Έναρξη του ευρωπαϊκού έργου «Business4Climate» για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε επιχειρήσεις


Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ – συντονιστής του έργου) και το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Business4Climate, σκοπός του οποίου είναι η εμπλοκή των επιχειρήσεων στην κλιματική δράση, μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Climate – KIC, μέσω του Regional Innovation Scheme του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει σε κυπριακές επιχειρήσεις από όλους τους οικονομικούς τομείς, που δεν συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (Emissions Trading System, ETS), τα απαραίτητα εργαλεία για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες τους και τον καταρτισμό ενός σχεδίου δράσης για την κάθε επιχείρηση με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αυτών.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εκπαίδευση των επιχειρήσεων σε θέματα κλιματικής δράσης και τον καθορισμό των διαθέσιμων και σχεδιαζόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και σχεδίων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από το έργο είναι σημαντικά και πολλαπλά, καθώς η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα προέλθει από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ορθολογική διαχείριση των πόρων, γεγονός που συνεπάγεται επίσης μείωση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων της Κύπρου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στις 5 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB) στη Λευκωσία, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου κατά τη διάρκεια της οποίας οι συνεργαζόμενοι φορείς καθόρισαν τις επόμενες ενέργειες τους για την υλοποίηση του έργου.

Πρόσφατα άρθρα

Συμμετοχή του Cyprus Interaction Lab στον ετήσιο καλοκαιρινό όμιλο της ΣΥΤΕΠΑΚ-ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ-ΥΑΔ-ΥΣΦΜ για παιδιά 5-15 ετών

Συμμετοχή του Cyprus Interaction Lab στον ετήσιο καλοκαιρινό όμιλο της ΣΥΤΕΠΑΚ-ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ-ΥΑΔ-ΥΣΦΜ για παιδιά 5-15 ετών

Διάκριση Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ Academic Ranking of World Universities

Διάκριση Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ Academic Ranking of World Universities

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Η Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού ως νέα πύλη γνώσης

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ – συντονιστής του έργου) και το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Business4Climate, σκοπός του οποίου είναι η εμπλοκή των επιχειρήσεων στην κλιματική δράση, μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Climate – KIC, μέσω του Regional Innovation Scheme του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει σε κυπριακές επιχειρήσεις από όλους τους οικονομικούς τομείς, που δεν συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (Emissions Trading System, ETS), τα απαραίτητα εργαλεία για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες τους και τον καταρτισμό ενός σχεδίου δράσης για την κάθε επιχείρηση με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αυτών.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εκπαίδευση των επιχειρήσεων σε θέματα κλιματικής δράσης και τον καθορισμό των διαθέσιμων και σχεδιαζόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και σχεδίων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από το έργο είναι σημαντικά και πολλαπλά, καθώς η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα προέλθει από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ορθολογική διαχείριση των πόρων, γεγονός που συνεπάγεται επίσης μείωση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων της Κύπρου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στις 5 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB) στη Λευκωσία, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου κατά τη διάρκεια της οποίας οι συνεργαζόμενοι φορείς καθόρισαν τις επόμενες ενέργειες τους για την υλοποίηση του έργου.