Συνεργασία ΤΕΠΑΚ με το Πανεπιστήμιο Zhejiang Ocean University της Κίνας


Στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας και μετά από πρόσκληση από τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, τριμελής αντιπροσωπεία του Zhejiang Ocean University της Κίνας, με επικεφαλής τον Πρύτανη Καθ. Xiaojun Yan, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου την περίοδο 19-22 Απριλίου 2018.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο Πρυτάνεις υπέγραψαν συμφωνία διμερούς συνεργασίας, επισημοποιώντας ουσιαστικά την έναρξη συνεργασίας ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια. Βασικός στόχος της συμφωνίας αυτής είναι ανάπτυξη κοινών δράσεων/συνεργασιών σε θέματα που ενδιαφέρουν τα δύο ιδρύματα. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν σημαντικές δυνατότητες και προοπτικές που διανοίγονται με τη συνεργασία αυτή, σε πεδία ανταλλαγής προσωπικού και φοιτητών, κοινής συνεργασίας σε ερευνητικά έργα, αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας και κοινές δημοσιεύσεις.

Η κινέζικη αντιπροσωπεία πραγματοποίησε επαφές με ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και διαφάνηκε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης συνεργασιών στα πεδία της Βιοτεχνολογίας, των Τροφίμων και της Θαλάσσιας Βιολογίας.

Ακολούθησε επίσκεψη στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου και συναντήσεις με μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Επίσης, ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου συνόδευσαν την κινέζικη αντιπροσωπεία και στον ερευνητικό σταθμό υδατοκαλλιεργειών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στο Μενεού, όπου είχαν συνάντηση με τη Διευθύντρια του Τμήματος κυρία Μαρίνα Αργυρού και τον Ανώτερο Λειτουργό κ. Βασίλη Παπαδόπουλο.

Πρόσφατα άρθρα

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

CUT OUT 2018

CUT OUT 2018

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

Στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας και μετά από πρόσκληση από τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, τριμελής αντιπροσωπεία του Zhejiang Ocean University της Κίνας, με επικεφαλής τον Πρύτανη Καθ. Xiaojun Yan, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου την περίοδο 19-22 Απριλίου 2018.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο Πρυτάνεις υπέγραψαν συμφωνία διμερούς συνεργασίας, επισημοποιώντας ουσιαστικά την έναρξη συνεργασίας ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια. Βασικός στόχος της συμφωνίας αυτής είναι ανάπτυξη κοινών δράσεων/συνεργασιών σε θέματα που ενδιαφέρουν τα δύο ιδρύματα. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν σημαντικές δυνατότητες και προοπτικές που διανοίγονται με τη συνεργασία αυτή, σε πεδία ανταλλαγής προσωπικού και φοιτητών, κοινής συνεργασίας σε ερευνητικά έργα, αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας και κοινές δημοσιεύσεις.

Η κινέζικη αντιπροσωπεία πραγματοποίησε επαφές με ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και διαφάνηκε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης συνεργασιών στα πεδία της Βιοτεχνολογίας, των Τροφίμων και της Θαλάσσιας Βιολογίας.

Ακολούθησε επίσκεψη στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου και συναντήσεις με μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Επίσης, ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου συνόδευσαν την κινέζικη αντιπροσωπεία και στον ερευνητικό σταθμό υδατοκαλλιεργειών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στο Μενεού, όπου είχαν συνάντηση με τη Διευθύντρια του Τμήματος κυρία Μαρίνα Αργυρού και τον Ανώτερο Λειτουργό κ. Βασίλη Παπαδόπουλο.