Το έργο AgroLIFE φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του ΡΙΚ «Σπίτι στη Φύση»


Το Έργο AgroLIFE (www.agrolife.eu - LIFE13 BIO/CY/001114) είναι ένα τριετές Έργο που έχει ως στόχο την προστασία και ανάδειξη των Αγροτικών Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας στην Κύπρο, με επικέντρωση στις καλλιέργειες αμπελιών στην περιοχή της Κουμανδαρίας και τις καλλιέργειες χαρουπιάς στην περιοχή της Ανώγυρας. Στο έργο συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως συντονιστής, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Terra Cypria. Στο πλαίσιο του έργου σε συνεργασία με τοπικές αρχές και γεωργούς, εφαρμόζονται δράσεις προστασίας των καλλιεργειών οι οποίες στηρίζονται σε μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και επωφελείς για τους αγρότες και την παραγωγή τους. Η εκπομπή βρίσκεται διαθέσιμη στο http://agrolife.eu/el/news-gr/.

Η περιβαλλοντική εκπομπή «Σπίτι στη Φύση» (https://www.facebook.com/Σπίτι-στη-Φύση) μεταδίδεται κάθε Κυριακή απόγευμα από τη τηλεόραση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και αποτελεί την κύρια τηλεοπτική δράση της εκστρατείας ευαισθητοποίησης Reduce-Reuse-Recycle (3R - http://www.rethink.com.cy/el/) για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων. Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης 3R χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ.
 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Έργο AgroLIFE (www.agrolife.eu - LIFE13 BIO/CY/001114) είναι ένα τριετές Έργο που έχει ως στόχο την προστασία και ανάδειξη των Αγροτικών Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας στην Κύπρο, με επικέντρωση στις καλλιέργειες αμπελιών στην περιοχή της Κουμανδαρίας και τις καλλιέργειες χαρουπιάς στην περιοχή της Ανώγυρας. Στο έργο συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως συντονιστής, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Terra Cypria. Στο πλαίσιο του έργου σε συνεργασία με τοπικές αρχές και γεωργούς, εφαρμόζονται δράσεις προστασίας των καλλιεργειών οι οποίες στηρίζονται σε μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και επωφελείς για τους αγρότες και την παραγωγή τους. Η εκπομπή βρίσκεται διαθέσιμη στο http://agrolife.eu/el/news-gr/.

Η περιβαλλοντική εκπομπή «Σπίτι στη Φύση» (https://www.facebook.com/Σπίτι-στη-Φύση) μεταδίδεται κάθε Κυριακή απόγευμα από τη τηλεόραση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και αποτελεί την κύρια τηλεοπτική δράση της εκστρατείας ευαισθητοποίησης Reduce-Reuse-Recycle (3R - http://www.rethink.com.cy/el/) για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων. Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης 3R χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ.