Διεθνές Συνέδριο Βιοηθικής, Ιατρικής Ηθικής και Δικαίου Υγείας


Η Κύπρος εκπροσωπείται μέσω της Κυπριακής Μονάδας Βιοηθικής, Μέλος του Διεθνούς Δικτύου Μονάδων Βιοηθικής της ‘Εδρας Βιοηθικής της Ουνέσκο (Χάϊφα) στο 13οΔιεθνές Συνέδριο Βιοηθικής (13th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law) που θα διεξαχθεί στο Ισραήλ μεταξύ 27-29 Νοεμβρίου. Το συνέδριο αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενη διοργάνωση, με περισσότερους από 490 ομιλητές από 66 χώρες. Στα πλαίσια του Συνεδρίου, η Κυπριακή Μονάδα, η οποία φιλοξενείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα συνδιοργανώσει μία θεματική ενότητα με την Ελληνική Μονάδας Βιοηθικής.

Σημειώνεται ότι η  προηγούμενη διοργάνωση του εν λόγω συνεδρίου διεξήχθη στη Λεμεσό τον Μάρτιο 2017 με μεγάλη επιτυχία.

Η τελευταία ημέρα υποβολής περιλήψεων είναι η 1η Οκτωβρίου 2018 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την περίληψη τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου http://www.bioethics-conferences.com.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Κυπριακή Μονάδα Βιοηθικής και συμμετοχή σας στις δράσεις της μπορείτε να απευθύνεστε στο cveg@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο 25002131.  

Πρόσφατα άρθρα

Εκδήλωση για εορτασμό της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών από το Κέντρο Γλωσσών και τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ

Εκδήλωση για εορτασμό της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών από το Κέντρο Γλωσσών και τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ

4η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας Επετειακή Ημερίδα 10 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

4η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας Επετειακή Ημερίδα 10 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Εκδήλωση τιμής στον Χρηστάκη Μιχαηλίδη για τη δωρεά του στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Εκδήλωση τιμής στον Χρηστάκη Μιχαηλίδη για τη δωρεά του στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Εκδήλωση τιμής στον Χρηστάκη Μιχαηλίδη για τη δωρεά του στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Η Κύπρος εκπροσωπείται μέσω της Κυπριακής Μονάδας Βιοηθικής, Μέλος του Διεθνούς Δικτύου Μονάδων Βιοηθικής της ‘Εδρας Βιοηθικής της Ουνέσκο (Χάϊφα) στο 13οΔιεθνές Συνέδριο Βιοηθικής (13th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law) που θα διεξαχθεί στο Ισραήλ μεταξύ 27-29 Νοεμβρίου. Το συνέδριο αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενη διοργάνωση, με περισσότερους από 490 ομιλητές από 66 χώρες. Στα πλαίσια του Συνεδρίου, η Κυπριακή Μονάδα, η οποία φιλοξενείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα συνδιοργανώσει μία θεματική ενότητα με την Ελληνική Μονάδας Βιοηθικής.

Σημειώνεται ότι η  προηγούμενη διοργάνωση του εν λόγω συνεδρίου διεξήχθη στη Λεμεσό τον Μάρτιο 2017 με μεγάλη επιτυχία.

Η τελευταία ημέρα υποβολής περιλήψεων είναι η 1η Οκτωβρίου 2018 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την περίληψη τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου http://www.bioethics-conferences.com.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Κυπριακή Μονάδα Βιοηθικής και συμμετοχή σας στις δράσεις της μπορείτε να απευθύνεστε στο cveg@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο 25002131.