Γνωριμία Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με το ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΤΗΕΝΑ» για χρήση τηλεπισκόπησης στην Πολιτιστική Κληρονομιά


Πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου συνάντηση ανάμεσα σε μέλη του Ερευνητικού Κέντρου «Ερατοσθένης» (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής) και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κ. Καδή, με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ATHENA Remote Sensing Science Center for Cultural Heritage (HORIZON 2020-TWINNING 2015), το οποίο συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» στοχεύει στη δημιουργία Επιστημονικού Κέντρου Αριστείας για Τεχνικές Τηλεπισκόπησης προς όφελος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΠΚ, Καθ. Διόφαντος Γ. Χατζημιτσής, ο οποίος και συντονίζει το εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και ο Διευθυντής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Π. Παρασκευάς. Κατά τη συνάντηση, έγινε παρουσίαση του προγράμματος και των στόχων του στον Υπουργό και τον Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών από τους ερευνητές. Επιπλέον, συζητήθηκαν δράσεις διάχυσης του έργου στη σχολική κοινότητα της Κύπρου, καθώς και επιμόρφωση και εξοικείωση τόσο καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, όσο και μαθητών σε θέματα που άπτονται των τεχνικών Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής για τη διαχείριση και προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επιπρόσθετα, κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε όπως τροχοδρομηθεί η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Ερευνητικό Κέντρο ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ (Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος) του ΤΠΚ. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Ερευνητικό Έργο και τις δραστηριότητές του, βρίσκονται αναρτημένες στον ιστοχώρο: www.athena2020.eu.


Μέλη του ερευνητικού προγράμματος ‘ATHENA’ με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κ. Καδή και τον. Π. Παρασκευά Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού


 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου συνάντηση ανάμεσα σε μέλη του Ερευνητικού Κέντρου «Ερατοσθένης» (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής) και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κ. Καδή, με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ATHENA Remote Sensing Science Center for Cultural Heritage (HORIZON 2020-TWINNING 2015), το οποίο συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» στοχεύει στη δημιουργία Επιστημονικού Κέντρου Αριστείας για Τεχνικές Τηλεπισκόπησης προς όφελος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΠΚ, Καθ. Διόφαντος Γ. Χατζημιτσής, ο οποίος και συντονίζει το εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και ο Διευθυντής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Π. Παρασκευάς. Κατά τη συνάντηση, έγινε παρουσίαση του προγράμματος και των στόχων του στον Υπουργό και τον Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών από τους ερευνητές. Επιπλέον, συζητήθηκαν δράσεις διάχυσης του έργου στη σχολική κοινότητα της Κύπρου, καθώς και επιμόρφωση και εξοικείωση τόσο καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, όσο και μαθητών σε θέματα που άπτονται των τεχνικών Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής για τη διαχείριση και προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επιπρόσθετα, κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε όπως τροχοδρομηθεί η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Ερευνητικό Κέντρο ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ (Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος) του ΤΠΚ. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Ερευνητικό Έργο και τις δραστηριότητές του, βρίσκονται αναρτημένες στον ιστοχώρο: www.athena2020.eu.


Μέλη του ερευνητικού προγράμματος ‘ATHENA’ με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κ. Καδή και τον. Π. Παρασκευά Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού