδότηση δεν ισχύει για το 2024-25. Συνεπώς, όλοι/ες οι φοιτητές/τριες πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση αν ενδιαφέρονται για εστία ή επίδομα ενοικίου.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στο γραφείο Στέγασης, τηλ. 25 002380 και housing@cut.ac.cy