Η ερευνητική πρόταση "Museum Affinity Spaces" (MAS) με χρηματοδότηση 100 χιλιάδων ευρώ από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας


Η ερευνητική πρόταση 'Museum Affinity Spaces (MAS)' της Δρ. Στεφανία Σάββα, μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου 'Art+Design: elearning lab' του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, εγκρίθηκε αυτό το μήνα από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για χρηματοδότηση ύψους 100 χιλιάδες ευρώ κάτω από το πρόγραμμα "RESTART 2016-2020, Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020".

Το έργο MAS προωθεί ουσιαστικά τη συνεργασία μουσείων-σχολείων στην Ευρώπη μέσω της αξιοποίησης της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών και τη χρήση της μάθησης μέσω ΤΠΕ, όπως η τεχνική υποστήριξη, διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία να χρησιμοποιούν προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα σπουδών τους.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος MAS είναι να δοθούν στους μαθητές ευκαιρίες να αποκτήσουν εμπειρία σε μουσεία και πολιτιστική κληρονομιά πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα και να ενισχύσουν τα ρεπερτόρια πολυγραμματισμών τους, ακολουθώντας ένα θεωρητικό πλαίσιο ενσωματώνοντας την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση ως πρακτική εφαρμογή της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών σε συνάρτηση με πολυτροπικές προσεγγίσεις μάθησης σε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα.

Το MAS υποστηρίζει τις κοινότητες των δασκάλων και των εκπαιδευτικών επιδιώκοντας να εγκαθιδρύσει συνεταιρισμούς μουσείων-σχολείων ως διαδικτυακές κοινότητες συνεργασίας με τη δημιουργία υποδομής (Πύλη υποδοχής και ψηφιακό περιβάλλον δημιουργίας μουσειακής μάθησης). Η Πύλη προσφέρει ένα εργαλείο αναζήτησης-εύρεσης για να συναντηθούν οι εταίροι με βάση το προφίλ τους, ενώ το ψηφιακό περιβάλλον δημιουργίας μουσειακής μάθησης, επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν τις δικές τους εικονικές εκθέσεις. Η πρόθεση είναι να προσφέρει ευκαιρίες για την ελεύθερη και απρόσκοπτη επαγγελματική ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του μουσείου. Πιο συγκεκριμένα, η πρόθεση είναι για το σχολείο, τους δασκάλους και τους μουσειοπαιδαγωγούς και το λοιπό προσωπικό μουσείων, καθώς και οι μαθητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι ή και σε συνεργασία με άλλους εταίρους από την Κύπρο και τον κόσμο την ψηφιακή πλατφόρμα, είτε μέσω σύγχρονης ή ασύγχρονης μάθησης και να αναπτύξουν μαθησιακές δραστηριότητες που απορρέουν από τα μουσεία.

Υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του έργου MAS για να φιλοξενήσει τις ανάγκες των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά υπόβαθρα μέσα από την ανάπτυξη συγκεκριμένου καινοτόμου παιδαγωγικού πλαισίου που θα εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της έρευνας. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε τομείς πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της συμμετοχής στους συνεταιρισμούς, ενώ, επίσης, να γίνει κίνητρο για να εντρυφήσουν σε μουσειακά περιβάλλοντα, είτε φυσικά ή διαδικτυακά στο μέλλον. Το έργο θα εξασφαλίσει ότι η συνεργασία μεταξύ των μερών προχωρά αποτελεσματικά υποστηρίζοντας τις δράσεις τους μέσω επιμόρφωσης, ανάπτυξης παιδαγωγικών σεναρίων και πρότυπων σχεδίων μαθημάτων για να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί.

Πρόσφατα άρθρα

Πρόταση ΤΕΠΑΚ 2η στην Ευρώπη αναμεσα από 483 προτάσεις στο πρόγραμμα Twinning του Ορίζοντα 2020

Πρόταση ΤΕΠΑΚ 2η στην Ευρώπη αναμεσα από 483 προτάσεις στο πρόγραμμα Twinning του Ορίζοντα 2020

Ραντεβού ΤΕΠΑΚ με ΟΟΣΑ στην Κύπρο

Ραντεβού ΤΕΠΑΚ με ΟΟΣΑ στην Κύπρο

Επίσκεψη φοιτητών του ΤΕΠΑΚ σε εργοτάξιο

Επίσκεψη φοιτητών του ΤΕΠΑΚ σε εργοτάξιο

Επίσκεψη φοιτητών του ΤΕΠΑΚ σε εργοτάξιο

Η ερευνητική πρόταση 'Museum Affinity Spaces (MAS)' της Δρ. Στεφανία Σάββα, μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου 'Art+Design: elearning lab' του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, εγκρίθηκε αυτό το μήνα από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για χρηματοδότηση ύψους 100 χιλιάδες ευρώ κάτω από το πρόγραμμα "RESTART 2016-2020, Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020".

Το έργο MAS προωθεί ουσιαστικά τη συνεργασία μουσείων-σχολείων στην Ευρώπη μέσω της αξιοποίησης της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών και τη χρήση της μάθησης μέσω ΤΠΕ, όπως η τεχνική υποστήριξη, διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία να χρησιμοποιούν προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα σπουδών τους.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος MAS είναι να δοθούν στους μαθητές ευκαιρίες να αποκτήσουν εμπειρία σε μουσεία και πολιτιστική κληρονομιά πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα και να ενισχύσουν τα ρεπερτόρια πολυγραμματισμών τους, ακολουθώντας ένα θεωρητικό πλαίσιο ενσωματώνοντας την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση ως πρακτική εφαρμογή της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών σε συνάρτηση με πολυτροπικές προσεγγίσεις μάθησης σε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα.

Το MAS υποστηρίζει τις κοινότητες των δασκάλων και των εκπαιδευτικών επιδιώκοντας να εγκαθιδρύσει συνεταιρισμούς μουσείων-σχολείων ως διαδικτυακές κοινότητες συνεργασίας με τη δημιουργία υποδομής (Πύλη υποδοχής και ψηφιακό περιβάλλον δημιουργίας μουσειακής μάθησης). Η Πύλη προσφέρει ένα εργαλείο αναζήτησης-εύρεσης για να συναντηθούν οι εταίροι με βάση το προφίλ τους, ενώ το ψηφιακό περιβάλλον δημιουργίας μουσειακής μάθησης, επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν τις δικές τους εικονικές εκθέσεις. Η πρόθεση είναι να προσφέρει ευκαιρίες για την ελεύθερη και απρόσκοπτη επαγγελματική ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του μουσείου. Πιο συγκεκριμένα, η πρόθεση είναι για το σχολείο, τους δασκάλους και τους μουσειοπαιδαγωγούς και το λοιπό προσωπικό μουσείων, καθώς και οι μαθητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι ή και σε συνεργασία με άλλους εταίρους από την Κύπρο και τον κόσμο την ψηφιακή πλατφόρμα, είτε μέσω σύγχρονης ή ασύγχρονης μάθησης και να αναπτύξουν μαθησιακές δραστηριότητες που απορρέουν από τα μουσεία.

Υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του έργου MAS για να φιλοξενήσει τις ανάγκες των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά υπόβαθρα μέσα από την ανάπτυξη συγκεκριμένου καινοτόμου παιδαγωγικού πλαισίου που θα εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της έρευνας. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε τομείς πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της συμμετοχής στους συνεταιρισμούς, ενώ, επίσης, να γίνει κίνητρο για να εντρυφήσουν σε μουσειακά περιβάλλοντα, είτε φυσικά ή διαδικτυακά στο μέλλον. Το έργο θα εξασφαλίσει ότι η συνεργασία μεταξύ των μερών προχωρά αποτελεσματικά υποστηρίζοντας τις δράσεις τους μέσω επιμόρφωσης, ανάπτυξης παιδαγωγικών σεναρίων και πρότυπων σχεδίων μαθημάτων για να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί.