Περιγραφές Μαθημάτων - Μεταπτυχιακό MSc Επιστήμης και Μηχανικής Δεδομένων

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΝ 512 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΝ 543 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΜΗYΠ 524 Επιστήμη Δικτύων (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΜΗΥΠ 565 Διαχείριση Έργων Λογισμικού (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΜΗΥΠ 569 Ασφάλεια Υπολογιστών και Κρυπτογραφία