Συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού


Στα πλαίσια του μαθήματος Γραφιστική και Διαφήμιση κατά το εαρινό εξάμηνο 2018, έγινε μια εποικοδομητική συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού πάνω σε θέματα αιχμής που απασχολούν τους νέους.


Οι τριτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και η διδάσκουσα του μαθήματος, Επίκουρη Καθηγήτρια Ασπασία Παπαδήμα, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με την Εκτελεστική Διευθύντρια του Συνδέσμου κα Μαρία Επαμεινώνδα και την Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου κα Τώνια Σταυρινού, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο εργαστήριο Γραφικών Τεχνών κι εμπλούτισαν το μάθημα με τη θετική τους παρουσία.

Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας σειράς από ολοκληρωμένες διαφημιστικές καμπάνιες για τη Συναίνεση, τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και το Σέξτινγκ, με σκοπό την προώθηση της Σεξουαλικής Υγείας και των Δικαιωμάτων των Νέων.

Επιλεγμένα δείγματα αυτής της δουλειάς θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο Νέων που διοργανώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού με θέμα «Ενδυναμώνοντας τους Νέους Ανθρώπους: Τα Σεξουαλικά Δικαιώματα είναι για Όλους», που θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Ιουνίου 2018, στο ξενοδοχείο Centrum στη Λευκωσία. 

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Στα πλαίσια του μαθήματος Γραφιστική και Διαφήμιση κατά το εαρινό εξάμηνο 2018, έγινε μια εποικοδομητική συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού πάνω σε θέματα αιχμής που απασχολούν τους νέους.


Οι τριτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και η διδάσκουσα του μαθήματος, Επίκουρη Καθηγήτρια Ασπασία Παπαδήμα, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με την Εκτελεστική Διευθύντρια του Συνδέσμου κα Μαρία Επαμεινώνδα και την Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου κα Τώνια Σταυρινού, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο εργαστήριο Γραφικών Τεχνών κι εμπλούτισαν το μάθημα με τη θετική τους παρουσία.

Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας σειράς από ολοκληρωμένες διαφημιστικές καμπάνιες για τη Συναίνεση, τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και το Σέξτινγκ, με σκοπό την προώθηση της Σεξουαλικής Υγείας και των Δικαιωμάτων των Νέων.

Επιλεγμένα δείγματα αυτής της δουλειάς θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο Νέων που διοργανώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού με θέμα «Ενδυναμώνοντας τους Νέους Ανθρώπους: Τα Σεξουαλικά Δικαιώματα είναι για Όλους», που θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Ιουνίου 2018, στο ξενοδοχείο Centrum στη Λευκωσία.