Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΤΠΚ και ΡΑΕΚ


Θεσμοθετείται η συνεργασία μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου μετά από υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για αμοιβαία ανάπτυξη και συνεργασία των δύο Οργανισμών.

Σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πρυτανεία του ΤΠΚ στις 12 Απριλίου, παρουσία του Προέδρου της ΡΑΕΚ Δρος Ανδρέα Πουλλικκά και του Αντιπροέδρου κ. Φίλιππου Φιλίππου, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Διάφαντος Χατζημιτσής τόνισε ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές υψηλού επιπέδου συνεργασιών μεταξύ ΡΑΕΚ και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. O Πρόεδρος της ΡΑΕΚ πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα «Τα Μελλοντικά Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα» αναφέροντας ότι η εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ της ΡΑΕΚ και του Πανεπιστημίου εξυπηρετεί πρώτιστα την αξιοποίηση των εμπειριών των δύο Οργανισμών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας του τόπου. Επιπλέον έγινε αναφορά σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να προαχθούν στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης για θέματα Ενέργειας, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα σε τεχνικά και οικονομικά θέματα σε αντικείμενα της Σχολής Μηχανικής Τεχνολογίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο, και ειδικότερα σχετικά με την Ενέργεια αναπτύσσεται η τεχνογνωσία και η καινοτομία σε νέους τομείς αιχμής, που αφορούν άμεσα το αντικείμενο της ΡΑΕΚ.

Οι τρόποι με τους οποίους προγραμματίζεται η υλοποίηση της συνεργασίας περιλαμβάνουν υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων για θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της ΡΑΕΚ, κοινή συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα, κοινές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική εξάσκηση, κοινές συνδιοργανώσεις και τέλος ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα όπως η Επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια για ικανοποίηση όλων των εύλογων αναγκών και απαιτήσεων για τον ηλεκτρισμό, η Ποιότητα και ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισμού, η Ασφάλεια και Ποιότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Φυσικό Αέριο, χρήση γεωπληροφορικής και εφαρμογές διαστήματος.

Με το πέρας της παρουσίασης αποδόθηκε τιμή προς τον Δρ. Ανδρέα Πουλλικά για το έργο που επιτέλεσε ως ακαδημαϊκός στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα προηγούμενα χρόνια.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Θεσμοθετείται η συνεργασία μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου μετά από υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για αμοιβαία ανάπτυξη και συνεργασία των δύο Οργανισμών.

Σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πρυτανεία του ΤΠΚ στις 12 Απριλίου, παρουσία του Προέδρου της ΡΑΕΚ Δρος Ανδρέα Πουλλικκά και του Αντιπροέδρου κ. Φίλιππου Φιλίππου, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Διάφαντος Χατζημιτσής τόνισε ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές υψηλού επιπέδου συνεργασιών μεταξύ ΡΑΕΚ και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. O Πρόεδρος της ΡΑΕΚ πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα «Τα Μελλοντικά Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα» αναφέροντας ότι η εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ της ΡΑΕΚ και του Πανεπιστημίου εξυπηρετεί πρώτιστα την αξιοποίηση των εμπειριών των δύο Οργανισμών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας του τόπου. Επιπλέον έγινε αναφορά σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να προαχθούν στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης για θέματα Ενέργειας, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα σε τεχνικά και οικονομικά θέματα σε αντικείμενα της Σχολής Μηχανικής Τεχνολογίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο, και ειδικότερα σχετικά με την Ενέργεια αναπτύσσεται η τεχνογνωσία και η καινοτομία σε νέους τομείς αιχμής, που αφορούν άμεσα το αντικείμενο της ΡΑΕΚ.

Οι τρόποι με τους οποίους προγραμματίζεται η υλοποίηση της συνεργασίας περιλαμβάνουν υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων για θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της ΡΑΕΚ, κοινή συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα, κοινές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική εξάσκηση, κοινές συνδιοργανώσεις και τέλος ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα όπως η Επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια για ικανοποίηση όλων των εύλογων αναγκών και απαιτήσεων για τον ηλεκτρισμό, η Ποιότητα και ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισμού, η Ασφάλεια και Ποιότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Φυσικό Αέριο, χρήση γεωπληροφορικής και εφαρμογές διαστήματος.

Με το πέρας της παρουσίασης αποδόθηκε τιμή προς τον Δρ. Ανδρέα Πουλλικά για το έργο που επιτέλεσε ως ακαδημαϊκός στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα προηγούμενα χρόνια.