Αναγνώριση του Προγράμματος Σπουδών Χημικής Μηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου


Τον Σεπτέμβριο του 2017 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) ξεκίνησε τη λειτουργία προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χημική Μηχανική, το οποίο είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής στην Κύπρο. Προσφέρεται σε συνεργασία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος με τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου και έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ).

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας του, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) προχωρεί στην αξιολόγηση κάθε προγράμματος σπουδών σε σχέση με την επάρκεια του περιεχομένου τους για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού. Στο πλαίσιο αυτής της πάγιας διαδικασίας, το ΕΤΕΚ αξιολόγησε το πρόγραμμα σπουδών και υπέβαλε σχόλια και εισηγήσεις, με στόχο το πτυχίο Χημικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ να δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να εγγράφονται στο ΕΤΕΚ και να ασκούν επάγγελμα στη Χημική Μηχανική.

Διαπιστώνοντας ότι οι εισηγήσεις του αναφορικά με τα προσφερόμενα μαθήματα έχουν υιοθετηθεί, και με βάση όλη την πληροφόρηση και τον προγραμματισμό που κατέθεσε το ΤΕΠΑΚ σε σχέση με τις υλικοτεχνικές υποδομές και τη στελέχωση του εν λόγω προγράμματος σπουδών με κατάλληλο διδακτικό προσωπικό, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ, κατά τη συνεδρία της στις 31/7/2018, αποφάσισε την αναγνώριση του προγράμματος σπουδών Χημικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται πλέον στον Κατάλογο Αξιολογημένων Προγραμμάτων Σπουδών που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ:

https://www.etek.org.cy/index.php?page_type=menu&menu_id=34&lang=el

Το Πρόγραμμα παρέχει προπτυχιακή εκπαίδευση στη Χημική Μηχανική διάρκειας τεσσάρων ετών, σε στενή διασύνδεση με την εγχώρια βιομηχανία, στην οποία οι φοιτητές θα ασκούνται μέσω υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και θα διεξάγουν στοχευμένες εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. Για εισδοχή μέσω Παγκύπριων Εξετάσεων, το Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής περιλαμβάνεται στο Πλαίσιο Πρόσβασης 15. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται στον σύνδεσμο

http://www.cut.ac.cy/studies/bachelor/bachelor-programmes/che-ug/

 

Πρόσφατα άρθρα

Συμμετοχή Ακαδημαικού του ΤΕΠΑΚ στο παγκόσμιο Συνέδριο του I.A.L.P.

Συμμετοχή Ακαδημαικού του ΤΕΠΑΚ στο παγκόσμιο Συνέδριο του I.A.L.P.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από την Επιστήμη της Δημοσιογραφίας Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ στο 7ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από την Επιστήμη της Δημοσιογραφίας Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ στο 7ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε παγκόσμιο συνέδριο Alzheimer Association: Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη για Φροντίδα Ατόμων με Άνοια

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε παγκόσμιο συνέδριο Alzheimer Association: Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη για Φροντίδα Ατόμων με Άνοια

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε παγκόσμιο συνέδριο Alzheimer Association: Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη για Φροντίδα Ατόμων με Άνοια

Τον Σεπτέμβριο του 2017 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) ξεκίνησε τη λειτουργία προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χημική Μηχανική, το οποίο είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής στην Κύπρο. Προσφέρεται σε συνεργασία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος με τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου και έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ).

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας του, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) προχωρεί στην αξιολόγηση κάθε προγράμματος σπουδών σε σχέση με την επάρκεια του περιεχομένου τους για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού. Στο πλαίσιο αυτής της πάγιας διαδικασίας, το ΕΤΕΚ αξιολόγησε το πρόγραμμα σπουδών και υπέβαλε σχόλια και εισηγήσεις, με στόχο το πτυχίο Χημικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ να δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να εγγράφονται στο ΕΤΕΚ και να ασκούν επάγγελμα στη Χημική Μηχανική.

Διαπιστώνοντας ότι οι εισηγήσεις του αναφορικά με τα προσφερόμενα μαθήματα έχουν υιοθετηθεί, και με βάση όλη την πληροφόρηση και τον προγραμματισμό που κατέθεσε το ΤΕΠΑΚ σε σχέση με τις υλικοτεχνικές υποδομές και τη στελέχωση του εν λόγω προγράμματος σπουδών με κατάλληλο διδακτικό προσωπικό, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ, κατά τη συνεδρία της στις 31/7/2018, αποφάσισε την αναγνώριση του προγράμματος σπουδών Χημικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται πλέον στον Κατάλογο Αξιολογημένων Προγραμμάτων Σπουδών που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ:

https://www.etek.org.cy/index.php?page_type=menu&menu_id=34&lang=el

Το Πρόγραμμα παρέχει προπτυχιακή εκπαίδευση στη Χημική Μηχανική διάρκειας τεσσάρων ετών, σε στενή διασύνδεση με την εγχώρια βιομηχανία, στην οποία οι φοιτητές θα ασκούνται μέσω υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και θα διεξάγουν στοχευμένες εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. Για εισδοχή μέσω Παγκύπριων Εξετάσεων, το Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής περιλαμβάνεται στο Πλαίσιο Πρόσβασης 15. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται στον σύνδεσμο

http://www.cut.ac.cy/studies/bachelor/bachelor-programmes/che-ug/