Εξασφάλιση Χρηματοδότησης Και Εναρκτήρια Συνάντηση Του Έργου ‘Decatastrophize’


 

Το ΤΕΠΑΚ εξασφάλισε τη χρηματοδότηση και τον συντονιστικό ρόλο του προγράμματος «Use of SDSS and MSDA to prepare for disasters or plan for multiple hazards» με το ακρωνύμιο «DECATASTROPHIZE» μέσω του ερευνητικού κέντρου «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβαλλοντος). Συντονιστής του έργου είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων καθηγητής Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής. Στο έργο συμμετέχουν οι Δρ. Αντρέας Δαμαλάς (Διευθυντής έργου) και οι ερευνητές Χριστόδουλος Μέττας και Ευαγόρας Ευαγόρου. Το εταιρικό σχήμα από την Κύπρο περιλαμβάνει το ΤΕΠΑΚ, την Δύναμη Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών και την εταιρεία Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του DECATASTROPHIZE ανέρχεται στις 874,482 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία (ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά 25% από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) διοργάνωσε στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2016 την εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του έργου ‘DECATASTROPHIZE’ στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στη Λεμεσό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζει την επιδίωξη της να ακολουθήσει συγκεκριμένη προσέγγιση, όσον αφορά το θέμα των πολλαπλών κινδύνων (multi-hazard) για την ανάπτυξη συστημάτων επαγρύπνησης σε άμεσο χρόνο (near-real time), ως προς την άμεση εξασφάλιση της διάδοσης προειδοποιήσεων για τα συμμετέχοντα κράτη και να βελτιώσει την γρήγορη αναλυτική της ικανότητα.

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σώζει ζωές και προστατεύει την ιδιοκτησία και το περιβάλλον σε περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Με βάση αυτό το DECATASTROPHIZE αναμένεται:

α) να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις, να βελτιώσει την ετοιμότητα καθώς και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την αστική και θαλάσσια προστασία
β) να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις προσπάθειες των συμμετεχόντων κρατών για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και περιουσιών σε περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών
γ) την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, καλών πρακτικών και γνώσεων με στόχο την βελτίωση της απόδοσης των μερών που εμπλέκονται στην προστασία των πολιτών (τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα και των εθελοντών) και
δ) να υποστηρίξει τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες που δεν συμμετέχουν στο μηχανισμό όπως και άλλες γειτονικές προς την Ευρώπη χώρες σε ότι αφορά τον τομέα της ετοιμότητας για επικείμενες καταστροφές.

Το έργο έχει διάρκεια 2 χρόνια και αποτελείται από τους πιο κάτω εταίρους:

 1. 1. ΤΕΠΑΚ – συντονιστής
 2. Δύναμη Πολιτικής Άμυνας – Υπουργείο Eσωτερικών Κύπρου
 3. Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου
 4. Τμήμα γεωλογικής επισκόπησης της Γαλλίας - Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
 5. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) – Ελλάδος (FORTH)
 6. Πολυτεχνείο Κρήτης
 7. Geoview Systems Ltd (Ουγγαρία)
 8. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας - European Research Institute (ERI)
 9. Ascent Software Ltd. (Μάλτα)
 10. University of Alcalá (Ισπανία)

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

 

Το ΤΕΠΑΚ εξασφάλισε τη χρηματοδότηση και τον συντονιστικό ρόλο του προγράμματος «Use of SDSS and MSDA to prepare for disasters or plan for multiple hazards» με το ακρωνύμιο «DECATASTROPHIZE» μέσω του ερευνητικού κέντρου «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβαλλοντος). Συντονιστής του έργου είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων καθηγητής Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής. Στο έργο συμμετέχουν οι Δρ. Αντρέας Δαμαλάς (Διευθυντής έργου) και οι ερευνητές Χριστόδουλος Μέττας και Ευαγόρας Ευαγόρου. Το εταιρικό σχήμα από την Κύπρο περιλαμβάνει το ΤΕΠΑΚ, την Δύναμη Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών και την εταιρεία Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του DECATASTROPHIZE ανέρχεται στις 874,482 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία (ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά 25% από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) διοργάνωσε στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2016 την εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του έργου ‘DECATASTROPHIZE’ στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στη Λεμεσό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζει την επιδίωξη της να ακολουθήσει συγκεκριμένη προσέγγιση, όσον αφορά το θέμα των πολλαπλών κινδύνων (multi-hazard) για την ανάπτυξη συστημάτων επαγρύπνησης σε άμεσο χρόνο (near-real time), ως προς την άμεση εξασφάλιση της διάδοσης προειδοποιήσεων για τα συμμετέχοντα κράτη και να βελτιώσει την γρήγορη αναλυτική της ικανότητα.

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σώζει ζωές και προστατεύει την ιδιοκτησία και το περιβάλλον σε περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Με βάση αυτό το DECATASTROPHIZE αναμένεται:

α) να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις, να βελτιώσει την ετοιμότητα καθώς και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την αστική και θαλάσσια προστασία
β) να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις προσπάθειες των συμμετεχόντων κρατών για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και περιουσιών σε περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών
γ) την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, καλών πρακτικών και γνώσεων με στόχο την βελτίωση της απόδοσης των μερών που εμπλέκονται στην προστασία των πολιτών (τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα και των εθελοντών) και
δ) να υποστηρίξει τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες που δεν συμμετέχουν στο μηχανισμό όπως και άλλες γειτονικές προς την Ευρώπη χώρες σε ότι αφορά τον τομέα της ετοιμότητας για επικείμενες καταστροφές.

Το έργο έχει διάρκεια 2 χρόνια και αποτελείται από τους πιο κάτω εταίρους:

 1. 1. ΤΕΠΑΚ – συντονιστής
 2. Δύναμη Πολιτικής Άμυνας – Υπουργείο Eσωτερικών Κύπρου
 3. Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου
 4. Τμήμα γεωλογικής επισκόπησης της Γαλλίας - Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
 5. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) – Ελλάδος (FORTH)
 6. Πολυτεχνείο Κρήτης
 7. Geoview Systems Ltd (Ουγγαρία)
 8. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας - European Research Institute (ERI)
 9. Ascent Software Ltd. (Μάλτα)
 10. University of Alcalá (Ισπανία)