Workshop και 3η Συνάντηση της Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας του Προγράμματος EPISCOPE


Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος EPISCOPE*, με επιστημονικό υπεύθυνο την Καθηγήτρια Δέσποινα Σεργίδου, διεξήχθη στο The Cyprus Institute, στις 7 Μαρτίου 2016, Workshop με τίτλο «Paving the way for energy efficiency and nearly Zero Energy Buildings in the Cyprus housing sector» για τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας (National Advisory Group - NAG), το οποίο ήταν ανοιχτό και σε άλλους ενδιαφερόμενους, με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τα αποτελέσματα του Προγράμματος.

Κύριος στόχος του EPISCOPE υπήρξε ο προσδιορισμός τυπολογιών και η ανάπτυξη δεικτών ενεργειακής απόδοσης με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων παρακολούθησης του οικιστικού συγκροτήματος και καθοδήγησής του προς ενεργειακά αποδοτικές αναβαθμίσεις με βάση την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Βάσει πιλοτικών κατοικιών που αντικατοπτρίζουν τις τυπολογίες του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος στην Κύπρο, εξάχθηκαν δείκτες ενεργειακής απόδοσης σχετικά με τις εκπομπές CO2, τις τάσεις της ενεργειακής κατανάλωσης / ζήτησης και της αναβάθμισης του κτηριακού κελύφους και των συστημάτων παροχής ενέργειας με απώτερο σκοπό τη σύνταξη προτάσεων για βελτιστοποίηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων στην Κύπρο, ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων για προστασία του κλίματος.

To National Advisory Group, το οποίο αποτέλεσε απαραίτητο εργαλείο για την ομαλή διεξαγωγή του EPISCOPE στην Κύπρο απαρτιζόταν, μεταξύ άλλων, από εκπροσώπους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του ΕΤΕΚ, της Υπηρεσίας Ενέργειας, των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, καθώς και εκπροσώπους Πανεπιστημίων. Το NAG συνέβαλε στην έρευνα μέσω της καθοδήγησης που προσέφεραν τα εμπλεκόμενα μέλη, με την παροχή συμβουλών και υποστήριξης, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο μια πολυδιάστατη και δυναμική προσέγγιση στα ερευνόμενα θέματα.

Κατά τη διάρκεια του Workshop οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από το έργο ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους και να αναπτύξουν τους προβληματισμούς τους όσο αφορά το μέλλον της ενεργειακής αναβάθμισης των οικιών στην Κύπρο. Στόχος του Workshop ήταν να διαδοθούν τα αποτελεσμάτων του έργου στις οργανώσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

*EPISCOPE: Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimization of Refurbishment Processes in European Housing Stocks

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος EPISCOPE*, με επιστημονικό υπεύθυνο την Καθηγήτρια Δέσποινα Σεργίδου, διεξήχθη στο The Cyprus Institute, στις 7 Μαρτίου 2016, Workshop με τίτλο «Paving the way for energy efficiency and nearly Zero Energy Buildings in the Cyprus housing sector» για τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας (National Advisory Group - NAG), το οποίο ήταν ανοιχτό και σε άλλους ενδιαφερόμενους, με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τα αποτελέσματα του Προγράμματος.

Κύριος στόχος του EPISCOPE υπήρξε ο προσδιορισμός τυπολογιών και η ανάπτυξη δεικτών ενεργειακής απόδοσης με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων παρακολούθησης του οικιστικού συγκροτήματος και καθοδήγησής του προς ενεργειακά αποδοτικές αναβαθμίσεις με βάση την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Βάσει πιλοτικών κατοικιών που αντικατοπτρίζουν τις τυπολογίες του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος στην Κύπρο, εξάχθηκαν δείκτες ενεργειακής απόδοσης σχετικά με τις εκπομπές CO2, τις τάσεις της ενεργειακής κατανάλωσης / ζήτησης και της αναβάθμισης του κτηριακού κελύφους και των συστημάτων παροχής ενέργειας με απώτερο σκοπό τη σύνταξη προτάσεων για βελτιστοποίηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων στην Κύπρο, ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων για προστασία του κλίματος.

To National Advisory Group, το οποίο αποτέλεσε απαραίτητο εργαλείο για την ομαλή διεξαγωγή του EPISCOPE στην Κύπρο απαρτιζόταν, μεταξύ άλλων, από εκπροσώπους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του ΕΤΕΚ, της Υπηρεσίας Ενέργειας, των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, καθώς και εκπροσώπους Πανεπιστημίων. Το NAG συνέβαλε στην έρευνα μέσω της καθοδήγησης που προσέφεραν τα εμπλεκόμενα μέλη, με την παροχή συμβουλών και υποστήριξης, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο μια πολυδιάστατη και δυναμική προσέγγιση στα ερευνόμενα θέματα.

Κατά τη διάρκεια του Workshop οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από το έργο ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους και να αναπτύξουν τους προβληματισμούς τους όσο αφορά το μέλλον της ενεργειακής αναβάθμισης των οικιών στην Κύπρο. Στόχος του Workshop ήταν να διαδοθούν τα αποτελεσμάτων του έργου στις οργανώσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

*EPISCOPE: Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimization of Refurbishment Processes in European Housing Stocks