Συμμετοχή Ακαδημαϊκού του ΤΕΠΑΚ στο MITx Global Entrepreneurship Bootcamp


Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ, θα είναι ένας εκ των 15 ατόμων παγκοσμίως που θα συμμετέχουν στο MITx Global Entrepreneurship Bootcamp, και το οποίο θα διεξαχθεί στην Βοστώνη στο τέλος Αυγούστου 2015.

 Το MITx Global Entrepreneurship Bootcamp είναι ένα δεκαήμερο πρόγραμμα κατάρτισης (http://bootcamp.mit.edu/teacher.html ) σε θέματα τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, και το οποίο θα φέρει κοντά εκπαιδευτές, επιχειρηματίες και καθηγητές του Massachusetts Institute of Technology (MΙΤ) της Βοστώνης. Κύριος εκπαιδευτής ο Bill Aulet, διευθύνων σύμβουλος του Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, Λέκτορας στο MIT Sloan School of Management και συγγραφέας του βιβλίου “Disciplined Entrepreneurship”. Έχει εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας άνω των 25 ετών και έχει εξασφαλίσει πέρα των 100 εκατομμύριων δολαρίων σε χρηματοδότηση για τις εταιρείες που δημιούργησε.

Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, δραστηριοποιείται ερευνητικά στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, της παραγωγής ενέργειας από μακροφύκια και της εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα, καθώς επίσης και στην προώθηση της «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει πέρα των €500,000 σε χρηματοδότηση για την έρευνα του, είναι ένας εκ των διοργανωτών του ClimateLaunchpad στην Κύπρου, του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού διαγωνισμού για «πράσινες» τεχνολογίες.

Πρόσφατα άρθρα

Πανεπιστημιακή κοινότητα με 4,000 φοιτητές

Πανεπιστημιακή κοινότητα με 4,000 φοιτητές

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ, θα είναι ένας εκ των 15 ατόμων παγκοσμίως που θα συμμετέχουν στο MITx Global Entrepreneurship Bootcamp, και το οποίο θα διεξαχθεί στην Βοστώνη στο τέλος Αυγούστου 2015.

 Το MITx Global Entrepreneurship Bootcamp είναι ένα δεκαήμερο πρόγραμμα κατάρτισης (http://bootcamp.mit.edu/teacher.html ) σε θέματα τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, και το οποίο θα φέρει κοντά εκπαιδευτές, επιχειρηματίες και καθηγητές του Massachusetts Institute of Technology (MΙΤ) της Βοστώνης. Κύριος εκπαιδευτής ο Bill Aulet, διευθύνων σύμβουλος του Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, Λέκτορας στο MIT Sloan School of Management και συγγραφέας του βιβλίου “Disciplined Entrepreneurship”. Έχει εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας άνω των 25 ετών και έχει εξασφαλίσει πέρα των 100 εκατομμύριων δολαρίων σε χρηματοδότηση για τις εταιρείες που δημιούργησε.

Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, δραστηριοποιείται ερευνητικά στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, της παραγωγής ενέργειας από μακροφύκια και της εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα, καθώς επίσης και στην προώθηση της «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει πέρα των €500,000 σε χρηματοδότηση για την έρευνα του, είναι ένας εκ των διοργανωτών του ClimateLaunchpad στην Κύπρου, του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού διαγωνισμού για «πράσινες» τεχνολογίες.