Συμμετοχή του Cyprus Interaction Lab στον ετήσιο καλοκαιρινό όμιλο της ΣΥΤΕΠΑΚ-ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ-ΥΑΔ-ΥΣΦΜ για παιδιά 5-15 ετών


Από τις 9 μέχρι και τις 18 Ιουλίου 2018, το Cyprus Interaction Lab πραγματοποίησε δύο καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού ομίλου της ΣΥΤΕΠΑΚ-ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ-ΥΑΔ-ΥΣΦΜ για παιδιά από την Προδημοτική μέχρι και την Γ΄ Γυμνασίου (5-15 ετών).

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από ομάδα ερευνητών του Cyprus Interaction Lab (CIL) του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στην οποία συμμετείχαν οι:

  • Δρ. Γιάννης Γεωργίου (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)
  • κ. Παναγιώτης Κοσμάς (Υποψήφιος Διδάκτορας) 
  • κα. Άννα Μαγίδου (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια)

υπό το συντονισμό της Δρ. Άντρη Ιωάννου, Επίκουρης Καθηγήτριας και Διευθύνουσας του CIL. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν σε δύο πρωτοποριακές ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες στηρίζονται στις σύγχρονες προσεγγίσεις της ενσώματης μάθησης, αξιοποιώντας διαδραστικές τεχνολογίες και ανιχνευτές κίνησης.

Συγκεκριμένα, η ψηφιακή εφαρμογή «Γωνιογνώστες» απευθύνεται σε μαθητές Β΄-Δ΄ Τάξης Δημοτικού και έχει ως στόχο να προωθήσει την εννοιολογική κατανόηση στα Μαθηματικά σε θέματα που αφορούν τις γωνιές, τη μέτρηση και το σχηματισμό τους. H ψηφιακή εφαρμογή «Μικροί καρδιολόγοι» απευθύνεται σε μαθητές Ε΄/Στ΄ τάξης Δημοτικού και Γυμνασίου, και έχει ως στόχο να προωθήσει την εννοιολογική κατανόηση στις Φυσικές Επιστήμες σε θέματα που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι ψηφιακές εφαρμογές βασίστηκαν σε αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στην τυπική εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποτέλεσαν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή μαθησιακή εμπειρία για όλα τα παιδιά που είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σ’ αυτές! Σύμφωνα με τα παιδιά οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ήταν πρωτότυπες, αλληλεπιδραστικές και ιδιαίτερα διασκεδαστικές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην απόκτηση καινούργιων γνώσεων.

Πρόσφατα άρθρα

Συμμετοχή του Cyprus Interaction Lab στον ετήσιο καλοκαιρινό όμιλο της ΣΥΤΕΠΑΚ-ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ-ΥΑΔ-ΥΣΦΜ για παιδιά 5-15 ετών

Συμμετοχή του Cyprus Interaction Lab στον ετήσιο καλοκαιρινό όμιλο της ΣΥΤΕΠΑΚ-ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ-ΥΑΔ-ΥΣΦΜ για παιδιά 5-15 ετών

Διάκριση Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ Academic Ranking of World Universities

Διάκριση Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ Academic Ranking of World Universities

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Από τις 9 μέχρι και τις 18 Ιουλίου 2018, το Cyprus Interaction Lab πραγματοποίησε δύο καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού ομίλου της ΣΥΤΕΠΑΚ-ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ-ΥΑΔ-ΥΣΦΜ για παιδιά από την Προδημοτική μέχρι και την Γ΄ Γυμνασίου (5-15 ετών).

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από ομάδα ερευνητών του Cyprus Interaction Lab (CIL) του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στην οποία συμμετείχαν οι:

  • Δρ. Γιάννης Γεωργίου (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)
  • κ. Παναγιώτης Κοσμάς (Υποψήφιος Διδάκτορας) 
  • κα. Άννα Μαγίδου (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια)

υπό το συντονισμό της Δρ. Άντρη Ιωάννου, Επίκουρης Καθηγήτριας και Διευθύνουσας του CIL. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν σε δύο πρωτοποριακές ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες στηρίζονται στις σύγχρονες προσεγγίσεις της ενσώματης μάθησης, αξιοποιώντας διαδραστικές τεχνολογίες και ανιχνευτές κίνησης.

Συγκεκριμένα, η ψηφιακή εφαρμογή «Γωνιογνώστες» απευθύνεται σε μαθητές Β΄-Δ΄ Τάξης Δημοτικού και έχει ως στόχο να προωθήσει την εννοιολογική κατανόηση στα Μαθηματικά σε θέματα που αφορούν τις γωνιές, τη μέτρηση και το σχηματισμό τους. H ψηφιακή εφαρμογή «Μικροί καρδιολόγοι» απευθύνεται σε μαθητές Ε΄/Στ΄ τάξης Δημοτικού και Γυμνασίου, και έχει ως στόχο να προωθήσει την εννοιολογική κατανόηση στις Φυσικές Επιστήμες σε θέματα που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι ψηφιακές εφαρμογές βασίστηκαν σε αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στην τυπική εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποτέλεσαν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή μαθησιακή εμπειρία για όλα τα παιδιά που είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σ’ αυτές! Σύμφωνα με τα παιδιά οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ήταν πρωτότυπες, αλληλεπιδραστικές και ιδιαίτερα διασκεδαστικές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην απόκτηση καινούργιων γνώσεων.