Επίσκεψη Αντιπροσωπείας του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου “Tropos” στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με στόχο τη διεύρυνση της Ερευνητικής τους Συνεργασίας σε θέματα Ατμοσφαιρικής Έρευνας


Στις 31 Μαρτίου, 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Καθηγητή Dr. Albert Anshan και του Dr. Ronny Engelmann του ερευνητικού κέντρου ‘TROPOS’ που εδρεύει στη Λειψία της Γερμανίας, και της ερευνήτριας Ελένης Μαρίνου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή στο ΤΠΚ. Συμφωνήθηκε μια σειρά δράσεων στο πλαίσιο της διεύρυνσης των υφιστάμενων ερευνητικών συνεργασιών και τη δημιουργία πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ και του διεθνώς πρωτοπόρου εργαστηρίου του ερευνητικού κέντρου TROPOS στην Ατμοσφαιρική Έρευνα όπου θα περιλαμβάνει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις, κοινές εκπαιδευτικές διοργανώσεις (σεμινάρια, διημερίδες, συνέδρια,) υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΤΠΚ στον τομέα της ατμοσφαιρικής έρευνας μέσω καινοτόμων εξοπλισμών τεχνολογικής αιχμής από το TROPOS. Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής αναφέρθηκε στις ερευνητικές επιτυχίες του ΤΠΚ από εξωτερική χρηματοδότηση και τόνισε ότι τέτοιες συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα διεθνούς εμβέλειας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά και μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου που έθεσε η πολιτεία για να καταστεί η Κύπρος, Διεθνές και Περιφερειακό Κέντρο Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Στις 31 Μαρτίου, 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Καθηγητή Dr. Albert Anshan και του Dr. Ronny Engelmann του ερευνητικού κέντρου ‘TROPOS’ που εδρεύει στη Λειψία της Γερμανίας, και της ερευνήτριας Ελένης Μαρίνου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή στο ΤΠΚ. Συμφωνήθηκε μια σειρά δράσεων στο πλαίσιο της διεύρυνσης των υφιστάμενων ερευνητικών συνεργασιών και τη δημιουργία πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ και του διεθνώς πρωτοπόρου εργαστηρίου του ερευνητικού κέντρου TROPOS στην Ατμοσφαιρική Έρευνα όπου θα περιλαμβάνει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις, κοινές εκπαιδευτικές διοργανώσεις (σεμινάρια, διημερίδες, συνέδρια,) υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΤΠΚ στον τομέα της ατμοσφαιρικής έρευνας μέσω καινοτόμων εξοπλισμών τεχνολογικής αιχμής από το TROPOS. Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής αναφέρθηκε στις ερευνητικές επιτυχίες του ΤΠΚ από εξωτερική χρηματοδότηση και τόνισε ότι τέτοιες συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα διεθνούς εμβέλειας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά και μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου που έθεσε η πολιτεία για να καταστεί η Κύπρος, Διεθνές και Περιφερειακό Κέντρο Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας.