Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας


Σε μια νέα σημαντική συμφωνία προχώρησαν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), Καθηγητής Κώστας Χρίστου και η Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού. Η συμφωνία μεταξύ των δυο δημόσιων πανεπιστημίων, που υπεγράφη στην παρουσία διευθυντικών στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών των δύο Ιδρυμάτων, καλύπτει θέματα διοικητικής και οργανωτικής συνεργασίας και αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών και της τεχνογνωσίας, επιφέροντας πολλαπλά οφέλη και για τα δύο Πανεπιστήμια.

Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει δράσεις που θα συμβάλουν στην επέκταση και ενδυνάμωση των υφιστάμενων τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών των δύο Πανεπιστημίων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην προώθηση της καινοτομίας, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση έργων κοινής ωφέλειας στο χώρο της Πληροφορικής και Τεχνολογίας και ταυτόχρονα στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Στον πύρινα της κοινής πρωτοβουλίας τοποθετούνται δράσεις που αφορούν στην ανταλλαγή υπηρεσιών φιλοξενίας εξοπλισμού και υπηρεσιών στα Κέντρα Δεδομένων των Πανεπιστημίων, στην από κοινού υλοποίηση αξιόπιστης υποδομής κυκλωμάτων για τη διασύνδεση και την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των Κέντρων Δεδομένων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση και τη διαχείριση καινοτόμων Έργων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, στη συνεργασία κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών των δύο Πανεπιστημίων και στη συνεργασία κατά τη διαμόρφωση και την υποβολή προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών των δύο Πανεπιστημίων.

Με το πέρας της υπογραφής των εγγράφων της συμφωνίας τόσο ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΑΠΚΥ, Καθηγητής Κώστας Χρίστου όσο και η Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, εξέφρασαν την πεποίθηση πως η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων και σε αυτόν τον τομέα θα ευοδωθεί, κάνοντας λόγο στα μέχρι τώρα επιτυχημένα βήματα σύμπραξης των δύο Ιδρυμάτων και σε άλλους τομείς. Καταλήγοντας, τόνισαν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων επισημαίνοντας πως τέτοιες συνεργασίες χαράσσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης των κυπριακών πανεπιστημίων, ενισχύοντας παράλληλα την ποιοτική παροχή ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

Πρόσφατα άρθρα

Πανεπιστημιακή κοινότητα με 4,000 φοιτητές

Πανεπιστημιακή κοινότητα με 4,000 φοιτητές

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Σε μια νέα σημαντική συμφωνία προχώρησαν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), Καθηγητής Κώστας Χρίστου και η Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού. Η συμφωνία μεταξύ των δυο δημόσιων πανεπιστημίων, που υπεγράφη στην παρουσία διευθυντικών στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών των δύο Ιδρυμάτων, καλύπτει θέματα διοικητικής και οργανωτικής συνεργασίας και αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών και της τεχνογνωσίας, επιφέροντας πολλαπλά οφέλη και για τα δύο Πανεπιστήμια.

Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει δράσεις που θα συμβάλουν στην επέκταση και ενδυνάμωση των υφιστάμενων τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών των δύο Πανεπιστημίων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην προώθηση της καινοτομίας, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση έργων κοινής ωφέλειας στο χώρο της Πληροφορικής και Τεχνολογίας και ταυτόχρονα στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Στον πύρινα της κοινής πρωτοβουλίας τοποθετούνται δράσεις που αφορούν στην ανταλλαγή υπηρεσιών φιλοξενίας εξοπλισμού και υπηρεσιών στα Κέντρα Δεδομένων των Πανεπιστημίων, στην από κοινού υλοποίηση αξιόπιστης υποδομής κυκλωμάτων για τη διασύνδεση και την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των Κέντρων Δεδομένων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση και τη διαχείριση καινοτόμων Έργων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, στη συνεργασία κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών των δύο Πανεπιστημίων και στη συνεργασία κατά τη διαμόρφωση και την υποβολή προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών των δύο Πανεπιστημίων.

Με το πέρας της υπογραφής των εγγράφων της συμφωνίας τόσο ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΑΠΚΥ, Καθηγητής Κώστας Χρίστου όσο και η Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, εξέφρασαν την πεποίθηση πως η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων και σε αυτόν τον τομέα θα ευοδωθεί, κάνοντας λόγο στα μέχρι τώρα επιτυχημένα βήματα σύμπραξης των δύο Ιδρυμάτων και σε άλλους τομείς. Καταλήγοντας, τόνισαν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων επισημαίνοντας πως τέτοιες συνεργασίες χαράσσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης των κυπριακών πανεπιστημίων, ενισχύοντας παράλληλα την ποιοτική παροχή ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο.