Πρόταση ΤΕΠΑΚ 2η στην Ευρώπη αναμεσα από 483 προτάσεις στο πρόγραμμα Twinning του Ορίζοντα 2020


Ερευνητικά Νέα

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Yγεία (CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την κατάληψη της 2ης θέσης πανευρωπαικά ανάμεσα από 483 προτάσεις που υποβλήθηκαν για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Twinning - «Spreading Excellence and Widening Participation» του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Το επιτυχές έργο συντονίζεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Μακρή και βαθμολογήθηκε με 15/15, με συνολική χρηματοδότηση κοντά στα 900,000 ευρώ.

Το έργο EXPOSOGAS αφορά την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και των υποδομών του Ινστιτούτου CII σχετικά με το ανθρώπινο εκθεσίωμα και τις εφαρμογές του σε θέματα υγείας σχετικά με δραστηριότητες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 483 Προτάσεις που υποβλήθηκαν μόνο 30 Προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαική Ενωση (πανευρωπαικό ποσοστό επιτυχίας 6%).

Πρόσφατα άρθρα

Πρόταση ΤΕΠΑΚ 2η στην Ευρώπη αναμεσα από 483 προτάσεις στο πρόγραμμα Twinning του Ορίζοντα 2020

Πρόταση ΤΕΠΑΚ 2η στην Ευρώπη αναμεσα από 483 προτάσεις στο πρόγραμμα Twinning του Ορίζοντα 2020

Ραντεβού ΤΕΠΑΚ με ΟΟΣΑ στην Κύπρο

Ραντεβού ΤΕΠΑΚ με ΟΟΣΑ στην Κύπρο

Επίσκεψη φοιτητών του ΤΕΠΑΚ σε εργοτάξιο

Επίσκεψη φοιτητών του ΤΕΠΑΚ σε εργοτάξιο

Επίσκεψη φοιτητών του ΤΕΠΑΚ σε εργοτάξιο

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Yγεία (CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την κατάληψη της 2ης θέσης πανευρωπαικά ανάμεσα από 483 προτάσεις που υποβλήθηκαν για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Twinning - «Spreading Excellence and Widening Participation» του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Το επιτυχές έργο συντονίζεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Μακρή και βαθμολογήθηκε με 15/15, με συνολική χρηματοδότηση κοντά στα 900,000 ευρώ.

Το έργο EXPOSOGAS αφορά την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και των υποδομών του Ινστιτούτου CII σχετικά με το ανθρώπινο εκθεσίωμα και τις εφαρμογές του σε θέματα υγείας σχετικά με δραστηριότητες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 483 Προτάσεις που υποβλήθηκαν μόνο 30 Προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαική Ενωση (πανευρωπαικό ποσοστό επιτυχίας 6%).