Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο «Δίκτυο Συνεργαζομένων Υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ» για Στέγαση Φοιτητών


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της πολιτικής του για στέγαση των φοιτητών έχει δημιουργήσει το «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ» στο οποίο το ΤΕΠΑΚ συνεργάζεται με ιδιώτες για ενοικίαση των υποστατικών τους σε φοιτητές.

Στο «Δίκτυο» έχουν ενταχθεί πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας για τους φοιτητές του πανεπιστημίου ποιότητα στη διαμονή και καθορισμένο ύψος ενοικίου. Αυτή τη στιγμή, 157 κλίνες έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί στο «Δίκτυο». Νοείται ότι οι φοιτητές που θα επιλέγονται για διαμονή σε συνεργαζόμενα υποστατικά θα τηρούν τις πρόνοιες των Κανόνων Δικτύου Συνεργαζομένων Υποστατικών με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι κατέχουν κτήριο που περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 κλίνες. Στη δήλωση πρέπει να επισυνάπτονται: τίτλος ιδιοκτησία, τοπογραφικό σχέδιο, σχέδια χώρου (κατόψεις), πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής με τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια διαχωρισμού οικοδομής και πιστοποιητικό ελέγχου ΑΗΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, με την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος καταβάλουν τέλος ύψους €20 για κάθε υποστατικό που θα αξιολογηθεί. Ανεξαρτήτως του αριθμού υποστατικών, κατά κτήριο καταβάλλεται ως ανώτατο ύψος τέλους το ποσό των €200. Σε περιπτώσεις ιδιοκτητών που διαθέτουν υποστατικά σε διαφορετικά κτήρια, τότε κατά κτήριο καταβάλλεται ως ανώτατο ύψος τέλους το ποσό των €100. Για παραμονή υποστατικού στο «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ», ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει ετησίως δήλωση ενδιαφέροντος. Νοείται ότι δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ νέου τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1.3 και το χρηματικό τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. των σχετικών Κανόνων.

Οι ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται για τη συνεργασία αυτή θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση μέχρι τις 22 Απριλίου 2016, στο Γραφείο Koινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών της ΥΣΦΜ του ΤΕΠΑΚ, που βρίσκεται στο ισόγειο επί γωνίας των οδών Αθηνών και Νικόλα Ξιούτα, 3036 Λεμεσός. Γίνονται δεκτές και δηλώσεις ενδιαφέροντος για υποστατικά τα οποία ανεγείρονται και αναμένεται να είναι ολοκληρωμένα κατά την 1η Ιουνίου τρέχοντος έτους (2016).

Εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται επιθεώρηση του υποστατικού από Επιτροπή Αξιολόγησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, ώστε να πιστοποιηθεί ότι το υποστατικό πληρεί τις προδιαγραφές για διαμονή φοιτητών και να γίνει κατάταξη σύμφωνα με αξιολόγηση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1.6. των σχετικών Κανόνων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε το ανώτατο ποσό μηνιαίου ενοικίου ανά τύπο υποστατικού, νοουμένου ότι είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, σε σχέση και με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης:
 

Τύπος

Μηνιαίο ενοίκιο

Μηνιαίο ενοίκιο

Μηνιαίο ενοίκιο

 

Δωμάτιο (τύπου ξενοδοχείου)

€320

€300

€280

Στούντιο

€380

€360

€340

Ενός υπνοδωματίου (μονάρι)

€420

€400

€380

Δύο υπνοδωματίων (δυάρι)

€530

€510

€490

Τριών υπνοδωματίων (τριάρι)

€630

€610

€590

Κατοικίες με περισσότερα από 3 υπνοδωμάτια

Αναλόγως μεγέθους και κατάστασης

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο συνεργασίας παρατίθενται αναλυτικά σε Κανόνες, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation/accommodationNetwork/applications/.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του «Δικτύου συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Δήμητρα Χριστοδουλίδου, τηλ. 25002628, φαξ. 25002685, ηλεκτρονική διεύθυνση: d.christodoulidou@cut.ac.cy

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της πολιτικής του για στέγαση των φοιτητών έχει δημιουργήσει το «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ» στο οποίο το ΤΕΠΑΚ συνεργάζεται με ιδιώτες για ενοικίαση των υποστατικών τους σε φοιτητές.

Στο «Δίκτυο» έχουν ενταχθεί πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας για τους φοιτητές του πανεπιστημίου ποιότητα στη διαμονή και καθορισμένο ύψος ενοικίου. Αυτή τη στιγμή, 157 κλίνες έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί στο «Δίκτυο». Νοείται ότι οι φοιτητές που θα επιλέγονται για διαμονή σε συνεργαζόμενα υποστατικά θα τηρούν τις πρόνοιες των Κανόνων Δικτύου Συνεργαζομένων Υποστατικών με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι κατέχουν κτήριο που περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 κλίνες. Στη δήλωση πρέπει να επισυνάπτονται: τίτλος ιδιοκτησία, τοπογραφικό σχέδιο, σχέδια χώρου (κατόψεις), πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής με τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια διαχωρισμού οικοδομής και πιστοποιητικό ελέγχου ΑΗΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, με την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος καταβάλουν τέλος ύψους €20 για κάθε υποστατικό που θα αξιολογηθεί. Ανεξαρτήτως του αριθμού υποστατικών, κατά κτήριο καταβάλλεται ως ανώτατο ύψος τέλους το ποσό των €200. Σε περιπτώσεις ιδιοκτητών που διαθέτουν υποστατικά σε διαφορετικά κτήρια, τότε κατά κτήριο καταβάλλεται ως ανώτατο ύψος τέλους το ποσό των €100. Για παραμονή υποστατικού στο «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ», ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει ετησίως δήλωση ενδιαφέροντος. Νοείται ότι δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ νέου τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1.3 και το χρηματικό τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. των σχετικών Κανόνων.

Οι ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται για τη συνεργασία αυτή θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση μέχρι τις 22 Απριλίου 2016, στο Γραφείο Koινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών της ΥΣΦΜ του ΤΕΠΑΚ, που βρίσκεται στο ισόγειο επί γωνίας των οδών Αθηνών και Νικόλα Ξιούτα, 3036 Λεμεσός. Γίνονται δεκτές και δηλώσεις ενδιαφέροντος για υποστατικά τα οποία ανεγείρονται και αναμένεται να είναι ολοκληρωμένα κατά την 1η Ιουνίου τρέχοντος έτους (2016).

Εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται επιθεώρηση του υποστατικού από Επιτροπή Αξιολόγησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, ώστε να πιστοποιηθεί ότι το υποστατικό πληρεί τις προδιαγραφές για διαμονή φοιτητών και να γίνει κατάταξη σύμφωνα με αξιολόγηση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1.6. των σχετικών Κανόνων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε το ανώτατο ποσό μηνιαίου ενοικίου ανά τύπο υποστατικού, νοουμένου ότι είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, σε σχέση και με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης:
 

Τύπος

Μηνιαίο ενοίκιο

Μηνιαίο ενοίκιο

Μηνιαίο ενοίκιο

 

Δωμάτιο (τύπου ξενοδοχείου)

€320

€300

€280

Στούντιο

€380

€360

€340

Ενός υπνοδωματίου (μονάρι)

€420

€400

€380

Δύο υπνοδωματίων (δυάρι)

€530

€510

€490

Τριών υπνοδωματίων (τριάρι)

€630

€610

€590

Κατοικίες με περισσότερα από 3 υπνοδωμάτια

Αναλόγως μεγέθους και κατάστασης

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο συνεργασίας παρατίθενται αναλυτικά σε Κανόνες, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation/accommodationNetwork/applications/.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του «Δικτύου συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Δήμητρα Χριστοδουλίδου, τηλ. 25002628, φαξ. 25002685, ηλεκτρονική διεύθυνση: d.christodoulidou@cut.ac.cy