Περιγραφές Μαθημάτων - Μεταπτυχιακό MSc Επιστήμης και Μηχανικής Δεδομένων

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΜΗYΠ 524 Επιστήμη Δικτύων (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΜΗΥΠ 565 Διαχείριση Έργων Λογισμικού (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΜΗΥΠ 566 Επιστήμη Δικτύων