Ελληνικά, παρακαλώ!


The Language Centre of the Cyprus University of Technology offers Greek Language Courses* of all levels to the broader public. The courses follow the Common European Framework of Reference (CEFR) for Languages (A1-C2) and are open to non-native speakers who are interested in learning or improving their knowledge of the Greek language. Greek for specific purposes also offered on request (e.g. Greek for medical professionals).

Dates of Courses: 09/02/2015 – 25/05/2015
Apply until: 06/02/2015


Cost: € 350 (exam fee is included)

Duration: two 90 minutes sessions per week (39 hours)
Info: +357 25 002013 /+357 25 002206 or greek@cut.ac.cy
More details and Application: Form: http://www.cut.ac.cy/languagecentre/announcements/article/?contentId=119662

*a minimum number of 6 participants is required for the running of each course

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

The Language Centre of the Cyprus University of Technology offers Greek Language Courses* of all levels to the broader public. The courses follow the Common European Framework of Reference (CEFR) for Languages (A1-C2) and are open to non-native speakers who are interested in learning or improving their knowledge of the Greek language. Greek for specific purposes also offered on request (e.g. Greek for medical professionals).

Dates of Courses: 09/02/2015 – 25/05/2015
Apply until: 06/02/2015


Cost: € 350 (exam fee is included)

Duration: two 90 minutes sessions per week (39 hours)
Info: +357 25 002013 /+357 25 002206 or greek@cut.ac.cy
More details and Application: Form: http://www.cut.ac.cy/languagecentre/announcements/article/?contentId=119662

*a minimum number of 6 participants is required for the running of each course