Πώς η ΟΥΝΕΣΚΟ διαφυλάσσει την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου


Αρθρογραφία

Η καρδιά της παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα χτυπάει από την Κύπρο

Η ΟΥΝΕΣΚΟ είναι ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το σημαντικότερο πρόγραμμα στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι οι Έδρες UNITWIN / UNESCO οι οποίες ξεκίνησαν το 1992 και έγιναν ευρέως γνωστές ως έδρες της ΟΥΝΕΣΚΟ. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, της κοινής ερευνητικής δραστηριότητας και η ενθάρρυνση των ανταλλαγών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Σήμερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερα από 650 ιδρύματα σε 124 χώρες.

Εκτός από τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, οι Έδρες της ΟΥΝΕΣΚΟ παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε τομείς που εμπίπτουν στην εντολή του Οργανισμού και αντικατοπτρίζουν τα συγκεκριμένα θέματα (όπως την προώθηση της Εκπαίδευσης και Έρευνας στη ψηφιοποίηση, διαφύλαξη και προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομίας) που κάθε κράτος μέλος που έχει την προεδρία έχει και την ευθύνη να προωθήσει.

Επίσης οι Έδρες διοργανώνουν και συμμετέχουν σε συνέδρια και δραστηριότητες που οργανώνονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων κρατών-μελών που φιλοξενούν εκπροσώπους της ΟΥΝΕΣΚΟ και αξιολογούνται και παρακολουθούνται για το έργο τους από την ίδια την ΟΥΝΕΣΚΟ.
Από την Λεμεσό θα χαράσσεται η παγκόσμια πολιτική στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, αφού μετά από μια ιδιαίτερα επίπονη και πλήρως ανταγωνιστική διαδικασία, με δεκάδες άλλους υποψήφιους Φορείς, επιλέχθηκε το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, για να δοθεί η μια και μοναδική έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ, και η μοναδική Έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το χρηματικό ποσό των 2,5 Εκ. Ευρώ. Πρόκειται, για μια πολύ σπάνια και τιμητική ανάθεση, την οποία η ΟΥΝΕΣΚΟ και η ΕΕ δίνουν μόνο σε έναν Φορέα από όλο τον κόσμο, ως επιβράβευση της Αριστείας στην Επιστήμη, στην Έρευνα, στην Εκπαίδευση και στην κοινωνική προσφορά και μάλιστα, στην περίπτωση του ΤΕΠΑΚ πρόκειται για την αναγνώριση της πολύ σημαντικής εργασίας του, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ότι αφορά την έρευνα, τη μελέτη, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την ανάπτυξη, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση, την διάσωση και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου. Έτσι το ΤΕΠΑΚ αναβαθμίζεται σε πρότυπο και το σημείο αναφοράς από όπου θα καθορίζονται οι εξελίξεις στον ευαίσθητο τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής μας κληρονομιάς .

Για τον παραπάνω, ιδιαίτερα τιμητικό και εθνικής σημασίας λόγο, το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μετονομάστηκε σε Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία.

Η Έδρες αυτές δίνονται μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι απεριόριστου χρονικού διαστήματος!

Έτσι το ΤΕΠΑΚ έχει συμπεριληφθεί στο παγκόσμιο χάρτη της ΟΥΝΕΣΚΟ και της ΕΕ με έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσο αφορά την διεθνή πολιτική και επιστήμη στο συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα με την έναρξη του έτους 2018, που για την ΕΕ είναι αφιερωμένο στην Πολιτιστική Κληρονομία. Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ιδρύθηκε το έτος 2013 και κατάφερε μέσα σε πέντε (5) μόλις χρόνια να συμμετάσχει σε δεκατρία (13) Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πλήρως ανταγωνιστικά, αξιοποιώντας πόρους της ΕΕ, ύψους επτά (7) εκατομμυρίων Ευρώ, παράγοντας σημαντικό επιστημονικό έργο και δίνοντας την ευκαιρία απασχόλησης σε δεκάδες επιστήμονες-ερευνητές απ' όλο τον κόσμο.

Η ανάθεση της Έδρας της ΟΥΝΕΣΚΟ εντάσσει την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη για τις εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής, των Κοινωνικών Επιστημών και ειδικότερα στην προστασία και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομίας του Ανθρώπου. Η ονομασία της νεοσύστατης Έδρας είναι ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ, μιας αρχαίας θεότητας που ήταν η προσωποποίηση της μνήμης στην ελληνική μυθολογία. Ανήκε στις Τιτανίδες, ήταν κόρη της Γαίας και του Ουρανού και μητέρα των εννέα Μουσών.

Έτσι καθίσταται η Κύπρος ως ένας σημαντικός παράγοντας στο παγκόσμιο σκηνικό, που επηρεάζει την πολιτική για την διάσωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα αυτό .

 

του Δρος. Μαρίνου Ιωαννίδη,

Διευθυντή Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ και Συντονιστή Έδρας ΕΕ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πρόσφατα άρθρα

Πρόταση ΤΕΠΑΚ 2η στην Ευρώπη αναμεσα από 483 προτάσεις στο πρόγραμμα Twinning του Ορίζοντα 2020

Πρόταση ΤΕΠΑΚ 2η στην Ευρώπη αναμεσα από 483 προτάσεις στο πρόγραμμα Twinning του Ορίζοντα 2020

Ραντεβού ΤΕΠΑΚ με ΟΟΣΑ στην Κύπρο

Ραντεβού ΤΕΠΑΚ με ΟΟΣΑ στην Κύπρο

Επίσκεψη φοιτητών του ΤΕΠΑΚ σε εργοτάξιο

Επίσκεψη φοιτητών του ΤΕΠΑΚ σε εργοτάξιο

Επίσκεψη φοιτητών του ΤΕΠΑΚ σε εργοτάξιο

Η καρδιά της παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα χτυπάει από την Κύπρο

Η ΟΥΝΕΣΚΟ είναι ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το σημαντικότερο πρόγραμμα στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι οι Έδρες UNITWIN / UNESCO οι οποίες ξεκίνησαν το 1992 και έγιναν ευρέως γνωστές ως έδρες της ΟΥΝΕΣΚΟ. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, της κοινής ερευνητικής δραστηριότητας και η ενθάρρυνση των ανταλλαγών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Σήμερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερα από 650 ιδρύματα σε 124 χώρες.

Εκτός από τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, οι Έδρες της ΟΥΝΕΣΚΟ παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε τομείς που εμπίπτουν στην εντολή του Οργανισμού και αντικατοπτρίζουν τα συγκεκριμένα θέματα (όπως την προώθηση της Εκπαίδευσης και Έρευνας στη ψηφιοποίηση, διαφύλαξη και προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομίας) που κάθε κράτος μέλος που έχει την προεδρία έχει και την ευθύνη να προωθήσει.

Επίσης οι Έδρες διοργανώνουν και συμμετέχουν σε συνέδρια και δραστηριότητες που οργανώνονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων κρατών-μελών που φιλοξενούν εκπροσώπους της ΟΥΝΕΣΚΟ και αξιολογούνται και παρακολουθούνται για το έργο τους από την ίδια την ΟΥΝΕΣΚΟ.
Από την Λεμεσό θα χαράσσεται η παγκόσμια πολιτική στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, αφού μετά από μια ιδιαίτερα επίπονη και πλήρως ανταγωνιστική διαδικασία, με δεκάδες άλλους υποψήφιους Φορείς, επιλέχθηκε το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, για να δοθεί η μια και μοναδική έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ, και η μοναδική Έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το χρηματικό ποσό των 2,5 Εκ. Ευρώ. Πρόκειται, για μια πολύ σπάνια και τιμητική ανάθεση, την οποία η ΟΥΝΕΣΚΟ και η ΕΕ δίνουν μόνο σε έναν Φορέα από όλο τον κόσμο, ως επιβράβευση της Αριστείας στην Επιστήμη, στην Έρευνα, στην Εκπαίδευση και στην κοινωνική προσφορά και μάλιστα, στην περίπτωση του ΤΕΠΑΚ πρόκειται για την αναγνώριση της πολύ σημαντικής εργασίας του, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ότι αφορά την έρευνα, τη μελέτη, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την ανάπτυξη, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση, την διάσωση και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου. Έτσι το ΤΕΠΑΚ αναβαθμίζεται σε πρότυπο και το σημείο αναφοράς από όπου θα καθορίζονται οι εξελίξεις στον ευαίσθητο τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής μας κληρονομιάς .

Για τον παραπάνω, ιδιαίτερα τιμητικό και εθνικής σημασίας λόγο, το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μετονομάστηκε σε Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία.

Η Έδρες αυτές δίνονται μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι απεριόριστου χρονικού διαστήματος!

Έτσι το ΤΕΠΑΚ έχει συμπεριληφθεί στο παγκόσμιο χάρτη της ΟΥΝΕΣΚΟ και της ΕΕ με έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσο αφορά την διεθνή πολιτική και επιστήμη στο συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα με την έναρξη του έτους 2018, που για την ΕΕ είναι αφιερωμένο στην Πολιτιστική Κληρονομία. Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ιδρύθηκε το έτος 2013 και κατάφερε μέσα σε πέντε (5) μόλις χρόνια να συμμετάσχει σε δεκατρία (13) Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πλήρως ανταγωνιστικά, αξιοποιώντας πόρους της ΕΕ, ύψους επτά (7) εκατομμυρίων Ευρώ, παράγοντας σημαντικό επιστημονικό έργο και δίνοντας την ευκαιρία απασχόλησης σε δεκάδες επιστήμονες-ερευνητές απ' όλο τον κόσμο.

Η ανάθεση της Έδρας της ΟΥΝΕΣΚΟ εντάσσει την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη για τις εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής, των Κοινωνικών Επιστημών και ειδικότερα στην προστασία και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομίας του Ανθρώπου. Η ονομασία της νεοσύστατης Έδρας είναι ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ, μιας αρχαίας θεότητας που ήταν η προσωποποίηση της μνήμης στην ελληνική μυθολογία. Ανήκε στις Τιτανίδες, ήταν κόρη της Γαίας και του Ουρανού και μητέρα των εννέα Μουσών.

Έτσι καθίσταται η Κύπρος ως ένας σημαντικός παράγοντας στο παγκόσμιο σκηνικό, που επηρεάζει την πολιτική για την διάσωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα αυτό .

 

του Δρος. Μαρίνου Ιωαννίδη,

Διευθυντή Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ και Συντονιστή Έδρας ΕΕ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου