Επίσκεψη του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή στην Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Συνάντηση με την Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων

Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής, επισκέφτηκε την Πρυτανεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης αυτής ο κ Χατζημιστής είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με την Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, με την οποία είχαν μια εποικοδομητική και περιεκτική συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Αρχικά έγινε αναφορά στην Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ και Αριστοτελείου που έχει ήδη υπογραφεί το 2013-2018, και επισημάνθηκε η ανάγκη για αναθέρμανση και εντατικότερη ενεργοποίηση της. Η εν λόγω Συμφωνία Συνεργασίας κάνει αναφορά σε σημαντικούς τομείς στους οποίους θα μπορούσε να προωθηθεί ένα κοινό πεδίο δράσης και ανάπτυξης, όπως οι κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και γνώσης, η ανταλλαγή επιστημονικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, η ανταλλαγή φοιτητών για σκοπούς σπουδών και έρευνας, η συνεργασία ή ανταλλαγή σε διοικητικό επίπεδο καθώς και οι κοινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές διοργανώσεις (σεμινάρια, διημερίδες, συνέδρια).

Ο καθ. Δ. Χατζημιτσής μετέφερε πρόσκληση εκ μέρους των νέων Πρυτανικών αρχών του ΤΕΠΑΚ προς τις Πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου καθώς και προς τους Κοσμήτορες σε συναφείς κλάδους αλλά και διοικητικούς να επισκεφθούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο να προωθηθούν και να αναπτυχθούν συνεργασίες γύρω από σημαντικά θέματα όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η διασφάλιση ποιότητας σε ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο, τα θέματα σπουδών και η δημιουργία ερευνητικών συνεργασιών.

Στα πλαίσια της συνάντησης ο καθ. Δ. Χατζημιτσής αναφέρθηκε αρχικά στο όραμα του ΤΕΠΑΚ να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο που να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου και εν συνεχεία προχώρησε σε εκτενή αναφορά στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το ΤΕΠΑΚ.

Επίσης δεδομένης της βαρύτητας που δίνουν και τα δύο Πανεπιστήμια στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, παρουσίασε τις ερευνητικές επιτυχίες του ΤΕΠΑΚ στα πλαίσια του προγράμματος " ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" με συνολική χρηματοδότηση για το Πανεπιστήμιο ύψους 5.6 εκατ. Ευρώ, σε σύνολο 18 έργων. Παράλληλα αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική επιτυχία εξασφάλισης 1.9 εκ. Ευρώ στο πρόγραμμα ERC «Solution Processed Next Generation Photovoltaics», με υπεύθυνο τον Καθηγητή Στέλιο Χούλη από το Τμήμα Μηχανολόγων και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Σημαντική επιτυχία αποτελεί επίσης η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1.5 εκ. Ευρώ, σε πρόγραμμα ERC από τον Ιωάννη Λέστα, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Η καθ. Α. Στογιαννίδου, με τη σειρά της, ανέφερε ότι το Αριστοτέλειο μετρά 90 χρόνια ιστορίας και αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδος με 73498 φοιτητές, 11 Σχόλες και 41 Τμήματα. Το όραμα του είναι να εδραιωθεί ως ένα άριστο δημόσιο πανεπιστήμιο με διεθνή ακτινοβολία. Στο Αριστοτέλειο έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν, για εξυπηρέτηση των φοιτητών, Γραφείο πρακτικής άσκησης, Γραφείο Διασύνδεσης και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Στη συνέχεια η καθ. Α. Στογιαννίδου προχώρησε σε αναφορά των 41 προπτυχιακών προγραμμάτων και των 90 μεταπτυχιακών που προσφέρει το Αριστοτέλειο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη πρόσφατη αξιολόγηση ποιότητας που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, λαμβάνοντας πολύ υψηλή βαθμολογία.

Σε σχέση με τις ερευνητικές επιτυχίες, η καθ. Α. Στογιαννίδου έκανε αναφορά σε διάφορα ερευνητικά έργα που εξασφάλισε το Αριστοτέλειο επισημαίνοντας τη χρηματοδότηση των 1.890.000 εκ. ευρώ από το ERC που κατάφερε να κερδίσει η Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Τάνια Βαλαμώτη για την ερευνητική της ιδέα, με τίτλο: «Προσδιορίζοντας τους πολιτισμούς της διατροφής της αρχαίας Ευρώπης: μια διεπιστημονική έρευνα των φυτικών συστατικών, του μαγειρικού μετασχηματισμού τους και των αλλαγών τους στο χρόνο».

Τέλος η καθ. αναφέρθηκε στα Καλοκαιρινά Προγράμματα που προσφέρει το Αριστοτέλειο (Summer Schools) και εισηγήθηκε πιθανή συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ στον τομέα αυτό. 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Συνάντηση με την Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων

Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής, επισκέφτηκε την Πρυτανεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης αυτής ο κ Χατζημιστής είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με την Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, με την οποία είχαν μια εποικοδομητική και περιεκτική συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Αρχικά έγινε αναφορά στην Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ και Αριστοτελείου που έχει ήδη υπογραφεί το 2013-2018, και επισημάνθηκε η ανάγκη για αναθέρμανση και εντατικότερη ενεργοποίηση της. Η εν λόγω Συμφωνία Συνεργασίας κάνει αναφορά σε σημαντικούς τομείς στους οποίους θα μπορούσε να προωθηθεί ένα κοινό πεδίο δράσης και ανάπτυξης, όπως οι κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και γνώσης, η ανταλλαγή επιστημονικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, η ανταλλαγή φοιτητών για σκοπούς σπουδών και έρευνας, η συνεργασία ή ανταλλαγή σε διοικητικό επίπεδο καθώς και οι κοινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές διοργανώσεις (σεμινάρια, διημερίδες, συνέδρια).

Ο καθ. Δ. Χατζημιτσής μετέφερε πρόσκληση εκ μέρους των νέων Πρυτανικών αρχών του ΤΕΠΑΚ προς τις Πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου καθώς και προς τους Κοσμήτορες σε συναφείς κλάδους αλλά και διοικητικούς να επισκεφθούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο να προωθηθούν και να αναπτυχθούν συνεργασίες γύρω από σημαντικά θέματα όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η διασφάλιση ποιότητας σε ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο, τα θέματα σπουδών και η δημιουργία ερευνητικών συνεργασιών.

Στα πλαίσια της συνάντησης ο καθ. Δ. Χατζημιτσής αναφέρθηκε αρχικά στο όραμα του ΤΕΠΑΚ να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο που να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου και εν συνεχεία προχώρησε σε εκτενή αναφορά στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το ΤΕΠΑΚ.

Επίσης δεδομένης της βαρύτητας που δίνουν και τα δύο Πανεπιστήμια στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, παρουσίασε τις ερευνητικές επιτυχίες του ΤΕΠΑΚ στα πλαίσια του προγράμματος " ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" με συνολική χρηματοδότηση για το Πανεπιστήμιο ύψους 5.6 εκατ. Ευρώ, σε σύνολο 18 έργων. Παράλληλα αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική επιτυχία εξασφάλισης 1.9 εκ. Ευρώ στο πρόγραμμα ERC «Solution Processed Next Generation Photovoltaics», με υπεύθυνο τον Καθηγητή Στέλιο Χούλη από το Τμήμα Μηχανολόγων και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Σημαντική επιτυχία αποτελεί επίσης η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1.5 εκ. Ευρώ, σε πρόγραμμα ERC από τον Ιωάννη Λέστα, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Η καθ. Α. Στογιαννίδου, με τη σειρά της, ανέφερε ότι το Αριστοτέλειο μετρά 90 χρόνια ιστορίας και αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδος με 73498 φοιτητές, 11 Σχόλες και 41 Τμήματα. Το όραμα του είναι να εδραιωθεί ως ένα άριστο δημόσιο πανεπιστήμιο με διεθνή ακτινοβολία. Στο Αριστοτέλειο έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν, για εξυπηρέτηση των φοιτητών, Γραφείο πρακτικής άσκησης, Γραφείο Διασύνδεσης και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Στη συνέχεια η καθ. Α. Στογιαννίδου προχώρησε σε αναφορά των 41 προπτυχιακών προγραμμάτων και των 90 μεταπτυχιακών που προσφέρει το Αριστοτέλειο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη πρόσφατη αξιολόγηση ποιότητας που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, λαμβάνοντας πολύ υψηλή βαθμολογία.

Σε σχέση με τις ερευνητικές επιτυχίες, η καθ. Α. Στογιαννίδου έκανε αναφορά σε διάφορα ερευνητικά έργα που εξασφάλισε το Αριστοτέλειο επισημαίνοντας τη χρηματοδότηση των 1.890.000 εκ. ευρώ από το ERC που κατάφερε να κερδίσει η Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Τάνια Βαλαμώτη για την ερευνητική της ιδέα, με τίτλο: «Προσδιορίζοντας τους πολιτισμούς της διατροφής της αρχαίας Ευρώπης: μια διεπιστημονική έρευνα των φυτικών συστατικών, του μαγειρικού μετασχηματισμού τους και των αλλαγών τους στο χρόνο».

Τέλος η καθ. αναφέρθηκε στα Καλοκαιρινά Προγράμματα που προσφέρει το Αριστοτέλειο (Summer Schools) και εισηγήθηκε πιθανή συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ στον τομέα αυτό.