Εναρκτήρια Συνάντηση “Living Lab” στο Λιμάνι Λεμεσού


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος “Sea Traffic Management (STM) Validation”, σκοπός του οποίου είναι η επικύρωση της έννοιας της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, μέσω της εισαγωγής της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και νέων τεχνολογικών εξελίξεων και στο οποίο συμμετέχουν 39 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες με το ΤΕΠΑΚ να συμμετέχει ως ο μοναδικός εταίρος εκ μέρους της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια Συνάντηση “Living Lab” στο λιμάνι της Λεμεσού.
Οι συναντήσεις “Living Labs” αποσκοπούν στην ενεργό εμπλοκή των αρμοδίων αρχών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στη διαδικασία χρήσης, αξιολόγησης και βελτίωσης του προτεινόμενου συστήματος “Port CDM (Collaborative Decision Making)” το οποίο θα εφαμοστεί κατ’ αρχάς σε 13 ευρωπαϊκά λιμάνια, διαφορετικών μεγεθών, της βόρειας Ευρώπης και της Μεσογείου συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού της Λεμεσού.

Η 1η Συνάντηση “Living Lab” στο λιμάνι Λεμεσού στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία αφού κατάφερε να προσελκύσει πέρα των 20 εκπροσώπων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως η Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ναυτιλιακών Πρακτόρων και το ΤΕΠΑΚ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τον συντονισμό της οποίας είχε ο Λάμπρος Λαμπριανού (Λειτουργός πληροφορικής της Αρχής Λιμένων Κύπρου) έγιναν παρουσιάσεις από τους ερευνητές του ΤΕΠΑΚ Σώτο Βοσκαρίδη και Μιχάλη Μιχαηλίδη, καθώς και από τους προσκεκλημένους ερευνητές Gabriel Ferrús Clari και Sean Deehan από την Ισπανία (Valencia Port Foundation). Το δεύτερο μέρος της συνάντησης περιλάμβανε τη σύγκριση των διαδικασιών που ακολουθούνται στα λιμάνια της Λεμεσού και της Βαλέντσια, όσον αφορά την άφιξη και την αναχώρηση πλοίων, με την πολύ ενεργό συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις “Living Labs” σε μηνιαία χρονική βάση, καθώς και κατ’ ιδίαν συναντήσεις ερευνητών του ΤΕΠΑΚ με λειτουργούς των εμπλεκομένων φορέων με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη εφαρμογή του συστήματος “Port CDM (Collaborative Decision Making)” στο λιμάνι Λεμεσού.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα “Sea Traffic Management (STM) Validation”, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και θα διαρκέσει τρία χρόνια με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν € 43,000,000, με το 50% του ποσού να αποτελεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Innovation and Networks Executive Agency (INEA) / Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020 / Transport . O προϋπολογισμός για το ΤΕΠΑΚ είναι σχεδόν € 900,000.

Το Πρόγραμμα, το οποίο είναι επέκταση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων MONALISA (2010-EU-21109-S) και MONALISA 2.0 (2012-EU-21007-S), στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στη θαλάσσια κυκλοφορία, με παρόμοιο τρόπο όπως εφαρμόζεται ήδη στην αεροπλοΐα, δηλαδή στη διάθεση σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια των απαραίτητων πληροφοριών ναυσιπλοΐας σε όλους τους συντελεστές της, με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας καθώς και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η Ερευνητική Ομάδα του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από τους: Σώτο Βοσκαρίδη, Ηρόδοτο Ηροδότου, Χρίστο Μακαρούνα, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Γιώργο Παναγή, Παύλο Χριστοδουλίδη, Κρίστη Δαμιανού (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής), Φώτη Παναγίδη (Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας), Χαράλαμπο Θεοπέμπτου (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος) και Παναγιώτη Ζαφείρη (Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών).
 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος “Sea Traffic Management (STM) Validation”, σκοπός του οποίου είναι η επικύρωση της έννοιας της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, μέσω της εισαγωγής της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και νέων τεχνολογικών εξελίξεων και στο οποίο συμμετέχουν 39 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες με το ΤΕΠΑΚ να συμμετέχει ως ο μοναδικός εταίρος εκ μέρους της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια Συνάντηση “Living Lab” στο λιμάνι της Λεμεσού.
Οι συναντήσεις “Living Labs” αποσκοπούν στην ενεργό εμπλοκή των αρμοδίων αρχών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στη διαδικασία χρήσης, αξιολόγησης και βελτίωσης του προτεινόμενου συστήματος “Port CDM (Collaborative Decision Making)” το οποίο θα εφαμοστεί κατ’ αρχάς σε 13 ευρωπαϊκά λιμάνια, διαφορετικών μεγεθών, της βόρειας Ευρώπης και της Μεσογείου συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού της Λεμεσού.

Η 1η Συνάντηση “Living Lab” στο λιμάνι Λεμεσού στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία αφού κατάφερε να προσελκύσει πέρα των 20 εκπροσώπων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως η Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ναυτιλιακών Πρακτόρων και το ΤΕΠΑΚ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τον συντονισμό της οποίας είχε ο Λάμπρος Λαμπριανού (Λειτουργός πληροφορικής της Αρχής Λιμένων Κύπρου) έγιναν παρουσιάσεις από τους ερευνητές του ΤΕΠΑΚ Σώτο Βοσκαρίδη και Μιχάλη Μιχαηλίδη, καθώς και από τους προσκεκλημένους ερευνητές Gabriel Ferrús Clari και Sean Deehan από την Ισπανία (Valencia Port Foundation). Το δεύτερο μέρος της συνάντησης περιλάμβανε τη σύγκριση των διαδικασιών που ακολουθούνται στα λιμάνια της Λεμεσού και της Βαλέντσια, όσον αφορά την άφιξη και την αναχώρηση πλοίων, με την πολύ ενεργό συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις “Living Labs” σε μηνιαία χρονική βάση, καθώς και κατ’ ιδίαν συναντήσεις ερευνητών του ΤΕΠΑΚ με λειτουργούς των εμπλεκομένων φορέων με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη εφαρμογή του συστήματος “Port CDM (Collaborative Decision Making)” στο λιμάνι Λεμεσού.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα “Sea Traffic Management (STM) Validation”, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και θα διαρκέσει τρία χρόνια με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν € 43,000,000, με το 50% του ποσού να αποτελεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Innovation and Networks Executive Agency (INEA) / Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020 / Transport . O προϋπολογισμός για το ΤΕΠΑΚ είναι σχεδόν € 900,000.

Το Πρόγραμμα, το οποίο είναι επέκταση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων MONALISA (2010-EU-21109-S) και MONALISA 2.0 (2012-EU-21007-S), στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στη θαλάσσια κυκλοφορία, με παρόμοιο τρόπο όπως εφαρμόζεται ήδη στην αεροπλοΐα, δηλαδή στη διάθεση σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια των απαραίτητων πληροφοριών ναυσιπλοΐας σε όλους τους συντελεστές της, με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας καθώς και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η Ερευνητική Ομάδα του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από τους: Σώτο Βοσκαρίδη, Ηρόδοτο Ηροδότου, Χρίστο Μακαρούνα, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Γιώργο Παναγή, Παύλο Χριστοδουλίδη, Κρίστη Δαμιανού (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής), Φώτη Παναγίδη (Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας), Χαράλαμπο Θεοπέμπτου (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος) και Παναγιώτη Ζαφείρη (Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών).