Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης

Η δραστηριότητα του εργαστηρίου επικεντρώνεται στην έρευνα για την παραγωγή γραπτού και οπτικο-ακουστικού υλικού, το οποίο αφορά:

  • στον νεότερο και σύγχρονο κυπριακό πολιτισμό, με έμφαση στις τέχνες.
  • στον θεωρητικό λόγο γύρω από σύγχρονες μορφές τέχνης.
  • σε θεωρίες εθνι[κι]σμού, μετα-αποικιοκρατίας και παγκοσμιοποίησης, με έμφαση στη θέση των τεχνών στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα, και στο ρόλο των τεχνών στη διαμόρφωση ή υπονόμευση εθνικών ή άλλων συλλογικών, όπως και ατομικών, ταυτοτήτων.
  • στη Μεσόγειο, ως πραγματικός και συμβολικός χώρος αντι-ηγεμονικής (κοσμο)θεώρησης και πράξης.

Η παραγωγή του εργαστηρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών, περιλαμβανομένων εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, με σκοπό τη δημιουργία πολυμεσικών έργων.

Σημαντικός στόχος του εργαστηρίου είναι η διατήρηση ενός περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί χώρο συνάντησης, συζήτησης και διαμόρφωσης ερευνητικών προτάσεων και θεωρητικών ανταλλαγών, και πλαίσιο παραγωγής βιβλιογραφικού και άλλου υλικού, σε σχέση με τα παραπάνω θεματικά-ερευνητικά πεδία.

Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης

Η δραστηριότητα του εργαστηρίου επικεντρώνεται στην έρευνα για την παραγωγή γραπτού και οπτικο-ακουστικού υλικού, το οποίο αφορά:

  • στον νεότερο και σύγχρονο κυπριακό πολιτισμό, με έμφαση στις τέχνες.
  • στον θεωρητικό λόγο γύρω από σύγχρονες μορφές τέχνης.
  • σε θεωρίες εθνι[κι]σμού, μετα-αποικιοκρατίας και παγκοσμιοποίησης, με έμφαση στη θέση των τεχνών στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα, και στο ρόλο των τεχνών στη διαμόρφωση ή υπονόμευση εθνικών ή άλλων συλλογικών, όπως και ατομικών, ταυτοτήτων.
  • στη Μεσόγειο, ως πραγματικός και συμβολικός χώρος αντι-ηγεμονικής (κοσμο)θεώρησης και πράξης.

Η παραγωγή του εργαστηρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών, περιλαμβανομένων εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, με σκοπό τη δημιουργία πολυμεσικών έργων.

Σημαντικός στόχος του εργαστηρίου είναι η διατήρηση ενός περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί χώρο συνάντησης, συζήτησης και διαμόρφωσης ερευνητικών προτάσεων και θεωρητικών ανταλλαγών, και πλαίσιο παραγωγής βιβλιογραφικού και άλλου υλικού, σε σχέση με τα παραπάνω θεματικά-ερευνητικά πεδία.