Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ σε πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα


Η Ερευνητική Πρόταση “Sea Traffic Management - Validation Project” στην οποία το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ως ο μοναδικός εταίρος εκ μέρους της Κύπρου, έχει εγκριθεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνολικό προϋπολογισμό € 42,977,434 με το 50% του ποσού να αποτελεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. O προϋπολογισμός για το ΤΕΠΑΚ είναι € 866,274 (με 50 % ευρωπαϊκή χρηματοδότηση).

Αποτελεί μεγάλη τιμή τόσο για το ΤΕΠΑΚ όσο και για την Κύπρο η συμμετοχή σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου και πρωτοπόρο Ερευνητικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Innovation and Networks Executive Agency (INEA)/ “Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020/ Transport ”).

Στο Πρόγραμμα “ Sea Traffic Management-Validation” («Επικύρωση της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας»), με υπεύθυνο ερευνητικό φορέα τη Ναυτιλιακή Διοίκηση της Σουηδίας και Project Manager τον κ. Magnus Sundström, συμμετέχουν 39 ακαδημαϊκοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από 13 Ευρωπαϊκές χώρες: Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, και Κύπρο η οποία θα εκπροσωπείται από το ΤΕΠΑΚ, με τη σημαντική στήριξη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Ο σκοπός του Προγράμματος “Sea Traffic Management ΄Validation Project” είναι η επικύρωση της έννοιας της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, μέσω της εισαγωγής της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και νέων τεχνολογικών εξελίξεων, με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Το Πρόγραμμα, το οποίο είναι επέκταση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων MONALISA (2010-EU-21109-S) και MONALISA 2.0 (2012-EU-21007-S), στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στη θαλάσσια κυκλοφορία, με παρόμοιο τρόπο όπως εφαρμόζεται ήδη στην αεροπλοΐα, δηλαδή στη διάθεση σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια των απαραίτητων πληροφοριών ναυσιπλοΐας σε όλους τους συντελεστές της.

Στο συγκεκριμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά τον προσεχή Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει τρία χρόνια, θα συμμετάσχουν 300 πλοία και 3 κέντρα ελέγχου ξηράς σε συνεργασία με 10 ευρωπαϊκά λιμάνια, διαφορετικών μεγεθών, της βόρειας Ευρώπης και της Μεσογείου συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού της Λεμεσού.

Η Ερευνητική Ομάδα του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από τους: Σώτο Βοσκαρίδη, Ηρόδοτο Ηροδότου, Χρίστο Μακαρούνα, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Γιώργο Παναγή, Παύλο Χριστοδουλίδη (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής), Φώτη Παναγίδη (Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας), Χαράλαμπο Θεοπέμπτου (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος) και Παναγιώτη Ζαφείρη (Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών).  

Πρόσφατα άρθρα

Πανεπιστημιακή κοινότητα με 4,000 φοιτητές

Πανεπιστημιακή κοινότητα με 4,000 φοιτητές

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Η Ερευνητική Πρόταση “Sea Traffic Management - Validation Project” στην οποία το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ως ο μοναδικός εταίρος εκ μέρους της Κύπρου, έχει εγκριθεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνολικό προϋπολογισμό € 42,977,434 με το 50% του ποσού να αποτελεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. O προϋπολογισμός για το ΤΕΠΑΚ είναι € 866,274 (με 50 % ευρωπαϊκή χρηματοδότηση).

Αποτελεί μεγάλη τιμή τόσο για το ΤΕΠΑΚ όσο και για την Κύπρο η συμμετοχή σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου και πρωτοπόρο Ερευνητικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Innovation and Networks Executive Agency (INEA)/ “Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020/ Transport ”).

Στο Πρόγραμμα “ Sea Traffic Management-Validation” («Επικύρωση της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας»), με υπεύθυνο ερευνητικό φορέα τη Ναυτιλιακή Διοίκηση της Σουηδίας και Project Manager τον κ. Magnus Sundström, συμμετέχουν 39 ακαδημαϊκοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από 13 Ευρωπαϊκές χώρες: Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, και Κύπρο η οποία θα εκπροσωπείται από το ΤΕΠΑΚ, με τη σημαντική στήριξη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Ο σκοπός του Προγράμματος “Sea Traffic Management ΄Validation Project” είναι η επικύρωση της έννοιας της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, μέσω της εισαγωγής της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και νέων τεχνολογικών εξελίξεων, με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Το Πρόγραμμα, το οποίο είναι επέκταση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων MONALISA (2010-EU-21109-S) και MONALISA 2.0 (2012-EU-21007-S), στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στη θαλάσσια κυκλοφορία, με παρόμοιο τρόπο όπως εφαρμόζεται ήδη στην αεροπλοΐα, δηλαδή στη διάθεση σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια των απαραίτητων πληροφοριών ναυσιπλοΐας σε όλους τους συντελεστές της.

Στο συγκεκριμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά τον προσεχή Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει τρία χρόνια, θα συμμετάσχουν 300 πλοία και 3 κέντρα ελέγχου ξηράς σε συνεργασία με 10 ευρωπαϊκά λιμάνια, διαφορετικών μεγεθών, της βόρειας Ευρώπης και της Μεσογείου συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού της Λεμεσού.

Η Ερευνητική Ομάδα του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από τους: Σώτο Βοσκαρίδη, Ηρόδοτο Ηροδότου, Χρίστο Μακαρούνα, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Γιώργο Παναγή, Παύλο Χριστοδουλίδη (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής), Φώτη Παναγίδη (Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας), Χαράλαμπο Θεοπέμπτου (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος) και Παναγιώτη Ζαφείρη (Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών).