Ενδυνάμωση Συνεργασίας μεταξύ Βουλής και ΤΠΚ


Η Βουλή των Αντιπροσώπων και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου επισφράγισαν τη μεταξύ τους συνεργασία με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βουλή την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016. Η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της κ. Γιαννάκη Ομήρου και το Πανεπιστήμιο από τον Πρύτανη Καθ. Ανδρέα Αναγιωτό και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών Δρ. Κώστα Χόππα.

Στόχος της υπογραφής του μνημονίου είναι όπως αναβαθμιστεί αφενός ο πολυδιάστατος ρόλος που η Βουλή διαδραματίζει στα πλαίσια των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, ο οποίος επεκτείνεται ολοένα και σε περισσότερα εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία και αφετέρου την ενδυνάμωση της παρουσίας και του ρόλου του Πανεπιστημίου στα δρώμενα της κυπριακής κοινωνίας μέσω της συνεργασίας του με το κατ’ εξοχήν αντιπροσωπευτικό Σώμα του λαού.

Ο Πρύτανης καταρχάς ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής για τη στήριξη που έχει επιδείξει το Σώμα στα μέχρι σήμερα αιτήματα που έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο και τόνισε ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι έτοιμο να συνδράμει με την τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη του τη Βουλή κατά την εξέταση διάφορων νομικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία και τα οποία τυγχάνουν συζήτησης και μελέτης από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές υπό τη μορφή νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου ή θεμάτων στα πλαίσια του ασκούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου ή και από οποιοδήποτε άλλο θεσμοθετημένο όργανο της Βουλής.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου επισφράγισαν τη μεταξύ τους συνεργασία με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βουλή την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016. Η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της κ. Γιαννάκη Ομήρου και το Πανεπιστήμιο από τον Πρύτανη Καθ. Ανδρέα Αναγιωτό και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών Δρ. Κώστα Χόππα.

Στόχος της υπογραφής του μνημονίου είναι όπως αναβαθμιστεί αφενός ο πολυδιάστατος ρόλος που η Βουλή διαδραματίζει στα πλαίσια των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, ο οποίος επεκτείνεται ολοένα και σε περισσότερα εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία και αφετέρου την ενδυνάμωση της παρουσίας και του ρόλου του Πανεπιστημίου στα δρώμενα της κυπριακής κοινωνίας μέσω της συνεργασίας του με το κατ’ εξοχήν αντιπροσωπευτικό Σώμα του λαού.

Ο Πρύτανης καταρχάς ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής για τη στήριξη που έχει επιδείξει το Σώμα στα μέχρι σήμερα αιτήματα που έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο και τόνισε ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι έτοιμο να συνδράμει με την τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη του τη Βουλή κατά την εξέταση διάφορων νομικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία και τα οποία τυγχάνουν συζήτησης και μελέτης από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές υπό τη μορφή νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου ή θεμάτων στα πλαίσια του ασκούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου ή και από οποιοδήποτε άλλο θεσμοθετημένο όργανο της Βουλής.