The second round of application submissions has started. Application deadline for the second round: Until June 30, 2024.

MSc in Shipping

Δομή και περιεχόμενο

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους αποφοίτους εξειδικευμένη γνώση μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα της Ναυτιλίας, καθώς και να τους παρέχει τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα σε διοικητικές θέσεις του ναυτιλιακού τομέα. Εκτός από τα εξειδικευμένα μαθήματα στην Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας, τα Ναυτιλιακά Οικονομικά, τα Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά και τις Ναυλώσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μαθήματα στη Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση, στη Διαχείριση Λιμένων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ανάλυσης δεδομένων για ναυτιλιακά και λιμένες.

Καριέρα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, θα μπορούν να εργαστούν σε ένα δυναμικό και συνεχώς ανερχόμενο τομέα της οικονομίας της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού όπως είναι η ναυτιλιακή βιομηχανία[1]. Ως γνωστόν, η ναυτιλία αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και δημιουργεί συνεχώς νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ναυτιλία είναι περιζήτητα και υψηλά αμειβόμενα και οι ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν ή έχουν γραφεία στο νησί μας ξεπερνούν σήμερα τις 250, ενώ 3% περίπου του εργατικού δυναμικού εργάζεται στην ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες για να αναλαμβάνουν εκτελεστικές ηγετικές ευθύνες και καθήκοντα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τεχνική τεχνογνωσία, στρατηγική νοοτροπία και αποτελεσματικό τρόπο σκέψης. Επιπλέον, με την κατάλληλη κατάρτιση μέσα από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και την πρακτική άσκηση (η οποία προσφέρεται ως επιλεγόμενο μάθημα), οι απόφοιτοι θα έχουν την δυνατότητα για άμεση απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας, για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε τοπικές, περιφερειακές ή παγκόσμιες ναυτιλιακές εταιρείες και εταιρείες μεταφορών και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, οι απόφοιτοι θα έχουν την ικανότητα αξιολόγησης και ανάλυσης δεδομένων με σκοπό τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως. Αναμένεται επίσης, μέσα από το πρόγραμμα οι απόφοιτοι να έχουν τα εφόδια και την περιβαλλοντική συνείδηση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν ευκαιρίες βελτίωσης, αλλά και να εισηγούνται ενέργειες για την αειφορική ανάπτυξη του κλάδου και για αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον ο τομέας της ναυτιλίας, όπως πχ. η απανθρακοποίηση.

Μαθήματα

Ναυτιλιακά Οικονομικά, Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση, Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων, Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας, Ναυλώσεις, Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά, Ανάλυση Δεδομένων για Ναυτιλιακά και Λιμένες, Πράσινη Επιμελητεία και Διαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασμού, Στρατηγική Διοίκηση στη Ναυτιλία, Μοντελοποίηση  Εμπορευματικών Μεταφορών, Διαχείριση Ναυτιλιακών Κινδύνων, Ερευνητικές Μέθοδοι και Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά.

Μέσα στα πλαίσια των μαθησιακών αποτελεσμάτων του εν λόγω Προγράμματος Σπουδών εντάσσεται και η αναγνώριση των μαθημάτων του κλάδου από το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). Συγκεκριμένα, το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), παρέχει το μέγιστο αριθμό απαλλαγών* (τρεις απαλλαγές) από μαθήματα σε φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλιακών που επιλέγουν να συνεχίσουν με απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών προσόντων από μέρος των εξετάσεων του επαγγελματικού προγράμματος πιστοποίησης (Professional Qualifying Examinations) του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS):

 • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Introduction to Shipping’
 • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Economics of Sea Transport and International Trade’
 • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Shipping Finance’ ή ‘Ship Operations and Management’ ή ‘Port and Terminal Management’

* Οι εξαιρέσεις (μέχρι σήμερα) ισχύουν για κάτοχους των τίτλων σπουδών: BSc Commerce, Finance and Shipping, MSc Shipping and Business και MSc Shipping and Finance. Για το μεταπτυχιακό MSc Shipping και MSc Shipping and Finance (διατμηματικό), οι τρεις εξαιρέσεις θα ισχύουν από το 2024.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: https://www.ics.org.uk/

 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να παρέχει εξειδικευμένη γνώση, μεταξύ άλλων, στα Ναυτιλιακά, Ναυτιλιακά Οικονομικά, στην αποτελεσματική Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την Ναυτιλιακή Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση.
 • Να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών στην ανάλυση, αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο, τις ναυτιλιακές αγορές, τα λιμάνια, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τη διαχείριση κεφαλαίων και τους ναυτιλιακούς κινδύνους.
 • Να προετοιμάσει τους μελλοντικούς ηγέτες της ναυτιλιακής βιομηχανίας οι οποίοι θα είναι σε θέση να
  • να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη θεωρητική γνώση και τα επιστημονικά εργαλεία στην επίλυση προβλημάτων των σύγχρονων ναυτιλιακών οργανισμών και εταιρειών
  • λάβουν επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την στρατηγική διαχείριση των ναυτιλιακών εταιριών
  • να αναλύουν και να ερμηνεύουν ναυτιλιακά δεδομένα και στοιχεία με σκοπό την αποτελεσματική αξιολόγηση οικονομικών, διοικητικών, στρατηγικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
 • Να προσφέρει εις βάθος γνώσεις για υψηλού επιπέδου έρευνα στους διάφορους τομείς της Ναυτιλίας.

 

 

[1] Η Κύπρος θεωρείται το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων από τρίτους φορείς (third-party shipmanagement centre) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Επίσης,  το Κυπριακό Νηολόγιο έχει τον 11ο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και τον 3ο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Τα έσοδα της κυπριακής Ναυτιλίας εκτιμάται ότι ανέρχονται περίπου στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούν στο 7% περίπου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας.

Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα για συμπλήρωση 30 ECTS)

Ναυτιλιακά Οικονομικά

SHP511

Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση

SHP512

Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

SHP513

Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

SHP514

 

2 ο εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα για συμπλήρωση 15 ECTS)

Ναυλώσεις

SHP521

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

SHP522

 

Και δύο μαθήματα επιλογής από τη λίστα που φαίνεται πιο κάτω.

• Ο φόρτος εργασίας του κάθε Μάστερ είναι τουλάχιστον 90 ECTS.

• Τα πιο πάνω υποχρεωτικά μαθήματα αντιστοιχούν 45 ECTS .

• Οι φοιτητές/τρίες θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον άλλα 45 ECTS.

 

Θερινή περίοδος (μαθήματα επιλογής)

Κατά τη θερινή περίοδο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση dιπλωματικής διατριβής, μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά μέχρι δύο (2) μαθήματα και να συμπληρώσουν 15 ECTS (από τα 30 ECTS που απαιτούνται).

SHP540: Γαλάζια - Πράσινη Ανάπτυξη και Ναυτιλιακή Περιβαλλοντική Διαχείριση

ERP 900: Πρακτική Άσκηση (Placement) (7.5 ECTS)

Μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

 

3ο Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής ή συνέχιση της μεταπτυχιακής διατριβής)

Η μεταπτυχιακή διατριβή πιστώνεται επίσημα στο 3ο εξάμηνο. Οι φοιτητές συνεχίζουν την εκπόνησή της και η καταληκτική ημερομηνία παράδοσής της είναι η τελευταία ημέρα των εξετάσεων όπως αυτή ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

SHP525: Διαχείριση Ναυτιλιακών Κινδύνων

SHP531: Ανάλυση δεδομένων για Ναυτιλιακά και Λιμένες

SHP532: Διοίκηση Επιμελητείας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

SHP822: Θέματα στα Ναυτιλιακά -Μάθημα και διδακτορικούς φοιτητές/τριες και για τους MSc Shipping φοιτητές/τριες

Μεταπτυχιακή διατριβή στα Ναυτιλιακά (30 ECTS)

 

Οι φοιτητές που δεν επιλέγουν τη μεταπτυχιακή διατριβή πρέπει να επιλέξουν από τα πιο πάνω μαθήματα επιλογής ώστε να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ECTS (το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS):  

Για την απόκτηση του μάστερ απαιτείται συνολικά η επιτυχής ολοκλήρωση 90 ECTS συμπεριλαμβανομένης είτε της εκπόνησης Διατριβής Μάστερ ή την επιτυχή ολοκλήρωση επιλεγόμενων μαθημάτων.  Στο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα και εξειδικευμένα επιλεγόμενα μαθήματα. Οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά έξι υποχρεωτικά μαθήματα και των απαιτούμενο αριθμό επιλεγόμενων εξειδικευμένων μαθημάτων για τη συμπλήρωση των 90 ECTS. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής διατριβής στα Ναυτιλιακά ξεκινά στην αρχή του τρίτου εξαμήνου και ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του, νοουμένου ότι έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα. 

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε βάση πλήρους ή μερικής φοίτησης και έχει ελάχιστη διάρκεια τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (ή 13 συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες), περιλαμβανομένης της θερινής περιόδου, η οποία ξεκινάει μετά τη λήξη του Εαρινού εξαμήνου και περιλαμβάνει τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Admission

Holders of a degree from a recognized university, or holders of a degree that has been considered equivalent to a University degree by the Cyprus Council of Recognition of Higher Education Qualifications (KY.S.A.T.S.) are eligible to apply for a Master's Degree. Also, undergraduate students who are expected to be awarded a university degree before the beginning of the Master’s programme can also apply for this programme.

Candidates are informed of the results of their application by receiving a message at the electronic address they provided upon submission of their application and through the University Portal.

For a complete application, candidates must submit electronically the following:

 • Bachelor’s degree from an accredited higher-educational institution.
 • Official Transcripts
 • Personal CV which exhibits relevant professional and academic qualifications 
 • Personal interview with the candidate (if deemed necessary)
 • Short essay (500 words) in which the candidate explains the reasoning for choosing the particular program by describing his/her academic and research interests in relation to future career plans. 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος