Πρωτοποριακό ερευνητικό έργο προστασίας ανηλίκων από απειλές διαδικτύου αναλαμβάνει το ΤΕΠΑΚ


Σημαντική διεθνή επιτυχία κατέγραψε το διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής (http://socialcomputing.eu/) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το έργο Enhancing security and privacy in the Social web: a user-centered approach for the protection of minors (ENCASE). Το έργο υποβλήθηκε στο πλαίσιο πρόσκλησης του προγράμματος “Marie Skłodowska-Curie Actions” του HORIZON2020 και έτυχε άριστης αξιολόγησης μετά από μια μακρά και ανταγωνιστική διαδικασία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.16 εκ. ευρώ και θα διαρκέσει 4 χρόνια (2015-2020). Στους κυπριακούς συμμετέχοντες οργανισμούς ανατίθεται συνολικός προϋπολογισμός 756 χιλ. ευρώ.

Συντονιστής του έργου είναι ο Λέκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, Μιχάλης Σιριβιανός. Στο έργο συμμετέχουν επίσης ο Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αντρέας Λανίτης από το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλας Τσαπατσούλης από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

Στο έργο ENCASE συμμετέχουν παγκοσμίου φήμης εταίροι από χώρες-μέλη της ΕΕ (University College London, Ηνωμένο Βασίλειο• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα• Università degli Studi Roma Tre, Ιταλία• Telefonica Investigacion y Desarrollo, Ισπανία• Innovators, S.A., Ελλάδα• SignalGeneriX, LTD, Κύπρος• Cyprus Research and Innovation Center Ltd, Κύπρος).

Κύριος στόχος του ευρωπαϊκού έργου ENCASE είναι να αξιοποιήσει τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικής ζωής προκειμένου να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια πρωτοποριακή αρχιτεκτονική η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή σε πρόγραμμα περιήγησης για την προστασία των ανηλίκων από κακόβουλες ενέργειας στα κοινωνικά δίκτυα. Η αρχιτεκτονική θα αναπτυχθεί έχοντας ως βάση αρχές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και θα περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν ένα αποτελεσματικό προστατευτικό δίκτυο ενάντια στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και τη σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων: α) μια πρόσθετη εφαρμογή (add-on) για το πρόγραμμα περιήγησης το οποίο θα ανιχνεύει τις δράσεις των χρηστών για να αποκαλύψει περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς, β) μια πρόσθετη εφαρμογή (add-on) η οποία θα αναλύει τα δεδομένα των κοινωνικών δικτύων για να ανιχνεύει ψευδείς ή παραπλανητικούς λογαριασμούς χρηστών, και γ) μια πρόσθετη εφαρμογή (add-on) που εντοπίζει το διαμοιρασμό ευαίσθητου περιεχομένου (π.χ. φωτογραφίες, προσωπικές πληροφορίες) και θα προειδοποιεί το χρήστη ή τους γονείς του για την απειλή της ιδιωτικής του ζωής. Επίσης θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν την πρόσβαση τρίτων σε ευαίσθητο περιεχόμενο με χρήση προηγμένων τεχνικών κρυπτογράφησης και στεγανογραφίας.

Οι ακαδημαϊκοί συνεργάτες του έργου θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της εμπειρίας του χρήστη, στην επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας, μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων σχεδίασης αλγορίθμων, και στο περιεχόμενο των τεχνικών εμπιστευτικότητας. Οι βιομηχανικοί εταίροι θα προσφέρουν κυρίως τεχνογνωσία στην ανάπτυξη λογισμικού, την πρόσβαση σε αληθή δεδομένα κοινωνικών δικτύων, καθώς και στην πρόσβαση σε τελικούς χρήστες.

Πρόσφατα άρθρα

Πανεπιστημιακή κοινότητα με 4,000 φοιτητές

Πανεπιστημιακή κοινότητα με 4,000 φοιτητές

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ανοικτό Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας

Σημαντική διεθνή επιτυχία κατέγραψε το διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής (http://socialcomputing.eu/) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το έργο Enhancing security and privacy in the Social web: a user-centered approach for the protection of minors (ENCASE). Το έργο υποβλήθηκε στο πλαίσιο πρόσκλησης του προγράμματος “Marie Skłodowska-Curie Actions” του HORIZON2020 και έτυχε άριστης αξιολόγησης μετά από μια μακρά και ανταγωνιστική διαδικασία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.16 εκ. ευρώ και θα διαρκέσει 4 χρόνια (2015-2020). Στους κυπριακούς συμμετέχοντες οργανισμούς ανατίθεται συνολικός προϋπολογισμός 756 χιλ. ευρώ.

Συντονιστής του έργου είναι ο Λέκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, Μιχάλης Σιριβιανός. Στο έργο συμμετέχουν επίσης ο Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αντρέας Λανίτης από το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλας Τσαπατσούλης από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

Στο έργο ENCASE συμμετέχουν παγκοσμίου φήμης εταίροι από χώρες-μέλη της ΕΕ (University College London, Ηνωμένο Βασίλειο• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα• Università degli Studi Roma Tre, Ιταλία• Telefonica Investigacion y Desarrollo, Ισπανία• Innovators, S.A., Ελλάδα• SignalGeneriX, LTD, Κύπρος• Cyprus Research and Innovation Center Ltd, Κύπρος).

Κύριος στόχος του ευρωπαϊκού έργου ENCASE είναι να αξιοποιήσει τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικής ζωής προκειμένου να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια πρωτοποριακή αρχιτεκτονική η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή σε πρόγραμμα περιήγησης για την προστασία των ανηλίκων από κακόβουλες ενέργειας στα κοινωνικά δίκτυα. Η αρχιτεκτονική θα αναπτυχθεί έχοντας ως βάση αρχές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και θα περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν ένα αποτελεσματικό προστατευτικό δίκτυο ενάντια στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και τη σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων: α) μια πρόσθετη εφαρμογή (add-on) για το πρόγραμμα περιήγησης το οποίο θα ανιχνεύει τις δράσεις των χρηστών για να αποκαλύψει περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς, β) μια πρόσθετη εφαρμογή (add-on) η οποία θα αναλύει τα δεδομένα των κοινωνικών δικτύων για να ανιχνεύει ψευδείς ή παραπλανητικούς λογαριασμούς χρηστών, και γ) μια πρόσθετη εφαρμογή (add-on) που εντοπίζει το διαμοιρασμό ευαίσθητου περιεχομένου (π.χ. φωτογραφίες, προσωπικές πληροφορίες) και θα προειδοποιεί το χρήστη ή τους γονείς του για την απειλή της ιδιωτικής του ζωής. Επίσης θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν την πρόσβαση τρίτων σε ευαίσθητο περιεχόμενο με χρήση προηγμένων τεχνικών κρυπτογράφησης και στεγανογραφίας.

Οι ακαδημαϊκοί συνεργάτες του έργου θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της εμπειρίας του χρήστη, στην επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας, μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων σχεδίασης αλγορίθμων, και στο περιεχόμενο των τεχνικών εμπιστευτικότητας. Οι βιομηχανικοί εταίροι θα προσφέρουν κυρίως τεχνογνωσία στην ανάπτυξη λογισμικού, την πρόσβαση σε αληθή δεδομένα κοινωνικών δικτύων, καθώς και στην πρόσβαση σε τελικούς χρήστες.