‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού


Επίτευξη συμφωνίας για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στη Λεμεσό, με ταυτόχρονη παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου

Ακόμα μια προσπάθεια συνέργειας της Λεμεσού με τη ρωσική πλευρά έχει δρομολογηθεί προς υλοποίηση στα πλαίσια της συνεχώς αναπτυσσόμενης συνεργασίας μεταξύ Κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης, Δήμου Λεμεσού, ΤΠΚ (Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου) και Πανεπιστημίου ΙΤΜΟ Αγίας Πετρούπολης. Το νέο κυπρορωσικό ερευνητικό έργο που θα εκπονηθεί ονομάζεται «ΚΑΘΑΡΗ ΚΥΠΡΟΣ» και αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο στόχος του έργου είναι η μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια και στη συνέχεια η αποθήκευση της σε μορφή υδρογόνου, για να χρησιμοποιηθεί σε πρώτο στάδιο ως καύσιμο οχημάτων.

Σήμερα συμφωνήθηκε όπως γίνει κατασκευή στη Λεμεσό πιλοτικής μονάδας για παραγωγή ηλεκτρισμού και αποθήκευσης σε μορφή υδρογόνου για τροφοδοσία αρχικά μικρού αριθμού οχημάτων και επίσης η ίδρυση ερευνητικού εργαστηρίου για μελέτη της παραγωγής υδρογόνου, αποθήκευσης και χρήσης του στις μεταφορές και άλλες εφαρμογές. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί σε πρώτο στάδιο μονάδα μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική (100 kW) και αποθήκευσης σε μορφή υδρογόνου, ενώ σε επόμενο στάδιο προβλέπεται κατασκευή μονάδας της τάξης των 5MW για παραγωγή υδρογόνου για αυτοκίνητα και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με γεννήτριες καύσης υδρογόνου, καθώς και για άλλους σκοπούς. Η πιλοτική μονάδα θα κατασκευαστεί σε γη που θα εκμισθώσει ο Δήμος Λεμεσού.

Στο έργο, πέραν των πανεπιστημίων ΙΤΜΟ και ΤΠΚ και του Δήμου Λεμεσού θα συμμετάσχει και η κυπριακή εταιρεία GDL Green Energy Group, με ισχυρή δραστηριοποίηση στο χώρο της ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας, με θυγατρικές που προσφέρουν παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, λύσεις κλιματισμού, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλες συναφείς τεχνολογίες.
Σε αρχικό στάδιο το έργο προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες κίνησης μικρού αριθμού μηχανοκίνητων οχημάτων του Δήμου Λεμεσού και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πρώτη φάση του έργου γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει μέσα στο 2017.

H στρατηγική συνεργασία που διατηρεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα Πανεπιστήμια της Αγίας Πετρούπολης έχει ήδη υλοποιηθεί με ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Νέο σημαντικό βήμα είναι η συμφωνία μεταξύ ΤΕΠΑΚ και ΙΤΜΟ για προσφορά, από τον Σεπτέμβριο του 2017, κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Οπτικής του ΙΤΜΟ και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του ΤΠΚ (Joint Master degree in Νanotechnologies for Fibre Optics). Παράλληλα συμφωνήθηκε μεταξύ των πανεπιστημίων ΙΤΜΟ και ΤΠΚ η ίδρυση και λειτουργία κοινού Ερευνητικού Εργαστηρίου για τη μελέτη παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης υδρογόνου στις μεταφορές, για την παραγωγή ηλεκτρισμού και για άλλους σκοπούς.

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Ανδρέας Αναγιωτός δήλωσε ότι «Πρόκειται για ακόμα «πράσινη» πρωτοβουλία όπου πρωταγωνιστεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η οποία απορρέει από την ήδη επιτυχημένη συνεργασία με το ρωσικό Πανεπιστήμιο ΙΤΜΟ. Είναι γνωστή η ευαισθησία του και η σημασία που δίδει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για περιβαλλοντικές πολιτικές και πράσινη ενέργεια, μέσα από πολλές δράσεις όπως η λειτουργία στο ΤΕΠΑΚ του πρώτου δημοσίου κτηρίου στην Κύπρο το οποίο χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για θέρμανση και η ψύξη, ο σημαντικός αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, η εφαρμογή πολιτικών από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση ή ανακύκλωση των αποβλήτων και τέλος η ενεργός συμμετοχή μας στο Διεθνές Δίκτυο για αειφόρες πανεπιστημιουπόλεις. Ως επιστέγασμα των προσπαθειών μας, οι πράσινες διακρίσεις (Εθνικό βραβείο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, Χρυσός Πρωταθλητής στα Περιβαλλοντικά Βραβεία 2016 – Κατηγορία Πράσινες Συμβάσεις και Αργυρός Πρωταθλητής στην Οργάνωση & Καινοτομία στην Περιβαλλοντική Ηγεσία), που εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο αντικατοπτρίζουν την ολιστική προσπάθειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές γενιές.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Επίτευξη συμφωνίας για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στη Λεμεσό, με ταυτόχρονη παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου

Ακόμα μια προσπάθεια συνέργειας της Λεμεσού με τη ρωσική πλευρά έχει δρομολογηθεί προς υλοποίηση στα πλαίσια της συνεχώς αναπτυσσόμενης συνεργασίας μεταξύ Κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης, Δήμου Λεμεσού, ΤΠΚ (Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου) και Πανεπιστημίου ΙΤΜΟ Αγίας Πετρούπολης. Το νέο κυπρορωσικό ερευνητικό έργο που θα εκπονηθεί ονομάζεται «ΚΑΘΑΡΗ ΚΥΠΡΟΣ» και αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο στόχος του έργου είναι η μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια και στη συνέχεια η αποθήκευση της σε μορφή υδρογόνου, για να χρησιμοποιηθεί σε πρώτο στάδιο ως καύσιμο οχημάτων.

Σήμερα συμφωνήθηκε όπως γίνει κατασκευή στη Λεμεσό πιλοτικής μονάδας για παραγωγή ηλεκτρισμού και αποθήκευσης σε μορφή υδρογόνου για τροφοδοσία αρχικά μικρού αριθμού οχημάτων και επίσης η ίδρυση ερευνητικού εργαστηρίου για μελέτη της παραγωγής υδρογόνου, αποθήκευσης και χρήσης του στις μεταφορές και άλλες εφαρμογές. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί σε πρώτο στάδιο μονάδα μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική (100 kW) και αποθήκευσης σε μορφή υδρογόνου, ενώ σε επόμενο στάδιο προβλέπεται κατασκευή μονάδας της τάξης των 5MW για παραγωγή υδρογόνου για αυτοκίνητα και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με γεννήτριες καύσης υδρογόνου, καθώς και για άλλους σκοπούς. Η πιλοτική μονάδα θα κατασκευαστεί σε γη που θα εκμισθώσει ο Δήμος Λεμεσού.

Στο έργο, πέραν των πανεπιστημίων ΙΤΜΟ και ΤΠΚ και του Δήμου Λεμεσού θα συμμετάσχει και η κυπριακή εταιρεία GDL Green Energy Group, με ισχυρή δραστηριοποίηση στο χώρο της ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας, με θυγατρικές που προσφέρουν παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, λύσεις κλιματισμού, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλες συναφείς τεχνολογίες.
Σε αρχικό στάδιο το έργο προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες κίνησης μικρού αριθμού μηχανοκίνητων οχημάτων του Δήμου Λεμεσού και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πρώτη φάση του έργου γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει μέσα στο 2017.

H στρατηγική συνεργασία που διατηρεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα Πανεπιστήμια της Αγίας Πετρούπολης έχει ήδη υλοποιηθεί με ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Νέο σημαντικό βήμα είναι η συμφωνία μεταξύ ΤΕΠΑΚ και ΙΤΜΟ για προσφορά, από τον Σεπτέμβριο του 2017, κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Οπτικής του ΙΤΜΟ και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του ΤΠΚ (Joint Master degree in Νanotechnologies for Fibre Optics). Παράλληλα συμφωνήθηκε μεταξύ των πανεπιστημίων ΙΤΜΟ και ΤΠΚ η ίδρυση και λειτουργία κοινού Ερευνητικού Εργαστηρίου για τη μελέτη παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης υδρογόνου στις μεταφορές, για την παραγωγή ηλεκτρισμού και για άλλους σκοπούς.

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Ανδρέας Αναγιωτός δήλωσε ότι «Πρόκειται για ακόμα «πράσινη» πρωτοβουλία όπου πρωταγωνιστεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η οποία απορρέει από την ήδη επιτυχημένη συνεργασία με το ρωσικό Πανεπιστήμιο ΙΤΜΟ. Είναι γνωστή η ευαισθησία του και η σημασία που δίδει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για περιβαλλοντικές πολιτικές και πράσινη ενέργεια, μέσα από πολλές δράσεις όπως η λειτουργία στο ΤΕΠΑΚ του πρώτου δημοσίου κτηρίου στην Κύπρο το οποίο χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για θέρμανση και η ψύξη, ο σημαντικός αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, η εφαρμογή πολιτικών από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση ή ανακύκλωση των αποβλήτων και τέλος η ενεργός συμμετοχή μας στο Διεθνές Δίκτυο για αειφόρες πανεπιστημιουπόλεις. Ως επιστέγασμα των προσπαθειών μας, οι πράσινες διακρίσεις (Εθνικό βραβείο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, Χρυσός Πρωταθλητής στα Περιβαλλοντικά Βραβεία 2016 – Κατηγορία Πράσινες Συμβάσεις και Αργυρός Πρωταθλητής στην Οργάνωση & Καινοτομία στην Περιβαλλοντική Ηγεσία), που εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο αντικατοπτρίζουν την ολιστική προσπάθειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές γενιές.