Βιβλία από τον εκδοτικό οίκο Springer Nature για την Κλιματική Αλλαγή και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο


Μόλις κυκλοφόρησαν δύο νέα βιβλία για την ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική στην Κύπρο από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Springer Nature. Κύριος συγγραφέας τους είναι ο Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πρώτο βιβλίο έχει τίτλο «Climate Change in Cyprus – Review of the Impacts and Outline of an Adaptation Strategy» και αποτελεί επισκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, από τον συγγραφέα και τις συνεργάτιδές του Βάλια Κωνσταντινίδου και Ελπίδα Σιούκρη. Το βιβλίο συγκεντρώνει εκτιμήσεις για τις φυσικές και οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο κατά τις επόμενες δεκαετίες, όπως προκύπτουν από τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες. Τέλος, διατυπώνονται βασικές αρχές και λεπτομερή μέτρα για την προσαρμογή της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή, η οποία δεν απαιτεί μόνο στοχευμένη ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική, αλλά χρειάζεται και κατάλληλους θεσμούς διακυβέρνησης και αντίστοιχο σχεδιασμό της κρατικής οικονομικής πολιτικής.

Το δεύτερο βιβλίο τιτλοφορείται «Social Costs and Benefits of Renewable Electricity Generation in Cyprus» και συνοψίζει τα αποτελέσματα τριών Διπλωματικών Εργασιών που εκπονήθηκαν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο – η πρώτη από τον κ. Κώστα Χατζηκυριάκο, φοιτητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που εκπόνησε τη Διπλωματική του Εργασία στην Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, και από τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Αφροδίτη Κανατζιά και Κώστα Κυριακίδη. Αποτελεί μια ανάλυση κόστους-οφέλους της διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή της Κύπρου έως το 2030, παίρνοντας υπόψη τόσο το χρηματοοικονομικό κόστος και όφελος όσο και τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων που θα επιφέρει η μειωμένη χρήση των θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Το συμπέρασμα των αναλύσεων που περιέχονται στο βιβλίο είναι ότι η διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρισμού, στον βαθμό που έχει προγραμματιστεί μέχρι το 2030, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επωφελής για την κυπριακή κοινωνία, τόσο χάρη στο μειωμένο κόστος εισαγωγής καυσίμων όσο και λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Μόλις κυκλοφόρησαν δύο νέα βιβλία για την ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική στην Κύπρο από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Springer Nature. Κύριος συγγραφέας τους είναι ο Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πρώτο βιβλίο έχει τίτλο «Climate Change in Cyprus – Review of the Impacts and Outline of an Adaptation Strategy» και αποτελεί επισκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, από τον συγγραφέα και τις συνεργάτιδές του Βάλια Κωνσταντινίδου και Ελπίδα Σιούκρη. Το βιβλίο συγκεντρώνει εκτιμήσεις για τις φυσικές και οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο κατά τις επόμενες δεκαετίες, όπως προκύπτουν από τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες. Τέλος, διατυπώνονται βασικές αρχές και λεπτομερή μέτρα για την προσαρμογή της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή, η οποία δεν απαιτεί μόνο στοχευμένη ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική, αλλά χρειάζεται και κατάλληλους θεσμούς διακυβέρνησης και αντίστοιχο σχεδιασμό της κρατικής οικονομικής πολιτικής.

Το δεύτερο βιβλίο τιτλοφορείται «Social Costs and Benefits of Renewable Electricity Generation in Cyprus» και συνοψίζει τα αποτελέσματα τριών Διπλωματικών Εργασιών που εκπονήθηκαν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο – η πρώτη από τον κ. Κώστα Χατζηκυριάκο, φοιτητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που εκπόνησε τη Διπλωματική του Εργασία στην Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, και από τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Αφροδίτη Κανατζιά και Κώστα Κυριακίδη. Αποτελεί μια ανάλυση κόστους-οφέλους της διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή της Κύπρου έως το 2030, παίρνοντας υπόψη τόσο το χρηματοοικονομικό κόστος και όφελος όσο και τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων που θα επιφέρει η μειωμένη χρήση των θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Το συμπέρασμα των αναλύσεων που περιέχονται στο βιβλίο είναι ότι η διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρισμού, στον βαθμό που έχει προγραμματιστεί μέχρι το 2030, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επωφελής για την κυπριακή κοινωνία, τόσο χάρη στο μειωμένο κόστος εισαγωγής καυσίμων όσο και λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.