Περιγραφές Μαθημάτων - Μεταπτυχιακό MSc Επιστήμης και Μηχανικής Δεδομένων

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 523 Επιστήμη Δεδομένων (8 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 524 Επιστήμη Δικτύων (7 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 528 Βαθιά Μάθηση (8 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 565 Διαχείριση Έργων Λογισμικού (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΝ 543 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΝ 544 Προχωρ. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΙΙ