Εναρκτήρια συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος GEO-CRADLE


Στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GEO-CRADLE (Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities). Στο νεοκλασικό κτίριο του Ιωνικού Κέντρου στην Πλάκα, Αθήνα, παρευρέθησαν περισσότεροι από 70 άτομα, μέλη των συμμετεχόντων φορέων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των GEO (Group on Earth Observations), GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) και Copernicus. Το GEO-GRADLE ξεκίνησε την 1 Φεβρουαρίου 2016 με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (HORIZON 2020) συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 € και συνολικής διάρκειας 30 μηνών. Η κοινοπραξία του προγράμματος συγκεντρώνει 26 οργανισμούς με συντονιστή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος με υπεύθυνο καθηγητή τον καθηγητή Δ. Γλ. Χατζημιτσή και κύριους ερευνητές την Δρ. Ροδάνθη Ελισάβετ Μαμούρη και την Δρ. Αργυρώ Νισαντζή. Πέραν των 26 οργανισμών, συμμετέχουν και 4 διεθνείς οργανισμοί οι: EURISY (European Association for the Internation Space Year), EARSC (European Assosiation of Remote Sensing Companies), EGS (Earth Science and Services) και CEDARE (Centre for Enviroment and Development for the Arab Region and Europe) επιτρέποντας στο πρόγραμμα GEO-CRADLE να έχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο δίκτυο χωρών αλλά και στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Το πρόγραμμα συντονίζει και συνδυάζει τεχνικές παρατήρησης της γης (Earth Observation-ΕΟ) τελευταίας τεχνολογίας στις περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Κύριος στόχος του GEO-CRADLE είναι η δημιουργία τοπικών δικτύων συντονισμού για την καλύτερη χρήση δεδομένων και την ανάπτυξη τεχνολογιών παρατήρησης γης και νέων υπηρεσιών που να απαντούν στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων χρηστών και υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://geocradle.eu/
 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GEO-CRADLE (Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities). Στο νεοκλασικό κτίριο του Ιωνικού Κέντρου στην Πλάκα, Αθήνα, παρευρέθησαν περισσότεροι από 70 άτομα, μέλη των συμμετεχόντων φορέων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των GEO (Group on Earth Observations), GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) και Copernicus. Το GEO-GRADLE ξεκίνησε την 1 Φεβρουαρίου 2016 με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (HORIZON 2020) συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 € και συνολικής διάρκειας 30 μηνών. Η κοινοπραξία του προγράμματος συγκεντρώνει 26 οργανισμούς με συντονιστή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος με υπεύθυνο καθηγητή τον καθηγητή Δ. Γλ. Χατζημιτσή και κύριους ερευνητές την Δρ. Ροδάνθη Ελισάβετ Μαμούρη και την Δρ. Αργυρώ Νισαντζή. Πέραν των 26 οργανισμών, συμμετέχουν και 4 διεθνείς οργανισμοί οι: EURISY (European Association for the Internation Space Year), EARSC (European Assosiation of Remote Sensing Companies), EGS (Earth Science and Services) και CEDARE (Centre for Enviroment and Development for the Arab Region and Europe) επιτρέποντας στο πρόγραμμα GEO-CRADLE να έχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο δίκτυο χωρών αλλά και στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Το πρόγραμμα συντονίζει και συνδυάζει τεχνικές παρατήρησης της γης (Earth Observation-ΕΟ) τελευταίας τεχνολογίας στις περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Κύριος στόχος του GEO-CRADLE είναι η δημιουργία τοπικών δικτύων συντονισμού για την καλύτερη χρήση δεδομένων και την ανάπτυξη τεχνολογιών παρατήρησης γης και νέων υπηρεσιών που να απαντούν στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων χρηστών και υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://geocradle.eu/