Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων

Κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία δέχεται φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης. Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε, ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο την προκήρυξη θέσεων (μαζί με τα προσφερόμενα μαθήματα) για περιστασιακή φοίτηση.

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος (δέστε ΕΔΩ).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων είναι αναρτημένο, ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο, ΕΔΩ.

Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων

Κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία δέχεται φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης. Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε, ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο την προκήρυξη θέσεων (μαζί με τα προσφερόμενα μαθήματα) για περιστασιακή φοίτηση.

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος (δέστε ΕΔΩ).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων είναι αναρτημένο, ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο, ΕΔΩ.