Αποστολή φοιτητών στην έδρα του κοινοβουλίου στο Στρασβούργο


Με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ) και κατόπιν διαβημάτων και συνεννόησης με το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, κατέστη εφικτό η εξασφάλιση πρόσκλησης για μετάβαση αριθμού Κυπρίων φοιτητών δημοσιογραφίας / επικοινωνιών στην έδρα του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των φοιτητών για τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου γενικά και της υπηρεσίας επικοινωνίας ειδικότερα, η γνωριμία με τους Κύπριους ευρωβουλευτές και με εκπροσώπους θεσμικών οργάνων της Ένωσης, όπως επίσης και η παρακολούθηση των εργασιών της Ολομέλειας.

Οι φοιτητές συμμετείχαν στην αποστολή με την προσωπική τους ιδιότητα και η επιλογή τους έγινε στη βάση ενός συνδυασμού κριτηρίων που στηρίχθηκαν αφενός στην επίδοση των φοιτητών σε συγκεκριμένα μαθησιακά αντικείμενα και αφετέρου στη διεκπεραίωση εργασιών που τους ανατέθηκαν.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από τις 02/7 μέχρι τις 05/7. Στην αποστολή συμμετείχαν 13 φοιτητές - 9 από το Πρόγραμμα Δημοσιογραφίας του ΠΚ, 2 από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ και 2 από το Τμήμα Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Κατά την τριήμερη παρουσία τους στο Στρασβούργο οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στις ραδιοτηλεοπτικές εγκαταστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, παρακολούθησαν σειρά δημοσιογραφικών διασκέψεων, συναντήθηκαν με τους έξι Κύπριους ευρωβουλευτές, ενώ ξεχωριστής σημασίας ήταν η μακράς διάρκειας συζήτηση που είχαν με τον Κύπριο Επίτροπο Χρίστο Στυλιανίδη. Οι φοιτητές είχαν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Τους φοιτητές συνόδευσε η Εκπρόσωπος τύπου του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο κα Αλεξάνδρα Ατταλίδου και ο Διευθυντής του ΙΜΜΕ, Δρ Γιώργος Παυλίδης.

Πρόσφατα άρθρα

Συμμετοχή του Cyprus Interaction Lab στον ετήσιο καλοκαιρινό όμιλο της ΣΥΤΕΠΑΚ-ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ-ΥΑΔ-ΥΣΦΜ για παιδιά 5-15 ετών

Συμμετοχή του Cyprus Interaction Lab στον ετήσιο καλοκαιρινό όμιλο της ΣΥΤΕΠΑΚ-ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ-ΥΑΔ-ΥΣΦΜ για παιδιά 5-15 ετών

Διάκριση Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ Academic Ranking of World Universities

Διάκριση Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ Academic Ranking of World Universities

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ) και κατόπιν διαβημάτων και συνεννόησης με το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, κατέστη εφικτό η εξασφάλιση πρόσκλησης για μετάβαση αριθμού Κυπρίων φοιτητών δημοσιογραφίας / επικοινωνιών στην έδρα του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των φοιτητών για τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου γενικά και της υπηρεσίας επικοινωνίας ειδικότερα, η γνωριμία με τους Κύπριους ευρωβουλευτές και με εκπροσώπους θεσμικών οργάνων της Ένωσης, όπως επίσης και η παρακολούθηση των εργασιών της Ολομέλειας.

Οι φοιτητές συμμετείχαν στην αποστολή με την προσωπική τους ιδιότητα και η επιλογή τους έγινε στη βάση ενός συνδυασμού κριτηρίων που στηρίχθηκαν αφενός στην επίδοση των φοιτητών σε συγκεκριμένα μαθησιακά αντικείμενα και αφετέρου στη διεκπεραίωση εργασιών που τους ανατέθηκαν.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από τις 02/7 μέχρι τις 05/7. Στην αποστολή συμμετείχαν 13 φοιτητές - 9 από το Πρόγραμμα Δημοσιογραφίας του ΠΚ, 2 από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ και 2 από το Τμήμα Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Κατά την τριήμερη παρουσία τους στο Στρασβούργο οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στις ραδιοτηλεοπτικές εγκαταστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, παρακολούθησαν σειρά δημοσιογραφικών διασκέψεων, συναντήθηκαν με τους έξι Κύπριους ευρωβουλευτές, ενώ ξεχωριστής σημασίας ήταν η μακράς διάρκειας συζήτηση που είχαν με τον Κύπριο Επίτροπο Χρίστο Στυλιανίδη. Οι φοιτητές είχαν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Τους φοιτητές συνόδευσε η Εκπρόσωπος τύπου του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο κα Αλεξάνδρα Ατταλίδου και ο Διευθυντής του ΙΜΜΕ, Δρ Γιώργος Παυλίδης.