Σεμινάριο για επαγγελματίες υγείας αναφορικά με τα μεταναστευτικά κύματα και τους πρόσφυγες


Στις 22 Ιουνίου, 2018, πραγματοποιήθηκε το Εθνικό Σεμινάριο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ERASMUS+ ΙΕΝΕ 6 (Intercultural Education for Nurses in Europe) www.ieneproject.eu

Το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από το Tμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ και τον Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών. Το Σεμινάριο πιστώθηκε με Μονάδες Εκπαίδευσης της Διεθνούς Ένωσης Νοσηλευτών.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος ΙΕΝΕ 6 περιλαμβάνουν: τη προετοιμασία των επαγγελματιών υγείας και εθελοντών που ασχολούνται με μετανάστες και πρόσφυγες στη παροχή άμεσης ψυχολογικής στήριξης (Psychological First Aid), από τις δραστηριότητες μάθησης και δικτύωσης που υπάρχουν στο Knowledge Hub.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 37 νοσηλευτές από όλη την Κύπρο που εργάζονται σε νοσηλευτήρια, στη κοινότητα και σε άλλες δομές των υπηρεσιών υγείας.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να διαχυθούν τα πορίσματα του προγράμματος, καθώς και η παρουσίαση του Knowledge Hub που δημιουργήθηκε. www.ienerefugeehub.eu

Η θεματολογία περιελάβανε μεταξύ άλλων:

  • Τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα του έργου
  • Παρουσίαση της πλατφόρμας KHub

Προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η Dr Orli Grinstien-Cohen, Πρόεδρος τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ben Gurion, Ισραήλ.

Πρόσφατα άρθρα

Συμμετοχή του Cyprus Interaction Lab στον ετήσιο καλοκαιρινό όμιλο της ΣΥΤΕΠΑΚ-ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ-ΥΑΔ-ΥΣΦΜ για παιδιά 5-15 ετών

Συμμετοχή του Cyprus Interaction Lab στον ετήσιο καλοκαιρινό όμιλο της ΣΥΤΕΠΑΚ-ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ-ΥΑΔ-ΥΣΦΜ για παιδιά 5-15 ετών

Διάκριση Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ Academic Ranking of World Universities

Διάκριση Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ Academic Ranking of World Universities

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Στις 22 Ιουνίου, 2018, πραγματοποιήθηκε το Εθνικό Σεμινάριο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ERASMUS+ ΙΕΝΕ 6 (Intercultural Education for Nurses in Europe) www.ieneproject.eu

Το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από το Tμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ και τον Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών. Το Σεμινάριο πιστώθηκε με Μονάδες Εκπαίδευσης της Διεθνούς Ένωσης Νοσηλευτών.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος ΙΕΝΕ 6 περιλαμβάνουν: τη προετοιμασία των επαγγελματιών υγείας και εθελοντών που ασχολούνται με μετανάστες και πρόσφυγες στη παροχή άμεσης ψυχολογικής στήριξης (Psychological First Aid), από τις δραστηριότητες μάθησης και δικτύωσης που υπάρχουν στο Knowledge Hub.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 37 νοσηλευτές από όλη την Κύπρο που εργάζονται σε νοσηλευτήρια, στη κοινότητα και σε άλλες δομές των υπηρεσιών υγείας.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να διαχυθούν τα πορίσματα του προγράμματος, καθώς και η παρουσίαση του Knowledge Hub που δημιουργήθηκε. www.ienerefugeehub.eu

Η θεματολογία περιελάβανε μεταξύ άλλων:

  • Τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα του έργου
  • Παρουσίαση της πλατφόρμας KHub

Προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η Dr Orli Grinstien-Cohen, Πρόεδρος τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ben Gurion, Ισραήλ.