Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν

Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγητής Ανδρέας Πέτρου

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες τη δυνατότητα να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή μάθηση με την πρακτική εμπειρία, με σκοπό να ενισχύσουν την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης σε κάθε πτυχή αυτών των δύο πεδίων. Μέσω αυτού του προπτυχιακού προγράμματος, έχουν την ευκαιρία να την εμπειρία της ανάληψης καθηκόντων, εκτέλεσης εργασιών και σύναψης επαγγελματικών σχέσεων όπως αυτά απαιτούνται σε μια θέση εργασίας του κλάδου διοίκησης, να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στην αίθουσα διδασκαλίας, προετοιμάζοντας τους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δίνεται έμφαση σε διοικητικές και ηγετικές ικανότητες και στις τάσεις στον τομέα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να πετύχουν απαλλαγή από αριθμό ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου εγκεκριμένου λογιστή από το πρόγραμμα σπουδών «ACA» του Institute of Chartered Accountants in England and Wales ή από το πρόγραμμα σπουδών «ACCA» του Association of Chartered Certified Accountants.

Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών (ΒΑ), μεταπτυχιακών (Μsc) και διδακτορικών (PhD) σπουδών.

Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν

Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγητής Ανδρέας Πέτρου

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες τη δυνατότητα να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή μάθηση με την πρακτική εμπειρία, με σκοπό να ενισχύσουν την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης σε κάθε πτυχή αυτών των δύο πεδίων. Μέσω αυτού του προπτυχιακού προγράμματος, έχουν την ευκαιρία να την εμπειρία της ανάληψης καθηκόντων, εκτέλεσης εργασιών και σύναψης επαγγελματικών σχέσεων όπως αυτά απαιτούνται σε μια θέση εργασίας του κλάδου διοίκησης, να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στην αίθουσα διδασκαλίας, προετοιμάζοντας τους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δίνεται έμφαση σε διοικητικές και ηγετικές ικανότητες και στις τάσεις στον τομέα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να πετύχουν απαλλαγή από αριθμό ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου εγκεκριμένου λογιστή από το πρόγραμμα σπουδών «ACA» του Institute of Chartered Accountants in England and Wales ή από το πρόγραμμα σπουδών «ACCA» του Association of Chartered Certified Accountants.

Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών (ΒΑ), μεταπτυχιακών (Μsc) και διδακτορικών (PhD) σπουδών.