Ημέρα Ενημέρωσης και πρώτα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος ORGANIKO LIFE+


H Ημέρα Ενημέρωσης (Open Day) ORGANIKO LIFE+ για τα παιδιά που συμμετείχαν στη μελέτη «Βιολογική διατροφή και υγεία παιδιών» και η απονομή των πιστοποιητικών συμμετοχής έλαβαν χώρα το περασμένο Σάββατο 28 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του ΤΕΠΑΚ παρουσιάστηκαν τα γενικά αποτελέσματα της μελέτης σε πλήθος γονιών και παιδιών από τα 6 δημοτικά σχολεία της Λεμεσού που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα. Ιωάννα Παναγιώτου έδωσε τα πιστοποιητικά επιτυχούς συμμετοχής σε κάθε ένα παιδί ξεχωριστά. 


Πριν ξεκινήσει η βιολογική διατροφή, διαπιστώθηκε οτι η πλειοψηφία των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα φυτοφαρμάκων στα ούρα τους. Με το πέρας της βιολογικής διατροφής, τα επίπεδα των φυτοφαρμάκων στα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μειώθηκαν σημαντικά.

Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων αναφορικά με τις διατροφικές συνήθειες και τρόπου ζωής των παιδιών πριν την παρέμβαση της βιολογικής διατροφής κατέδειξαν συνήθειες χαμηλής ημερήσιας πρόσληψης σε φρούτα και λαχανικά. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αφιερώνουν λίγο χρόνο για φυσική άσκηση, και πολυ περισσότερο για την τηλεόραση, ipad και κινητά.

 Η ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ ευχαριστεί τα 149 παιδιά και τις οικογένειές τους που έλαβαν μέρος στη μελέτη, αναγνωρίζοντας τον κόπο και επιμονή τήρησης της αποκλειστικά βιολογικής διατροφής για 40 μέρες.

Ευχαριστίες αποδίδονται και στους Διευθυντές των σχολείων, στο διδακτικό προσωπικό καθώς επίσης και στο Υπουργείο Παιδείας για τη χορήγηση άδειας της εν λόγω μελέτης. Η μελέτη αυτή δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την οικονομική στήριξη των χορηγών της μελέτης, δηλαδή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ και τις εταιρίες βιολογικών προιόντων.

Η συγκεκριμένη παρεμβατική μελέτη διεξάγεται για πρώτη φορά, παγκοσμίως, με τόσο μεγάλο δείγμα και διάρκεια παροχής βιολογικών γευμάτων σε παιδιά. Σύντομα θα παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσματα της μελέτης σε ανοιχτή εκδήλωση στη Λευκωσία καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς. Ενώ στο τέλος του μηνός, τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στην παρουσία αρκετών ευρωβουλευτών και ευρωπαϊκών φορέων. 


Δείτε εδώ το video της μελέτης που παρουσιάζεται σε συνοπτική μορφή - https://www.facebook.com/organiko.project/videos/1884031358537554/

 

Πρόσφατα άρθρα

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

CUT OUT 2018

CUT OUT 2018

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

H Ημέρα Ενημέρωσης (Open Day) ORGANIKO LIFE+ για τα παιδιά που συμμετείχαν στη μελέτη «Βιολογική διατροφή και υγεία παιδιών» και η απονομή των πιστοποιητικών συμμετοχής έλαβαν χώρα το περασμένο Σάββατο 28 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του ΤΕΠΑΚ παρουσιάστηκαν τα γενικά αποτελέσματα της μελέτης σε πλήθος γονιών και παιδιών από τα 6 δημοτικά σχολεία της Λεμεσού που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα. Ιωάννα Παναγιώτου έδωσε τα πιστοποιητικά επιτυχούς συμμετοχής σε κάθε ένα παιδί ξεχωριστά. 


Πριν ξεκινήσει η βιολογική διατροφή, διαπιστώθηκε οτι η πλειοψηφία των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα φυτοφαρμάκων στα ούρα τους. Με το πέρας της βιολογικής διατροφής, τα επίπεδα των φυτοφαρμάκων στα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μειώθηκαν σημαντικά.

Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων αναφορικά με τις διατροφικές συνήθειες και τρόπου ζωής των παιδιών πριν την παρέμβαση της βιολογικής διατροφής κατέδειξαν συνήθειες χαμηλής ημερήσιας πρόσληψης σε φρούτα και λαχανικά. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αφιερώνουν λίγο χρόνο για φυσική άσκηση, και πολυ περισσότερο για την τηλεόραση, ipad και κινητά.

 Η ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ ευχαριστεί τα 149 παιδιά και τις οικογένειές τους που έλαβαν μέρος στη μελέτη, αναγνωρίζοντας τον κόπο και επιμονή τήρησης της αποκλειστικά βιολογικής διατροφής για 40 μέρες.

Ευχαριστίες αποδίδονται και στους Διευθυντές των σχολείων, στο διδακτικό προσωπικό καθώς επίσης και στο Υπουργείο Παιδείας για τη χορήγηση άδειας της εν λόγω μελέτης. Η μελέτη αυτή δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την οικονομική στήριξη των χορηγών της μελέτης, δηλαδή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ και τις εταιρίες βιολογικών προιόντων.

Η συγκεκριμένη παρεμβατική μελέτη διεξάγεται για πρώτη φορά, παγκοσμίως, με τόσο μεγάλο δείγμα και διάρκεια παροχής βιολογικών γευμάτων σε παιδιά. Σύντομα θα παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσματα της μελέτης σε ανοιχτή εκδήλωση στη Λευκωσία καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς. Ενώ στο τέλος του μηνός, τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στην παρουσία αρκετών ευρωβουλευτών και ευρωπαϊκών φορέων. 


Δείτε εδώ το video της μελέτης που παρουσιάζεται σε συνοπτική μορφή - https://www.facebook.com/organiko.project/videos/1884031358537554/