Το ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με το ΥΠΠ συντονίζει την οργάνωση και αναβάθμιση των σχολικών βιβλιοθηκών


Νέα-Ανακοινώσεις

Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συναντίληψης για υλοποίηση

του έργου αναβάθμισης των Σχολικών Βιβλιοθηκών

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπέγραψαν στις 4 Σεπτεμβρίου Μνημόνιο Συναντίληψης για υλοποίηση του έργου αναβάθμισης των Σχολικών Βιβλιοθηκών, κατά τη διάρκεια Δημοσιογραφικής Διάσκεψης. Το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή δρα Ανδρέα Αναγιωτό και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού δρα Κώστα Χαμπιαούρη. Τη δημοσιογραφική διάσκεψη χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δρ Πανίκος Φιλίππου, ενώ ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Μάριος Ζέρβας παρουσίασε την πορεία του έργου.

 Με γνώμονα την κοινωνική προσφορά, η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έθεσε ως στόχο την υποστήριξη και σταδιακή οργάνωση των Σχολικών Βιβλιοθηκών,  με σκοπό την αναβάθμισή τους.

Για τον λόγο αυτό και με πρωτοβουλία της ΒΤΠΚ κατατέθηκε πρόταση για συνεργασία ανάμεσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ως αποτέλεσμα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχωρούν στην αναβάθμιση των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Το έργο υποστηρίζουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Kύπρου. 

Το έργο  βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, αφού  έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση με την ένταξη στον ενιαίο κατάλογο των εγγραφών της Σεβερείου Βιβλιοθήκης, της Κυπριακής Βιβλιογραφίας του Λυκείου Κολοσσίου, μέρος της συλλογής του Λυκείου Κύκκου Β’, ενώ έχει ήδη αρχίσει η επεξεργασία των συλλογών του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως, Αγίου Σπυρίδωνα  καθώς επίσης και του Γυμνασίου Ακροπόλεως. Επιπλέον αρκετά σχολεία όπως το Λύκειο Λάρνακας και το Γυμνάσιο ‘Εμπας έχουν έρθει σε επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης του έργου για τη συμμετοχή τους στην όλη προσπάθεια. Στόχος είναι να ενταχθούν και να οργανωθούν σταδιακά και οι υπόλοιπες Σχολικές Βιβλιοθήκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Στη συνέχεια το έργο φιλοδοξεί να επεκταθεί και να καλύψει την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο έργο μέσα από το οποίο δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας, αφού ένα βιβλίο θα μηχανογραφείται μόνο μία φορά για το σύνολο των σχολικών βιβλιοθηκών. Μέσα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν αρχικά εντός του πανεπιστημίου και στη συνέχεια σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, εντοπίστηκε πρόβλημα στις δεξιότητες  πληροφοριακής παιδείας των μαθητών. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αναγνώριση της σημασίας αλλά και του επιπέδου της πληροφοριακής παιδείας, η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΒΤΠ) προχώρησε στη δημιουργία της βασικής υποδομής για την αναβάθμιση των σχολικών βιβλιοθηκών σε συνεργασία με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ),  συγκεκριμένα στη δημιουργία ενός ενιαίου καταλόγου για τις σχολικές βιβλιοθήκες. Η δημιουργία ενιαίου καταλόγου αποτελεί το υπόβαθρο για την αναβάθμιση και ανάπτυξη των σχολικών βιβλιοθηκών.  Το γεγονός ότι οι περισσότερες σχολικές βιβλιοθήκες λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσής τους, δεν διατηρούν αυτοματοποιημένους καταλόγους αποτέλεσε το εφαλτήριο για την έναρξη της δράσης αυτής. 

Με τη λειτουργία του ενιαίου καταλόγου, όλες οι σχολικές βιβλιοθήκες θα δημιουργηθούν ως οντότητες μέσα στο ενιαίο σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο το προσωπικό των βιβλιοθηκών θα μπορεί αφενός να δανείζει και να επιστρέφει μόνο τα βιβλία του σχολείου στο οποίο εργάζεται, αφετέρου όμως θα έχει τη δυνατότητα να αναζητεί και να εντοπίζει τα βιβλία όλων των άλλων σχολείων. Με αυτό τον τρόπο ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τις σχολικές βιβλιοθήκες προσφέροντας τους τη δυνατότητα διαδανεισμού των βιβλίων από ένα σχολείο στο άλλο.

Η δημιουργία του ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών είναι το πρώτο και βασικό βήμα για την αναβάθμισή τους. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν πιο ελκυστικές στην προσέλκυση των εκπαιδευτικών και των μαθητών και θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της φιλαναγνωσίας. Παράλληλα η μετατροπή των σχολικών βιβλιοθηκών σε κέντρα πληροφόρησης και διαφύλαξης της γνώσης για κάθε σχολική κοινότητα θα συμβάλει στο να καταστούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι συνεργαζόμενοι φορείς με την ολοκλήρωση του ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών θα μπορέσουν στη συνέχεια να εκπαιδεύσουν τους βιβλιοθηκονόμους/ επιστήμονες πληροφόρησης ώστε να καταστούν εκπαιδευτές προσφέροντας μαθήματα Πληροφοριακής παιδείας προς τους μαθητές, εφόδια που θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα πορεία τους προς τη μάθηση. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα ενιαίας και ταυτόχρονης αναζήτησης στις επιστημονικές πηγές πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων), στις οποίες το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει εξασφαλίσει πρόσβαση μέσω της συνεργασίας του με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

Η προχωρημένη τεχνολογική υποδομή της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης συμβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος και την αρτιότερη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών.

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΒΤΠ) από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ως μέλος του κοινωνικού ιστού τόσο της Λεμεσού όσο και της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλει ενεργά με δράσεις και έργα στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Η εθελοντική συμβολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προς όφελος των δημόσιων σχολείων εντάσσεται στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς. 

 

Πρόσφατα άρθρα

Εκδήλωση για εορτασμό της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών από το Κέντρο Γλωσσών και τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ

Εκδήλωση για εορτασμό της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών από το Κέντρο Γλωσσών και τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ

4η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας Επετειακή Ημερίδα 10 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

4η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας Επετειακή Ημερίδα 10 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Εκδήλωση τιμής στον Χρηστάκη Μιχαηλίδη για τη δωρεά του στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Εκδήλωση τιμής στον Χρηστάκη Μιχαηλίδη για τη δωρεά του στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Εκδήλωση τιμής στον Χρηστάκη Μιχαηλίδη για τη δωρεά του στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συναντίληψης για υλοποίηση

του έργου αναβάθμισης των Σχολικών Βιβλιοθηκών

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπέγραψαν στις 4 Σεπτεμβρίου Μνημόνιο Συναντίληψης για υλοποίηση του έργου αναβάθμισης των Σχολικών Βιβλιοθηκών, κατά τη διάρκεια Δημοσιογραφικής Διάσκεψης. Το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή δρα Ανδρέα Αναγιωτό και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού δρα Κώστα Χαμπιαούρη. Τη δημοσιογραφική διάσκεψη χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δρ Πανίκος Φιλίππου, ενώ ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Μάριος Ζέρβας παρουσίασε την πορεία του έργου.

 Με γνώμονα την κοινωνική προσφορά, η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έθεσε ως στόχο την υποστήριξη και σταδιακή οργάνωση των Σχολικών Βιβλιοθηκών,  με σκοπό την αναβάθμισή τους.

Για τον λόγο αυτό και με πρωτοβουλία της ΒΤΠΚ κατατέθηκε πρόταση για συνεργασία ανάμεσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ως αποτέλεσμα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχωρούν στην αναβάθμιση των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Το έργο υποστηρίζουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Kύπρου. 

Το έργο  βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, αφού  έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση με την ένταξη στον ενιαίο κατάλογο των εγγραφών της Σεβερείου Βιβλιοθήκης, της Κυπριακής Βιβλιογραφίας του Λυκείου Κολοσσίου, μέρος της συλλογής του Λυκείου Κύκκου Β’, ενώ έχει ήδη αρχίσει η επεξεργασία των συλλογών του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως, Αγίου Σπυρίδωνα  καθώς επίσης και του Γυμνασίου Ακροπόλεως. Επιπλέον αρκετά σχολεία όπως το Λύκειο Λάρνακας και το Γυμνάσιο ‘Εμπας έχουν έρθει σε επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης του έργου για τη συμμετοχή τους στην όλη προσπάθεια. Στόχος είναι να ενταχθούν και να οργανωθούν σταδιακά και οι υπόλοιπες Σχολικές Βιβλιοθήκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Στη συνέχεια το έργο φιλοδοξεί να επεκταθεί και να καλύψει την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο έργο μέσα από το οποίο δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας, αφού ένα βιβλίο θα μηχανογραφείται μόνο μία φορά για το σύνολο των σχολικών βιβλιοθηκών. Μέσα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν αρχικά εντός του πανεπιστημίου και στη συνέχεια σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, εντοπίστηκε πρόβλημα στις δεξιότητες  πληροφοριακής παιδείας των μαθητών. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αναγνώριση της σημασίας αλλά και του επιπέδου της πληροφοριακής παιδείας, η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΒΤΠ) προχώρησε στη δημιουργία της βασικής υποδομής για την αναβάθμιση των σχολικών βιβλιοθηκών σε συνεργασία με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ),  συγκεκριμένα στη δημιουργία ενός ενιαίου καταλόγου για τις σχολικές βιβλιοθήκες. Η δημιουργία ενιαίου καταλόγου αποτελεί το υπόβαθρο για την αναβάθμιση και ανάπτυξη των σχολικών βιβλιοθηκών.  Το γεγονός ότι οι περισσότερες σχολικές βιβλιοθήκες λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσής τους, δεν διατηρούν αυτοματοποιημένους καταλόγους αποτέλεσε το εφαλτήριο για την έναρξη της δράσης αυτής. 

Με τη λειτουργία του ενιαίου καταλόγου, όλες οι σχολικές βιβλιοθήκες θα δημιουργηθούν ως οντότητες μέσα στο ενιαίο σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο το προσωπικό των βιβλιοθηκών θα μπορεί αφενός να δανείζει και να επιστρέφει μόνο τα βιβλία του σχολείου στο οποίο εργάζεται, αφετέρου όμως θα έχει τη δυνατότητα να αναζητεί και να εντοπίζει τα βιβλία όλων των άλλων σχολείων. Με αυτό τον τρόπο ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τις σχολικές βιβλιοθήκες προσφέροντας τους τη δυνατότητα διαδανεισμού των βιβλίων από ένα σχολείο στο άλλο.

Η δημιουργία του ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών είναι το πρώτο και βασικό βήμα για την αναβάθμισή τους. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν πιο ελκυστικές στην προσέλκυση των εκπαιδευτικών και των μαθητών και θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της φιλαναγνωσίας. Παράλληλα η μετατροπή των σχολικών βιβλιοθηκών σε κέντρα πληροφόρησης και διαφύλαξης της γνώσης για κάθε σχολική κοινότητα θα συμβάλει στο να καταστούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι συνεργαζόμενοι φορείς με την ολοκλήρωση του ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών θα μπορέσουν στη συνέχεια να εκπαιδεύσουν τους βιβλιοθηκονόμους/ επιστήμονες πληροφόρησης ώστε να καταστούν εκπαιδευτές προσφέροντας μαθήματα Πληροφοριακής παιδείας προς τους μαθητές, εφόδια που θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα πορεία τους προς τη μάθηση. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα ενιαίας και ταυτόχρονης αναζήτησης στις επιστημονικές πηγές πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων), στις οποίες το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει εξασφαλίσει πρόσβαση μέσω της συνεργασίας του με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

Η προχωρημένη τεχνολογική υποδομή της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης συμβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος και την αρτιότερη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών.

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΒΤΠ) από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ως μέλος του κοινωνικού ιστού τόσο της Λεμεσού όσο και της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλει ενεργά με δράσεις και έργα στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Η εθελοντική συμβολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προς όφελος των δημόσιων σχολείων εντάσσεται στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς.