Γυρίσματα για την εκπομπή ‘Σπίτι στη Φύση’


Μέσα στα πλαίσια της εκπομπής του ΡΙΚ ‘Σπίτι στη Φύση’, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 25 Απριλίου τα γυρίσματα της εκπομπής στους χώρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Την έναρξη των γυρισμάτων, έδωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μπροστά από το κτήριο της Πρυτανείας, με αναφορά στο όραμα για ένα Πράσινο Πανεπιστήμιο. Ακολούθησαν συνεντεύξεις από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και γυρίστηκαν πλάνα από σημεία του Πανεπιστημίου που συσχετίζονται με τη Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Η περιβαλλοντική εκπομπή «Σπίτι στη Φύση» (https://www.facebook.com/Σπίτι-στη-Φύση) μεταδίδεται κάθε Κυριακή απόγευμα από τη τηλεόραση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και αποτελεί τη κύρια τηλεοπτική δράση της εκστρατείας ευαισθητοποίησης Rethink - Reduce, Reuse, Recycle (http://www.rethink.com.cy/el/) για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων. Το θέμα της εκπομπής για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αφορά τη Περιβαλλοντική Διαχείριση του Πανεπιστημίου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα παρουσιαστούν όλες οι περιβαλλοντικές δράσεις του Πανεπιστημίου μέσω του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής-green@cut (http://green.cut.ac.cy/), το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος όπως επίσης τα Ερευνητικά Προγράμματα που αφορούν Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφορία.

Η εκστρατεία Rethink - Reduce, Reuse, Recycle υλοποιείται από ομάδα εταίρων με επικεφαλής το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και σε αυτή συμμετέχουν η Green Dot Κύπρου, η Fost Plus Βελγίου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η εκστρατεία έχει διάρκεια 34 μηνών (9/6/2014-10/4/2017) και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή παρουσιάζει υφιστάμενες και καινοτόμες πρακτικές από ιδιώτες, οργανισμούς, δημοτικές αρχές και σχολεία που αναλαμβάνουν δράση για τη μείωση των απορριμμάτων στον τομέα που δραστηριοποιούνται, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και στην προώθηση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής της Ε.Ε. για τα απόβλητα στα κράτη μέλη.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την ημερομηνία διεξαγωγής της εκπομπής.

 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Μέσα στα πλαίσια της εκπομπής του ΡΙΚ ‘Σπίτι στη Φύση’, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 25 Απριλίου τα γυρίσματα της εκπομπής στους χώρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Την έναρξη των γυρισμάτων, έδωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μπροστά από το κτήριο της Πρυτανείας, με αναφορά στο όραμα για ένα Πράσινο Πανεπιστήμιο. Ακολούθησαν συνεντεύξεις από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και γυρίστηκαν πλάνα από σημεία του Πανεπιστημίου που συσχετίζονται με τη Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Η περιβαλλοντική εκπομπή «Σπίτι στη Φύση» (https://www.facebook.com/Σπίτι-στη-Φύση) μεταδίδεται κάθε Κυριακή απόγευμα από τη τηλεόραση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και αποτελεί τη κύρια τηλεοπτική δράση της εκστρατείας ευαισθητοποίησης Rethink - Reduce, Reuse, Recycle (http://www.rethink.com.cy/el/) για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων. Το θέμα της εκπομπής για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αφορά τη Περιβαλλοντική Διαχείριση του Πανεπιστημίου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα παρουσιαστούν όλες οι περιβαλλοντικές δράσεις του Πανεπιστημίου μέσω του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής-green@cut (http://green.cut.ac.cy/), το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος όπως επίσης τα Ερευνητικά Προγράμματα που αφορούν Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφορία.

Η εκστρατεία Rethink - Reduce, Reuse, Recycle υλοποιείται από ομάδα εταίρων με επικεφαλής το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και σε αυτή συμμετέχουν η Green Dot Κύπρου, η Fost Plus Βελγίου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η εκστρατεία έχει διάρκεια 34 μηνών (9/6/2014-10/4/2017) και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή παρουσιάζει υφιστάμενες και καινοτόμες πρακτικές από ιδιώτες, οργανισμούς, δημοτικές αρχές και σχολεία που αναλαμβάνουν δράση για τη μείωση των απορριμμάτων στον τομέα που δραστηριοποιούνται, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και στην προώθηση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής της Ε.Ε. για τα απόβλητα στα κράτη μέλη.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την ημερομηνία διεξαγωγής της εκπομπής.