Κοινό έδαφος για συνεργασία μεταξύ ΤΕΠΑΚ – ΟΕΒ


Πρύτανης Αναγιωτός: «Ο μόνος τρόπος να διεξέλθουμε τη δύσκολη συγκυρία είναι να βασιστούμε στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία που διαχρονικά χαρακτηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας»

Σημαντικές προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διαφάνηκαν κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου μεταξύ εκπροσώπων των δύο φορέων. Η συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στο Κτήριο Πρυτανείας του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό, αφορούσε στη συζήτηση ενδεχόμενων κοινών δράσεων μεταξύ των δύο φορέων σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου, ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός καλωσόρισε τον νέο Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου και τους συνεργάτες του και επεσήμανε τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται σήμερα στις συνεργασίες, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της τεχνολογίας και της πληροφορίας. Τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει τεχνογνωσία και καινοτόμες λύσεις, τόσο μέσα από αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας των ερευνητών του, όσο και μέσα από απευθείας συνεργασίες ανάμεσα στους ερευνητές του Πανεπιστημίου και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Είναι για αυτό το σκοπό, τόνισε, που το Πανεπιστήμιο έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση Πολιτικής για την Καινοτομία και τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας, καθώς και στη δημιουργία Γραφείου Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (Innovation and Technology Transfer Office - IΝΤΕΝΤ). Επιπλέον, κατόπιν αλλαγής του Νόμου του Πανεπιστημίου (διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη) θα μπορούν να ιδρύονται εκ μέρους του Πανεπιστημίου εταιρείες και τεχνοβλαστοί για την ανάπτυξη της γνώσης και της καινοτομίας και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου και της Πολιτείας. Τέλος, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία, σκοπός του οποίου είναι να καταγράφει και να διαβιβάζει στις επιχειρήσεις τους τομείς εξειδίκευσης των ακαδημαϊκών και ερευνητών του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Αντωνίου ανέφερε ότι στόχος της ΟΕΒ είναι να παροτρύνει τα μέλη της να συμμετέχουν σε συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο, το οποίο θεωρεί κινητήριο μοχλό εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Με την επίτευξη συνεργασιών και συνεργειών, αφενός θα αξιοποιηθεί η γνώση και θα προσφερθούν ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και, αφετέρου, θα αναβαθμιστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου, ήταν παρόντες επίσης, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Φώτης Παναγίδης, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών κ. Κώστας Χόππας και ο Λειτουργός του Γραφείου Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία κ. Γιώργος Κόκου. Από την ΟΕΒ, πέραν του Γενικού Διευθυντή, παρέστησαν η κ. Λένα Παναγιώτου, Διευθύντρια Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής και ο κ. Αντώνης Φραγκούδης, Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας και Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της συνάντησης αποφασίστηκε εξάλλου όπως πραγματοποιηθούν σύντομα υπηρεσιακές συναντήσεις ανάμεσα στους δύο φορείς για προώθηση των προτεινόμενων συνεργασιών.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Πρύτανης Αναγιωτός: «Ο μόνος τρόπος να διεξέλθουμε τη δύσκολη συγκυρία είναι να βασιστούμε στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία που διαχρονικά χαρακτηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας»

Σημαντικές προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διαφάνηκαν κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου μεταξύ εκπροσώπων των δύο φορέων. Η συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στο Κτήριο Πρυτανείας του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό, αφορούσε στη συζήτηση ενδεχόμενων κοινών δράσεων μεταξύ των δύο φορέων σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου, ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός καλωσόρισε τον νέο Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου και τους συνεργάτες του και επεσήμανε τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται σήμερα στις συνεργασίες, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της τεχνολογίας και της πληροφορίας. Τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει τεχνογνωσία και καινοτόμες λύσεις, τόσο μέσα από αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας των ερευνητών του, όσο και μέσα από απευθείας συνεργασίες ανάμεσα στους ερευνητές του Πανεπιστημίου και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Είναι για αυτό το σκοπό, τόνισε, που το Πανεπιστήμιο έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση Πολιτικής για την Καινοτομία και τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας, καθώς και στη δημιουργία Γραφείου Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (Innovation and Technology Transfer Office - IΝΤΕΝΤ). Επιπλέον, κατόπιν αλλαγής του Νόμου του Πανεπιστημίου (διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη) θα μπορούν να ιδρύονται εκ μέρους του Πανεπιστημίου εταιρείες και τεχνοβλαστοί για την ανάπτυξη της γνώσης και της καινοτομίας και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου και της Πολιτείας. Τέλος, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία, σκοπός του οποίου είναι να καταγράφει και να διαβιβάζει στις επιχειρήσεις τους τομείς εξειδίκευσης των ακαδημαϊκών και ερευνητών του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Αντωνίου ανέφερε ότι στόχος της ΟΕΒ είναι να παροτρύνει τα μέλη της να συμμετέχουν σε συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο, το οποίο θεωρεί κινητήριο μοχλό εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Με την επίτευξη συνεργασιών και συνεργειών, αφενός θα αξιοποιηθεί η γνώση και θα προσφερθούν ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και, αφετέρου, θα αναβαθμιστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου, ήταν παρόντες επίσης, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Φώτης Παναγίδης, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών κ. Κώστας Χόππας και ο Λειτουργός του Γραφείου Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία κ. Γιώργος Κόκου. Από την ΟΕΒ, πέραν του Γενικού Διευθυντή, παρέστησαν η κ. Λένα Παναγιώτου, Διευθύντρια Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής και ο κ. Αντώνης Φραγκούδης, Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας και Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της συνάντησης αποφασίστηκε εξάλλου όπως πραγματοποιηθούν σύντομα υπηρεσιακές συναντήσεις ανάμεσα στους δύο φορείς για προώθηση των προτεινόμενων συνεργασιών.