Τμήμα Ναυτιλιακών

Το νεοσύστατο Τμήμα Ναυτιλιακών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας θα προσφέρει τα πρώτα αμιγώς προσανατολισμένα στη ναυτιλία προγράμματα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Το Τμήμα Ναυτιλίας είναι νεοσύστατο, ωστόσο, ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελούσε μέρος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από την ίδρυσή του. Ο κλάδος των ναυτιλιακών έχει ήδη επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά το επίπεδο των αποφοίτων του και έχει κερδίσει τον σεβασμό της τοπικής βιομηχανίας. Ως το μοναδικό δημόσιο πανεπιστήμιο που προσφέρει απαράμιλλης ποιότητας εκπαίδευση στη ναυτιλία, την εφοδιαστική αλυσίδα την επιμελητεία και τις μεταφορές, το Τμήμα Ναυτιλίας είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις εξωτερικές ευκαιρίες που προκύπτουν, για να ενισχύσει τη θέση του και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους φοιτητές, τους αποφοίτους, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενά μέρη με τα οποία συνεργάζεται.

Πανέτοιμο για το επόμενο σημαντικό άλμα όσον αφορά την ανάπτυξή του, το Τμήμα και τα μέλη του είναι ανοικτά σε διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί αμοιβαία αξία σε αυτόν τον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα. Επιπρόσθετα, είναι πρόθυμο να παρέχει τεκμηριωμένη υποστήριξη στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς για την ανάπτυξη και εφαρμογή ολιστικών και ολοκληρωμένων ναυτιλιακών πολιτικών, οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία, αφού ο τομέας της ναυτιλίας ανθεί συνεχώς και θα αποτελεί πάντοτε βασικό πυλώνα της κυπριακής και διεθνούς οικονομίας.

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών εστιάζει ειδικά στον τομέα της Ναυτιλίας, προσφέροντας ένα καθαρά προσανατολισμένο στη Ναυτιλία πτυχίο.

Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών είναι μοναδικό, καινοτόμο από άποψη σχεδιασμού, υψηλής ποιότητας και το μοναδικό σε δημόσιο Πανεπιστήμιο, δίνοντας την ευκαιρία σε Κύπριους ή Ελλαδίτες φοιτητές να σπουδάσουν σε ένα από τον μεγαλύτερο και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα της κυπριακής οικονομίας. Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στον Τομέα του και πιθανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών, αλλά και των εργοδοτών της εγχώριας και ξένης ναυτιλιακής βιομηχανίας, μέσω προσφοράς καινοτόμων και κατάλληλα σχεδιασμένων μαθημάτων που αφορούν αποκλειστικά τη ναυτιλία.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου και των ναυτιλιακών αγορών, τη διαχείριση κεφαλαίων, τη διαχείριση ναυτιλιακών κινδύνων και τη διαχείριση μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει τις απαραίτητες αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες με άρτια επιστημονική εξειδίκευση. Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αποτελούν εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον δυναμικά ανερχόμενο ναυτιλιακό τομέα ή ακόμα και για σπουδές σε ανώτερο επίπεδο και έρευνα, αποκτώντας ταυτόχρονα μέσα από αυτές τις μαθησιακές διαδικασίες, κριτική θεώρηση και αντίληψη, αλλά και διοικητική ικανότητα. Επιπλέον, στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο, τεχνολογικά εξελιγμένο περιβάλλον, το οποίο πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από το πρόγραμμα οι απόφοιτοι θα έχουν τα εφόδια και την περιβαλλοντική συνείδηση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν ευκαιρίες βελτίωσης και να εισηγούνται ενέργειες για αειφορική ανάπτυξη του κλάδου και για αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της ναυτιλίας.

Τμήμα Ναυτιλιακών

Το νεοσύστατο Τμήμα Ναυτιλιακών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας θα προσφέρει τα πρώτα αμιγώς προσανατολισμένα στη ναυτιλία προγράμματα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Το Τμήμα Ναυτιλίας είναι νεοσύστατο, ωστόσο, ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελούσε μέρος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από την ίδρυσή του. Ο κλάδος των ναυτιλιακών έχει ήδη επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά το επίπεδο των αποφοίτων του και έχει κερδίσει τον σεβασμό της τοπικής βιομηχανίας. Ως το μοναδικό δημόσιο πανεπιστήμιο που προσφέρει απαράμιλλης ποιότητας εκπαίδευση στη ναυτιλία, την εφοδιαστική αλυσίδα την επιμελητεία και τις μεταφορές, το Τμήμα Ναυτιλίας είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις εξωτερικές ευκαιρίες που προκύπτουν, για να ενισχύσει τη θέση του και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους φοιτητές, τους αποφοίτους, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενά μέρη με τα οποία συνεργάζεται.

Πανέτοιμο για το επόμενο σημαντικό άλμα όσον αφορά την ανάπτυξή του, το Τμήμα και τα μέλη του είναι ανοικτά σε διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί αμοιβαία αξία σε αυτόν τον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα. Επιπρόσθετα, είναι πρόθυμο να παρέχει τεκμηριωμένη υποστήριξη στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς για την ανάπτυξη και εφαρμογή ολιστικών και ολοκληρωμένων ναυτιλιακών πολιτικών, οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία, αφού ο τομέας της ναυτιλίας ανθεί συνεχώς και θα αποτελεί πάντοτε βασικό πυλώνα της κυπριακής και διεθνούς οικονομίας.

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών εστιάζει ειδικά στον τομέα της Ναυτιλίας, προσφέροντας ένα καθαρά προσανατολισμένο στη Ναυτιλία πτυχίο.

Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών είναι μοναδικό, καινοτόμο από άποψη σχεδιασμού, υψηλής ποιότητας και το μοναδικό σε δημόσιο Πανεπιστήμιο, δίνοντας την ευκαιρία σε Κύπριους ή Ελλαδίτες φοιτητές να σπουδάσουν σε ένα από τον μεγαλύτερο και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα της κυπριακής οικονομίας. Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στον Τομέα του και πιθανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών, αλλά και των εργοδοτών της εγχώριας και ξένης ναυτιλιακής βιομηχανίας, μέσω προσφοράς καινοτόμων και κατάλληλα σχεδιασμένων μαθημάτων που αφορούν αποκλειστικά τη ναυτιλία.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου και των ναυτιλιακών αγορών, τη διαχείριση κεφαλαίων, τη διαχείριση ναυτιλιακών κινδύνων και τη διαχείριση μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει τις απαραίτητες αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες με άρτια επιστημονική εξειδίκευση. Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αποτελούν εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον δυναμικά ανερχόμενο ναυτιλιακό τομέα ή ακόμα και για σπουδές σε ανώτερο επίπεδο και έρευνα, αποκτώντας ταυτόχρονα μέσα από αυτές τις μαθησιακές διαδικασίες, κριτική θεώρηση και αντίληψη, αλλά και διοικητική ικανότητα. Επιπλέον, στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο, τεχνολογικά εξελιγμένο περιβάλλον, το οποίο πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από το πρόγραμμα οι απόφοιτοι θα έχουν τα εφόδια και την περιβαλλοντική συνείδηση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν ευκαιρίες βελτίωσης και να εισηγούνται ενέργειες για αειφορική ανάπτυξη του κλάδου και για αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της ναυτιλίας.